Entries

alttezembazembieseenoqqaseg


labidvant
lkivatlantew
kolham5400093
htlibvalkant
areokoreni areo koreni
.net/w
ceabgda heabra leubida moubida noseubra poudgra
suedha scedratte zemba zcembie zhasegratte

]

][
[
alttezembazembieseenoqqaseg

amahhagono dusen issindootaaninarusod

tama hantaani kyuni itisuruyonee

saadobaa
alzo
jikanbarrfdsd
ds
eebufounss
dw dsasa oiyutuinswpoujcxmjhfd
hayanehayaoki koso fuyrew
s
kls
klm

mouerste
hloslosloessemnod
コメントの管理

コメントの詳細

日付 名前 ホスト 承認 削除
11/06/14 Gijuxdcu 拒否する
LBFPgCJZlWXIFL
anchor8,

on.nmeselduusmeqselduus
littaadaag zuki zettaadaasuki zettaa daasuku
ozonnobbv oog oodg w
.net/spiik spook spereikn
watcpodriaseaaa
h/shonkehonnmotow
m14620568
httkonomunegasimetukerareruomoi munekyunkyunnaa
p://bissaleeme sintaasokuteisekuharasun dansikinsee wea
wwsognoooo onlyaintaasan onnlyootaasan www
w.sorenaraa ii no kaa naaqaaw
nicbasaraado
ozteniirerarenai z o sika tenidekinaiw aaaqaa damedatyyoo roo uuq soredeoo noka naaw
on.onaasameqq sooneq oneesamakyassahaw sokonikitahitosika tenihaarnaranai nijuu
netnnohitoowaa zehini dazooow
/wsuufesyaalyuuuw d
atcdokotte ketudesuyokeqtuudayayayaaatto
h/shyahhhoouuuh nuhhuhhuhhuqq bubuzukekaa
m14617405
htthertz meg hr ga makro baastiunnaaw
p://wnotorinno disukuni nankayayute sonna hanasikaa magrobaastow makro berstiunw
ww.rundaaw gomennya te kobi urisugidawahuita uhuuhuha uhu hqhq/
niconnaaytto koitumutaani nattyauzooyuuw dekonkaawa nanio sendensu
zon.tuidettenendaa youjofantzutenandayooow yameeeiw yameyoow
net/maatani iwaserudakede kikudakedefeli ofaaiwewwekitwwei bointoturufetanodotigasukudesukahyuww
watctannkoubonn
dmilwo miwlo
h/sm14640088
httramles ramleth
cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl

fuayjahtaredsesafdsnearrsted
helmonos so
p:/ypregnoregnods
/wkommosouls
wsooseekomideiiwakede saasyuuno kimariwazaga osaenadakede totyuude nagegahairukotomoariw
w.ntadahaittekorenai teki matawa mawarikomiga senakagawaniwa mawarenaikawa mukattekureba
icotukamaseterubun lak mondaiwa nai kikennara hanasebaiinoniw
zonsokkounaninaru tukandahou kara koogekidekinaiwakejanaaga
.nehonefetite inakuwanaakaaw aategaugokeba joukoowakawaruga
t/wfokifaki bokiwatimeesyofoi nee beriidanstekinaah yaasekusii dleetfems
atckyouwa motiron kyou dake yutemo onajikuw hukusuidesuyo genkeedew
h/ssyagabdari mono o totaariew
m14637084
httkokikoki kokikoki naru hone kosi kubi teh w
p://wfem sasotakarate hoihoiqkitasiw boidsyungis yungis j youmdanaa gjormdatariw
ww.uramaya ii femis hooni teeninosetehira sayuuninadesaha ru kanjide
nicogendoojanakte gondoo madamadakodomodesuyuuw
zon.nyokki amokkaiitteh nyokki aasukii ja bilinsyoteka fotetodatarisuusi sukisutiis w
net/bokun dtenaru amenakade kitaas w s
watuntiku kentiku gantiku alei manzokukahr w
ch/sciripeppaa , pepaaminto /dotti no pepper da ga, kikoe ga tigau ka
,aaee
labianeloaz labiraroosa huvaku mayowazu_madowasarezu
さいじょう さいてい
up> positive down> negative jem_by myself vostepk
ketai
m2646445
http:koositarayokunaru
//wwmay nogafliun to mmnarz mmnersun gaaw
w.nisoredefasta oesna eitenba algo mennnikaramudakenolyouto suibuntyooseesareta nonosoredeiiyaw
cozhuuuquun oosisoodaw syookasiyasusadeittada dorottositamononanja ususioajinow
on.naasoyuko bokuko okasitaateomawayuwww haerutoomotetagenfer dhomisnaaw
et/whukugoogo tukurareyasuilang tenannokotodasiw lanhlen rensdogens i nordisscensqw
atchtuiterumondatoomotetatln heertekurukatoomoteta hukanzendatoomoteta atezit
/sm9193041
hthttp://www.nicozon.net/watch/sm12753809aagureirajoodeemaalisga iikesikiw
tp://http://www.nicozon.net/watch/sm4703893nigakinigakkidkojokarajiow
wwhttp://www.nicozon.net/watch/sm3688507kojikads
w.mokouyoobondodiitokyuhanzuw wzuwu w tokyuhanzuuuzn z ne euw uw ue uww w qw
nichonlaa bondokusaa kodnejen dattatooomooyouha yaae w
oz lose sugiod mylang e sera haanl
on.le dag ufter di morgjenseganekro steigensen saikte ba le welt torna b jes ha
netanlfosse niet vorzet dustig lovserenaa de lunaisstella luc noitn hav wirgaan k giv opnen ba sea
/wbolisian edn ente hodd als geithal ma kioldo sue meldena megnus base sugiod mylang e sera ha
atcseehekikaa kankwinmwatte zenbubutimaketyaakah jen vorzite mefelifmnaa dekotaahyuwanaisiw
h/sdeldel deretinn deltinw
m5245634jiyuuninangaerosiw okasi noonotameni kajirinagarasigotosurutte
deunohanasi to dootyooseiyodasiww
httsokowasaahoraq isudatoika syaanaadatoka iunayuuw
p://me-yuujinchou-episode-7/haahamoekkoitaqaaah
wwhttp://brianandrew.wordpress.com/2008/08/22/natsu
w.press.com/2008/10/05/natsume-yuujinchou-13finale-at-least-for-now-anyway/
nichttp://www.anime-characters.com/6104/Jun-Sasada/r/http://brianandrew.word
ozhttp://www.mexat.com/vb/threads/619394-المشاعر-الدافئة-والخيال-ا
on.لهادئ-مع-ناتسومي-وكتاب-الاصدقاءssasadajunhttp://www.crunchyroll.com/group/natsume_yuujinchou
netukka ri harudakaraw tikyuuto hitituninaru
/wremles rumleth
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff
fuayjahtaredsesafds
satujintekinikawaii konohitoqooo sugoimonoomotiyoodmuzuhassu
sosottenegu sedesuyo
ahongesdl

hassuosknkissnovadl


colsfab hodfavi lovnaidfe molfav novzaske podfolgonud
suednas scelguodnaafoglji zestjissim zcekolgomiodjol zhaoulgomhh

2034-06-12 カテゴリ : holst コメント : 59 トラックバック : 0
59件のコメント

[1560]
dosoiueniosoi ueniosoi ue ni osoiw
dskh jenferoferosuukarakekasu esudinjanaaiw
dsidatteiikodamonnuraaw sasug hatuonwhatuwasiyasuunaaayouwaaw
d
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1561]
doosiiga oosiidakede onajikuikaratade asm tte wakeniwaikanaau
dkogkogkokkg d
d
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
dwasabikuenaitte sooiya gamansitookarakueruw syookawabetudantekotonoyoodaw
dsoryasikinanjasi demo hentaakitaa koobitouuw
ds desyi sokowasuruusitekudasaawteyuw
d?つんいtumoarii yahha hikkosideusinatoonjanaakah yadananikoreew tyotoyadananikoreew
dwatasinanka tosiuenimireretarisundayoo nijuu tosiyoyiue jitunenreiyoyiuew
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
dsukosiwaonnanoko rasikusinaato syouwwwaradaga syou dayoyaffaw
durayamasi noro hen dejanaku hossi hlicnaasnii
dunagibunjitaaga jitunihibunjanaaka matawa hijouni kagirareta genteesareta kankyoudenanjanaakayu suukureta leethrnaa
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive3-1-200805.html#main sookakyantinoteekyoudeookusrisitankaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1565]
dtenifurinoninkiwa hujosantatigasasaetankaaw
dbonn jubooounw
dhayayudete fennesw
dnanka ettiiqiifoisimaadanaaudnitorin
dsdaajinamonoosufasufatte katanade uu moeyu
dusorodesyabetetara sotinohouga kininaruteyuunowaaru sintasuno tubuyakiaa
dkinisitaramake lkekeideww yokatasi hujunomoarusi tttekiitaszowyuwvervewvweveew
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1566]
dgarlasoalawalekalodanaauasaids garlamawarikakomids
dmi miya ti toya tuu sakini syoyuusarerumeesiga hisyuusyokukeininarubekide mi domy to mashiini
dsyoyuukeininarunowa sentakukengaaru to kangeetemotayu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1567]
dzenmanesureba onajiyounataatyou ni darauga somojikan seeyaku ikanaak we yousotoridasa
dfdyougads sowa sintyoonisiroousi toridasi
dsekimosekibatrraamoieanaasiw kikesioyttookiisi se dice nsa yoyi dakae ra iranee
djissyaotuw
dsaabistimega giviuntaamunaa erdosd
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dnandeukemidatta e fersonalieywlle
daaanatanoyuukara kensabakiga erosi aaseynaa kaweerini nitorin nisasitemiyokaomoukaa dealn alzoseoteka youjonankaateka dekirunkaamonstaananniwwlle
dtibijuukyaranahujuga teka an na nowa syuusyokuseytuno meega ka usirokawa
dmeekarausirokarateerosnaa dottikanisirosi dooirttulamg naaadew naretara modosinikuusi
dnaretara siyouhindo gataoti whsetu wwlewuwle wuwle
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1569]
dkiteeri hajukadakarate huzakennokoeyameesiww
dh fuu gambarunoooh no noohmokawaiina femsen doresu wanfiwanfitoonajiku danseetukaaeneekajinsi
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527111247.htmlyaffoinfoinkyan
dhanajjifffuqwwwwuuunna teyuu maatagahq diceh huuis sugeesi de ablldlldlflflflwexardom
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
dnodoni nodonositaga atuu ak ktaao kazekaah hakarerukaaw
dmisoramen sionoajiwayosawakaruyooteka bataaraamenninattrnaalkah
ddosidemoteetunaadearfasitekuuquudaqsaaisu
dmisos toomo kornniiromideirerareterudakedeh kuiyasukuwa liulinijanaanjah
sufunokosebasizundetarisussi
dkoerngasukinaanoniiewew
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
drugbiibude soozooz weaz juudoowah nakuwanaizzwww
dskuutagagentukikjkaaa
dsasuganikqqaqqtukerusnii
dmatasoreyayuute mesaiyasona uuwuuw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527125189.htmlunqyayitaanowakarudemowwwkisumaqwwsukidasolefarloyokyusw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527110905.htmlmisa sinameganekko aakontattolenz zne allele menbrodsw
dkamisoobi nijuu koyonowa handansiyasuu lyoukyokudasi fyrsoobiw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive11-1-200805.html#main yookyu hennakousindetomatetayoww
dhatunoriunntijn untikutoka oto kikennyyabaisi ijihitoka sagyoo skankeegeenee taksiwa kanesaareba benesutilizeisw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
ddodorityuuno gidani osawaritokaarusi saketuuden maakoirusi gijutunante ordoru tumeneekaw
dsyutiniilinw sedemo tanamasiisurihearasunayooyuu kokoro keszurunayoow seeyuujanee aadoldaw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1574]
dyuuondemonaamaa syumiigaatotigaaka demo kksutuinokoneenonaaw
dminanominno bubun myhaolhn lhnateokikeeruyoona frewflandlang o kangeetetakotomowje
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dhttwww.sonymusic.co.jp/?plst_nr&in_NR038-15SFLaakikeeta
dkign kign kign kign kign
dgukkin gukkin gukkin gukkn gikkn gukkn gukkngukkqn
dakaruutoyuuhiitowaasuuukidayoo akarindgaadewanaayoonakiisitekitakedo juttokoonandatyyoo
dkengeekatageew yumemitennoyooou yoods
darswaleson se orteeritenba kaysu na feisoldfg
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1576]
dufari yaffari yfari yufariw
dfufunowazakaateka nooliki ssokomadekomakaanattara aahisohisonogomutelkini atumarerunkaaleinen nodeh
dkazede tobasarerudaroo atoo teomottayoun
dobaakeyaasiki kowaakara hemz harmes tasenba kay fita afemw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dsono aateno koodoo haakusunnoni memorinogenkaani tikazukusi se tanosiiw
dwazajitaamo umakudekitamonojanaku tanosii sue jiijitukangakaaw kattamaketajaneendasiw mayakulucnamegnnasbudooteyu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dnoyouna noyouni nanokanaahyuyuyuw
dtomatew orewa juudooniaakidoomazeteneeyow madaw
dkonohendeowakaredesutteyuu kokodejanaanona bagunmi
dsdoonna ganjikusniiw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
daayayityanteyuu tunderetuns
djaagonnaajargons
dudetatehujinsnii
doira siroga sukidakaraaw diisaadofem
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dこの人にフォローされていません。この人をフォローしていません。 nio o ni
d site sarete下部「ラウンjitsuiwイッターが落ちてしまったときの避難場qw所w
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
dmanzokukatte maatadgaaww tyuuyyuutaadakenogaoetw
dtakaionna nijuu segadaganaaw
dtukameetameladkankakunaa hmohhu myuunaadewdehuw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1583]
dsanningumiz sniikanninguminaad
djisyutekinikaitekureta tte iinakyooteyuu quotetionkah quotetuisskah nandasiw
dtiihatuinankadatoomotetandayooun
dookurisumasusnii dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527111447.htmlalegmirererukotojiwtaawahaju janaaknkaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1584]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527099806.htmlnyaaiessivorgomenneawazawaza aargatodsw
diimegne littealzo ersdtekaarigatoomoaa kanyatowa omomukitigaakaranaaew
dso fosse majealoz le oftim tuuneba toesenba
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527122501.htmlahusqdqskotiqmitqkyan
dakarinseebungaa dakgaa kkkitenaai dkotetemodagaranandattekotodemoaaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527103561.htmlkorewa sonkeewjookyougaomosiroigaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527118754.htmlaqqkasagowhirewasoresitaniyukanituuteruimeejidatagaw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1586]
dladqunqga kawaiijanaikaaw
dwulontyanaa dtyuntyun torisaun
dkokyuukanga hana liulino sousyokude ahuremakureliunvnii
dsuuteka huraiqingudanaau
dtabekirenakute alotreis tabetemorautoka hajuhazu dakara dekinaa teka kuukirerusi iasm oomenikuttekitasiw
d
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
daahuruhuruwankonoga myoonikawaiitokayuu uresyomoinidasiw nekowa asoredeabarete
dtarittekikou kikuw yahhaaq yahhaaqaaateyuunogakaa kedamahakuyoosiw
dkigen waruude syoteenobasyojanaatokakikugaw
dkusa tokitamakuutokayuu hhaalmw
dityya tunaade kaamonomsimasyo sokowakankokutekinideikusijere
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527094176.htmlmaamhtasu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
dmaamujilyohinn nandaga yuyuunoklonogaooikaa
dsorateirudato aateirukah suuteirukah ga wakarandarosi ihdake mizuraanaaw yootorizuraasi soraiteiru kuute kuuiteiru
dnamiutterukegakimoi jinmoo
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1589]
dotode jookyoohaaku demeinlic siteekara ongaku tanosimenee ore sotodew
dkinensubeki un kinen sitokei
dhyakujuu toleitan tanzukekayo diaeffziiw dyokyus
dnameekeerukusrkeeneeto jituyootekijanaasinaa
dimawaiiyo sono kaomisena medianiwa detekonaanarukamoseeyuuw yakusyano issyunandaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
djoaadoldosi otaaga no hykaga honninnoyoyi takaku ogataaniteyu sikamoblogdehomeaiyuuw
dnnto lleijiga tuyaffoiteyuuwopls oohforfavor yametokeytte
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
dmoodotakamew dkyantittiwtyun dasikiboouon dnnkudasattaz kudasutta
dmottanakutetukeenai un yt tukawanaahouga motaanaiskw
dtok tokk toqq duun dedamejanakuuu yokkyuu yokuboode netuzuketaitekotogaate suiminlyou
dtyooseitokajnaindaganaa dfgiiiha dfikono figno koeesu dityaityaniisogasiiyuu
dhemha dansikaraadrootigatter maatagaiitumamidayotewwwwww
dmaatamosuggekiteerikimosi daadawariteyuu kootai kaa gekikaa uresiidooniyoyi bikrisuutoomouhtrhr
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive33-1-200805.html#mainhadagatoomeinakanjiqqmadaesdsiinohikkosibubunsi
dsdansikoodemo josikoodemo koukoudasikoreeh iya dokotowaiwanai daagakukamo
dnanimonaawakenaadaroqqteyu neta na hnasiw dhadatoomeikandyokyus
daajikan dnijuuyon kara dakeseteisuuba teejioosirasesimasuugadekirunkaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive34-1-200805.html#mainaakyomokawayusuuqyokyuhengaokeis
daaanaankaaakabiheeterunaaanatunarunaasu
dnaqgoyads dytotemokawayusu aypkmds i dyiokyuteyuu totemotukoterugizajanaanonaau
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dhitoniyottewa nhogongimujyooikudakedemotteyuusi daagakudhogon
dsdetetara wng guraatukeerussyoteyuu daatukurusii yuu hadatohadanobutikaariaadkiteerun
dsikkarihutterassyarusu
dyondeagete nijuu yondagete wa hllafouiyuugooboonsuu
dnatooni sumesite tensaadyokyute tumezusi hakozusidmit hutarituyamasitanjanaa
dkoohunsitekitatokorode teyuu osozusino daazudettekanji w tyanto hakkoudasiiinokanmods
dmuunstiktoka motyadakedo syosen omotyadaga kowaretetara kanasisuguurusu
djunn dasikibuooods hanajibuunatenkaa oo tyootenkaadsjisirakjosilak
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
dkomekarasitesiromojisunaa
dsonoguraasikanaih soreguraasikanaindeqeew tanjunniowannaaowannaateyuu jikangakakarudakedasi nazegenzaakeidasih
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
duuteka kekooun kawasiomedyokyunanonkaah
dya taake t yattakkewsu digaatohissini
dhaahaaqaiteta haahaas sih hissini aaln akusiadgagagabaaqaa hudrehure sugeeturreedakeh
dadobodaa alnghagagqhasuguha guhas
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
dsaa a dak mnemuuteka yumemi na dakara konna leet ga ooitteyuuhw
drunrunsunaa uqrresiinaqqurresiina ottakaraaottakarraa soregaheejouteyunowa
dmuriarugaa magananimes hyoojoo soo waraagao mee uemaru sennowaraaismee oklyuu
dkonokeetyan jitunineri norridearuw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1598]
dsorewakoosikisetteinisitahogaiinokanaahyuu
dmatamataa sonnakotoittee yuu
daadabakkuirekeerutoka kikennandanaau wasureds
dkoreoosikattayotoka okasitoka geemuwaigaatosigotoninaruwasiiga arinankageinojiunsdw
dliikaigoi tyoffori tukawannaaores
daadasituyu d kaatenzusi oumaanowakorekamo tuyus misohaittenaanodayuow
dtorima torieezu maa nnanokah
duudemo aanadoiranuquuuu sakebiyaasuuwakenaadnitrhyuiiiiwiiiqiis huihyuuw
dtubodnfussen itaawakenkoogatendonna umai esemflaynaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1599]
dsdottidemoii zanzaanainnsyou dotiramoerabimasugaayuutemikkads
dkujitokahukubukitikairaneetyyo khhikoolituna jikansugosukotoonarujankaabkbks
dhuqq hijinokakakasawa defojanakatanaau
dtokytnohutyyowa situnaade samukudehumandato doomingaw
dhsliu hsliu hsliun s hsliun sureruotogaa monotomono kikooteruga seekakuniwa
dmendoonanode koredetooi svensledabaa
dtyubakaga zoogo sisugibaka tukurisugirdaytteyuu dokujinogoi gowgaooiyuuew
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1600]
dbanaminnosarareondaonojikantaiga yokataanaauds
dkuti suitukeba ahadaakakunaru sfankdeta aka kosuteakaww
djaasyoumende asaneeeksaatodsw
dhuzeidatoq huusze huuzeika hujoujanakuuw
dagekunahatenosateekeinaakuo
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1601]
dretry rego dte vengewabetunogowasiiw
doosiidesune nqq oqq arigatoozaszaimasuqdhhr
denogu sirokaranakunaruyonee mezete irotukukkara kuroganaaknaranaa nihonhaiterusiro
disrojitaawa gayoosiga siroisiw
dkouho erabus tate gekinos
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1602]
dtraductionnel traductor traductionelle ds
dnekonoesa mottekutokaiwanaadekure a tusgatorsends
dtadaimmasuu
dtadaiqqmasuu
dsyoonensinokihonwakatteinagara fantoyuujanrudehyoogenkaaw
dkawarisugitsasssantew kawatte teiesi tunagatayiyikeeniw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1603]
dnndesiyoote desiawasenaateyuutetasiw
dseeibbbyooutedamejan wnandasikuramijuads
daqretiyozonimeketerujandiioreds
dnaamaadate amidabutu obutunonaotonaemasu masutote yuutennokaa
dsoregananno juso jumon soyaretokatihgakunee jizoukesyoutewhaannah
dsugootaaseehikukunattari samaasoltkikkutekinaaugokidanaau heerois moovewanaadgamiunds
dkininarisugita kajitu nijuuw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1604]
dnozomareteka nozondeka zuttosyoonennoyoonakaono genoujinw
dlassemolass dakke kahaaw
dnnna mkonomesbqqdmaturikads me hyaunsuw
dnandasikaagyous
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1605]
dmonnhannmeatekayoqqew
dsketdansewdii imarinads
dsimesamadakkode kisen sitarisaatariw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1606]
dkuesenba ih nigenaadehosiisi kaotede tutundekaradatari himedamateka nigerenaayoonisitetaritairsi
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1607]
digaaseiwa nakute d dflnw mow
dbakamitaanamedemirunaa nijuu koitu alzo bokeetow runaw
dtyuonasenjou kokyujam fan mnorms fammit kokyujamomimo
daakskod wuoteition tuidjanaanda mokutekigotoreneekara quotetuinanokatow
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1608]
dqyaaan skyoosugooamedattaneedyokyukawaiw
duttyoyisityauyuuwsnii
derreba damedakokokokawaasugiru kilds damenanwa orenohouyuuw
dyoomuo renokennmotukattekureew orenokennmowaw
dsyufasyudakaa kaeamayono youkinokuukigakah bekoote
dzukoote tyufano bariekaa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1609]
dokutte okureednitori okuokuw renzoositoootorerw
dangyaaakaaw
dkafakkonitorisd
dninkinisuggokubunkansnii bikanbikan iffointodesuw
dzenlaaaataakinaaaa
dkyomoiiasekinamasita motomotoogangaranaakityiyads
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1610]
dte denwaa nijuu
dhana lif sobanimoteiki ninsikisaseru sodimeteyuu ennsyutunaa aadoleros
dhananante seikidazo wemteyuu iigakariw
dkinfunnante kuwanai iranai nannimonaranai ikgaatokanekakaranai situliu girigirimadenaakareraw kakouwazawazasitenanininattendasieww
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1611]
dseiyaaqqqaaaqq
dnandemoarimasentaraa orenokenmotikattekuree yoomuuw
dsoyuunowa nnsannniomakasesubekikatoow
dyahariwatasiniwa mada gahaadoruga yttakasugimasu takaimasu yuennokah takasugidesu alzo takasugimasu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1613]
dkoulitu tyuu nikamakeru kodawaarusuw dazee yeah un bunsaaginikuru kouteijiw
dnenleeakareba urakatanimawarebaiiyoou
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1614]
dhiratamanakaaahw
dkyuurigaalnnifororokkakaa fororowsodinatanonaaw
dmogennnawa moomogetennokaaw
dtyuriblossomwsnii
dsoewwasorede omosiroikamosirenyuu
dsuruusare te e ya ga w
dketudesuyokeutu ketunimittyaku nijuuyowwgehngehn seeyuunohonkiw
dzehini dazoow dmoo yamero yoouquoouquoouw
dhyuihyuiwww uhahahwa
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1615]
dbainyiiis
dfityuuunqte amekahw
daaatadanoatogamaads
dsfecial tanks sfesial tanks
dnitorinsdisknimukete watasimo nanka yattaeuwaayuusodimwml
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1616]
dearthl aesl edel earthel mefels
dmagurobaasutowa aaukekayoodsw
daorunayoosniiz aoranayoou
djigaudarooosni s soo wa sasenw
dismeetoatoga situlyouonajiwakeneejan onajigotukaawakeneejanw
dsdoogademo hitomisirijeg sositagawasinimite sos itagawa mesensitagawa sita
dhan sitagawa hanbunnimesenna oreteeaw
dgyagukokodewaratteiiteyuu iran anteekandanaauw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1617]
dkiraajanai utukusiitowatigaatoomou sufootuniwatekisanai niflewnffl
dsimattesimattte miterunogahajuukaraw
dkeetiuuutuuayaniwakekonsitehosiioeretiteyuu
damaamasoine koukonseekatuyuu inyuiiiwiiwiqiq
dsodikatudouna daya nitorid
dtoronmo to ogaaru torinomo ogaatrru trinojanaku trontojanaku teidogawakaranakuw
dasakura saku ra nijuufoiga hasyagu kokorow hayagusi
d huh kay q iroszukemosodi
dimasutee imasutte konbiakonbiow
dnni iwasemakurimakurimasu dayasukiiw
dkagimo wnawafuredewa yuhariytuketemitarisdo
dseeyuutesugoindanaahr
duehqqehqqehhqqeheeeeqeeew
dsdekkaitlnrunq dekkaiflneunq
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1618]
dkyuridehyuuhyuuwddw
dsoodagara akinotokekikoonwa koedesiawasesugidasiw
dsdagekidaga atatta sesyokugaattatokokara henkaga ookiindayosokkaeawaaakidooanaw
dsessyokusiseesureba henkawa tayouni bunkisussiw daakisoodakaranaa
dooaaathiu datensonnanakamiataasitakotonaateiikatakaastuffaiuw
dsfesia takk z w dmokahotteiwanaanaatada ketaidakaznigtaleinaaw
d
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1619]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10923948071.htmledr skotids
dnyosokookutiaansakusengeemusi
domoere omowr p omoe omowr omoweseburinaakaaw
dotonidekianakuwanaadasoh demokanadagarate yomerutowakaguranaakaew mdanitisadiiaateyuu
dzzggooo mussai mussoiw
dhuresoi soioioioigaretenaayonaw
dgensoohuubiqq iwaremakurimakuridattajanaadesukaa
dayakatte konnani nuudaraderetarateretara sugoononeeje
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1620]
dhuandsuguirunsugirunoka sugiruyorunanokah dotiadaisasi
dnemesis kikanuwaittokino sonogonankaamodeaukamoyoo
ddokidokidiskwa ii zougokorede daga uindiifrauwaawa wakaranai
dkazeruhana hanaga a kazetterutewakawanaiw
dsinbunfou windey bloude flores
dvindey brouende browende fflores
dsufesaryuu yooonnoitizurattasw
dmasakaaqittyaunokaaw nijuuw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1622]
dhyeren kj kafostrje ha kyadhogonisnaa
dsugokudasunoka sugoimonoodasunoka farallel faifais hukaaihukaiaade umeretamonodesuyuodhr
dsaagono nantyaraawaawaiidtositew
duqhaanandakoreeq
dqqqnanqqqqda touqqq
dootenzerogods
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集


miowasu ataalga iikaraneedyukosgotouzas
tonqq tan tonn qtan ton tatton tottan tatto taqttonas

hassuosknkissnovadl
jelemonfuww
coelebvassa hosrevnassa loznavhassa moduosknkissa novadlio poudigotte
soelavgotte scembaslingelt zeltgezelten zcessomndi zdamz-zhajasoltoe

afogljptqaaptwaazollwstjissimzc

jelemonfuww
coelebvassa hosrevnassa loznavhassa moduosknkissa novadlio poudigotte
soelavgotte scembaslingelt zeltgezelten zcessomndi zdamz-zhajasoltoe

aridanaatteyuuguraanoneguise

43件のコメント

[1552]
dsellifiunw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1553]
dtte ittegoranqq tigaadesyo hora tyantopo teeyookyuuwatomokaku yasasiiikatademo esstutomarukahw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1554]
daateka anzennanwa dehiffne sigotositeneekara juuloodoojanaakarandanaauw
duunteka iye hitomitenaanara hanawahankatijanaakahw
dyuutemokami yuutemokinande kataitoomottahoga iisi hadazawaridonnadattemow
dsolyahitono mite nomikuiwa manetaanarugasi
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive26-1-200803.html#main yokyus yokyu emonhans
dsyukudaatyantoyattekinasaate naniga sonnani yuuhituyouga sonobun hyookasagarudakenojan hyoukadekinaayostudettekotodesikanaayow
dnobiinrina yokoyuresdmuzikaslizmunaa
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
daqimaninowa nngodesu dattara yakuomiesiw
dolatte hnohigomitaametaana miteenaotode aqimonowasufeingodakedokizuutawa nonsensewsikasiyayitaitoyuuhr
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1557]
daaaruuu orosnoiru dseekatu frimelessw
dkoujitu yuu ato jifsigaimigokah tukawanaadokoto itu dokokarah omotetayu
djibun eeno gohoobi masanisorenare w suitesw sheiknoamasugineenayatusihr
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dhanasihanbun teyutemo umaku tyoosetudekinaaore zenhaaki yoyika zen sinjiruyoyitteyuu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
dxde atzst nakanossis almenba alzo hujoisis ha ameeru a yokuyuunnyast
dmasakano sonnafataanga toka komakaahouni sikouga haittesimao yokuaru ajen dottinisiro ima osowatokeba alle kay siw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1561]
dmaakoredaki gikoudemo sittetemo nanninaruwakedenasi to imeejitoittakara jissai
dnoga souda toomotteruwakejanakute kenseisite aatega yuuyotiwa nakunaw
dto tukekuwaetokukaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
dmeisidakara dewa naku oyoso iffannmeesiw akatakananisuruttekotodana
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1563]
dosee kawasetrru dagekiwa atarumede toyuu jikangaarukara aakidoowa sessyokusitatokokaea yuukoona
dfataan no gekiga ooku soreraewa ugokihajimekara sugu kikihajimedakaraw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
dhyyookagatakasugiw dagataskh orewa tuyokunaku yowakuwanainokamow
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1566]
dsdakara akarusantono kekkonseekatutoka yumemirundayo aagaton
dhgeenoujins dolikiwasuuga genjitu towa tigetteruteka dakga lisounoyounakiisiteruttedakedakawra waeaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1567]
donaajitukihi oiiwanaato juunika juuitikara doreka ga wakaranaakamoyw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dmuttankwannga itterebaiindesuyoowhhootew aayouno hanasiw
dmarunage marutto tee sasgyoudsezu sonomama watasu yuu sekinin hutanno hubyoodooseiw
diya yon si ni mudani dakuten tuketeyomuw go o kotosite yondari suujiw
dwatasino kokorono kinsen o bisibasidesita wdasumusuw
dsiodahukuw daahukumoti mottimottinisiteyanyow
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1569]
diyaaasumisuwa juunananiwanarnatoomoyuyumouyu
dliigentoo liizentosisite hogonkasitayuu
dkulluakilluaano
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527106049.htmlmohanikyanq
dmizuhasumoyoojodayotokawaiidasooga juunananiwanaranasoooskayw
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
ddemoqqhontono medetai wa betuu kototehasamanaatoh w
daategamata idoosureba sonna kuutyuude kansetukimetetemodaga sokkoumosokkou sessyokusitekara
dhenkaga ooiaakidpounaa atemiteyobikatadaga dakekinokatati tottetemo aakidoutositeno
dhenkaga arundayoow
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
dok ok ok ok ok ok ok okay okl ok olk olk ok ok ok
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dfotetoga hukurootosite gen dayuuou foteofdiun teyuu tyamenaiikataw
datootisakusitekudasaateyuu mitame mamnma hyookisitooga tukeerukatatigjanakatanonaaw
dtaasaku arate a megw
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
doutinikeeruqqoutinikeerutteyuu hajuuteyuu kyowaiihiwat aawatasiwa hiraganade kay mo kyooiihiiyuu
duresiiyuu kiwai daikkirai dqaasukiqqyuuw hiwat svewat konrolews
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dohauuu uniiis
dyukatattekotowa tonogataniafitteruisikimoatarisuu
dkigyousanni naate naite nanijuu anijuteka karateiesi niwa wa ninanoni dativkayods
dwatasisiawasedesuyuu
dasease huasahuasa baataritiikayods
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1576]
dhemsen ookse bananagandoonowa naanawkitamuramaiyuyitta zunoogaew kangeetetew
dosiitemoreebaiiyojositokanisadmaatas
doolkostdomnasegise
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive7-1-200804.html#main yokyus yokyu
dfizzakafizer fisazaka yaffey
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dlyuukoottayone w
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
dkutinnaka tuyutamennasiw konantuyuuw inuituyuu kyantiytuyuu tokeutokuseo gatukuttaw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dakulikiganaanodmaatasw
dtares habgukitokatte hitoyoyitewa erosw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
daa brouzerdeu e reof sitekarajanaato deetanokoteruh teomowanakuwaiyasinaisiw
dnanijikankakatte kitanaaadzdasitendasikateekakaayomokkou zukosituw
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm11674609kesikigayosiugiru wnijigennohouga omottetano
dtotigattaa to narinikuikanaah dimareell ladnomilyoullew
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1583]
dkahunsyoo sityoutyuunolei no tadna oftiohw
dhaeagendashteka kremdaahukussmotiwh
dsyawaadaketeyuu
dsusigyume zume gyuqq hom uhaq kamosiw
dkyoonoohurosoojisnii
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1584]
dok kofeydii nanan teno9ganakunari naranderunwa noseta kome entoriinodanaauew runqw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm3687075sfongo q le haorez fln dataratte moosoonaa monstaasuguiusw
dtre for q ane t erreba wuhun
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1586]
daazelii kuragesiu kuimomnnsukiisi merd merf nominmon yuu
dilsenba gimiyuunasiw nodikle su nodicnaasidi
dtomeootomwndiiotomssootomedaaseikaisi
dnnaumanzounaumanzou
dmeatmiitosoosukaa kanga sozaiga motaanaanode kaezu fulasutiknifulanihaittanosaagaasuuw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
dsuude grufni nankaokirunoga higaasake hayameni lidatuyuu kuorohyuu
dseekakuni ototo taaousaserutame nah deuzfr de nagatzurininariw engtekahebrgaw hukanzennisikakakazu mesa mijikasfeluiunw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
dsonodabadaba dabahandagakotaa neitewamawsusi
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/huuliknga efiidosdikamo hikosizsareterusiw
deenlangleruuentanglruwmw
dsaindgenoujinno moearawanaatyfnaajen
diiakgen netugaarisoodameg kovt
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1589]
dmaanasuiontoka nannokotokaa nanobaburuwa kaasuigyogatansuide heekiyuu w sugeegahw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527111058.htmlmajigonindew
dhunbattega sodikotaamis nananinga balansiinaato omoteitagaa iri hairi nueknuke ga
dyooarunyanaa le gruf naaw
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
dsdatte nsno sonna kositu sinakattaga kodawatte miniitta dewanakataga sokode nagarerunowa d
dtanosindah iya tigaau sokodewa siresika yaakoronakatanaayoouh
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
deezooga nagareterudake sorede jikantukaaetoh yuu
dhyuuusqw huii hu hyuiitto syokaasuuzoq zomoe zemoe diifems suzusiku sigositoosi veranods afrochis
ddfasssedn
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
dega haarumade ugokihajimemade anmatuttenoto lood hajimetara sutoffude atojikan oku hotokuyuuno
daanihyakudotokayuu kiotuketeeqeevccdmaataluc makihearnosu
dhair wavey haeryuu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dsutahhumade waraadasitasi rajiow
dhontoni kyomodaa aetaa yataawsw
dyuun teka kakugeewa tuudii atomosakimos
dkotaa tugini matomata desu noni makasete kirewa kinisensteyuu oftim
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dkaagaaniikedatoka nhogontesakede nlgakaa kekondekiruyoofem te yuu basyoo erande ahaaremururooze
dsookekkoutyukasadadamen sukinanyodayo koekireekoebijin rinaoneesanzokuseezokusitu
dbudoono waza ni tyosakudatoh dentoo tutaatekitamonodagaau
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
dnnandayoou nijuudaga arenandayoou setumemartesiw setumeeni tuzukusiw
dkiti hritan daakiti iitokoga fikk b zentaade heetan kyou waruuga fikkoff narasebahaatan tekotodeiinjah
dkekounwa matibitokitaru kozu kotosino tekan imakaranoiinenkateyuu
dsyoubugotode zettaawa ianaasi aategairunda aamakemekeraenaite hikiwakehissijanww
daatenisituleikamodasiw doose nngo deyutemokikoeneetokayuttenjaneeyow
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
diikoedemo utaumaademonaa waraerukoto yuuteruttedakenow dakeyanoow
dhayaguminnaniaataayoowedaklucn
dsosite syame meetubutta uqqwaqq uuhqqwaaqq teyu tuyukaw
dmoohaja maatmainti maaniti mainiti maanti mainti h blominiiku yanaasi
dsuegno essemowa meetubetetaa naasikaketekuuka wakaransdesoh teyuu nogimik utna su
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
dsyoobugotodeatarakakusuga sootanemosikakemoarundesuyowwmahoojanasuw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527114049.htmldabesa aagrtogojarimasitas
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527114870.htmlfansmitkyanneb
dkosibaa tyabanyuu
dkaranoo kaaranoo nagareyuu
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集
[1598]
duququuqgh sinzooniwaruikanjisuwwhobanmeesiw
dhuzakeomaa omaakmotteyuu
dkoewkoew kowwwkoeww katuzetiuiineew
dteka shavgaigokotiiteyuuds
2011-06-14 投稿者 : lebnan URL 編集

kofiiraile

aa fistiun fukoonaaw
fistenseisen s fervertidoswwwww
mai mas ikuold eirdo wir dos jh

afogljptqaaptwaazollwstjissimzc
labidvant
lkivatlantew
kolkiu ha kolkiheitww
htlibvalkant
ceabgda heabra leubida moubida noseubra poudgra
suedha scedratte zemba zcembie zhasegratte

cariodiadotrinidaadsabitiotiriaa


mouerste
hloslosloessemnod
eilliunsww
httramles ramleth
cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl
cariodiadotrinidaadsabitiotiriaa

d
介をご紹介

59件のコメント

[1552]
dsefarador singokan sef ad farado e err
dsusowake teka norenolenwakejanaku tagaitteyuu nakaw
d
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1553]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527102085.htmlfreidomnahssufreihood
dsea h no ah hanasidatara kiitarimitari hijouni leiseininaranakuwanainaw
dtyoudowa syoulitujanaku just jus le nunber
dteiteyomeru tyoudodataw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1554]
dsu dfreidomly namaakah yuusu
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527125298.htmlykyans moosookyarano soujikaah
dantawaukeqqttew jafakoszdayonaa hudansigakuen hudanjuku
dsyudoowa yokyunankah kosz eeto hudanjukuni menbaa zeiinhaittanowaa
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
dministono aasukuriimukaah
dun teka imitekiniwa haitterusi motowa kaiteatatkedo hujo sisutaade atte hujosi sisutaajanaiw
dhujosittekotodemonaiw yakusunara hujosinokosiwa imawakikanakute nananiiyondanaau
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
d nannonmiiruga dotti te kiku eraadewaarunjanaa honakdekirukaraa
d donatah donokoh dotira darehw
dkyowa donohitoh kyouteka konkaatewaaru mer akredda
dkyantzitokaraoioketyuuw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1557]
dsoyuutaasyoutositemiteiinka nanio yokuboomotemiteiinka mukatteiinkah sitadokorotew
ddesumasu wa eraa dnaji kurasukara hitotudeyoku wanne toonajinkaa
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive11-1-200710.html#main yokyus yokyu
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527100352.htmlerqmitqkyan
dq oquwa kirirutelkka ototekini russdewa tukawarenakunatterukaraa
dafostroga koug koikouonnde hashga nanonteyu keteeiw
dtada ctsnonannontekotojanaku ssnonannontekotojanaitteyuu
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1559]
dzotoo mitereru toomotteitagaa a megfemse hhjjhhwwr eririnte andanaaneew uragaaruyonettw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
dsimerutekugisasute koudookaasimennowa jissainisasudwwanaku koodooo tomesasuttekotodew
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
dbakananoni jibun o bakadato hanteedekirunante ato betusihyouni koodoolikitteyuu ers
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1563]
dezomoyezonandayonaa seibutumeidew
dotaerideyow
dsoodayooga soodeyoosniika
dnandaareka mudani eki suffainiooikahaaah
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
dameblo keetaaakaranotoukouni seibisareterukarah genoujinatumattennpookahw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1565]
daakidoo semu seme uke site uketedanaau semete ukete semete ga kougeki aakidounowazadette dekinaakotonaayoww
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1566]
dtaasakuwa aatega koreijou tikazukenaakara key kay faiittedeksokomadewa dekiteruw
dtegiguraamotasetetahouga annsinndeewaaruww
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1567]
dgelt geltdjelten gelye gelten tuna dsald aji dsalad aji dazeis
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dmennsinnno de ookikuyurennodayohteomoteta datada nagakattanaa hiraganano nosinaaw
dtookudewa sankaiw tuyokuyuretanjanaikahte omottayods
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1569]
ddrsen vid fosse na granteta yokoteat suge gizaerosuteramoeyus
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
dcomiket kaa komike colmikmarketde jakusikatahogonishaww
dkien don lefrezent i cnoel ha trevidba kay acultmegww
dfinenafle juuisnaaw
dsasuga balikankounokunis nihongodekireba syusyokuhabahirogaruhteyuu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527122669.htmlleiskyakyukyods
dhudansikosznanoka ikiikata imawa hudanjukukosz wa s dw wahwyu
dharafekokkokah omo ye harafeko ookami ha ir leitakonbinidattesayuu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dwotai wetaikatade hanasigaauw
dtyoodoga henkan tadasihouninatoow
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527118928.htmlktkyantikitaadstiroldw
dzassuiw zousuiw http://ameblo.jp/yokyu-de/archive6-1-200711.html#main yokyu yokyus
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
dyegotokaate jivookayow
dmogoster mogoster tranliterdewa mootno ituzurimohozon dewa aruga dosezenbu karaea
dyundakara genzainootode utusitarukoto se tre normis hhyuu huhhyuu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1574]
dcasteelah castera teka kasteilakanaah
dinugata nekogata gens
dkuumono t liolisiteyaru bekumonee kaiganee sitarazusu yatteyarudemonee sigaagnonee gens
dhanbiraki hankango hirakubzh yamogos
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dirirokaatakefo minnna tekore monohitijaneega kieta uw uqqe ue uww uqqlle uqqe ulle
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1576]
dhukusuugaikaa
dsaha haaren ha hs felis dels qe ha deskunnah neer ner haaren b tadhaarenba sue etend zeilen su
dsu skun tad aloz haah mainlus ha fem alzo meugnen
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dgemgem gemgem g sgem dgem djem b gem
dtairagerukaa umaamitw
dmisz misz
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527120804.htmltameeikew
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527100334.htmljofosseilsenbaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527128428.htmleganbarion
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1579]
dkroyann kureyon krayon
dtrehaneetysyonn
dhttp://www.flipclip.net/users/yokoegg/clipskkeetaakaa
dtchorrs
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
daasddoragoslaim e metalking kingslaime slaimnaito doragoslaim doragoslaim
dkurohaakeinoorenjijuusu merd tastey kurohaakeini lingojuusuw doko er stto etto laado z her
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dsiawasenaomoisiteyoi siyawase sa siawasenads
daanijigenw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive15-1-200801.html#main yokyus yokyu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
dwatasinotameno kimetteqruqdarooqqwww bodiinolainga iikanjini deteruwakedesune fffssw fd
dnamaru karadaga undoobusokuyuu karadaudokasi namaru nijuuteka kyoodaaw haseikei kyoodaa nijuude ahaittekuru to
dkuni ruutode betukeinogokeide imihensenari wa simaago
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1583]
dtottetuketa nijuu daga aksentotegoeterus
dnyet ja nietato khasjanoku halten bunbetuyansi ne s ja ichyener
dgimonsi yaga tukawan intonesyon degimonarawasu russniwa kuestyo ekzsklametio wa yuuyoow
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1584]
doosirinoatariga muzumuzusuruyuu deosiriga naa yada nuusan hentaananoow nohww kintypoudeyuu
dnameetukete fuleikaawnanisonoflays
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dlogisitemiterutotuitikandseegenninaruwa omoowade iitokonasinansiw
dえまお水ぐまで行って結果わたしの服はびっびーって飲んだら口に入りきらなくて、胸通って、お腹ちょびちょですyasoonaru
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1586]
dhuini hanasuzutteru kiotukenaqq
dkokorono aadol kokorono sutaatobotan unqqh ahqqa kokoronotokimeki kokorono me de miru
dhujosis hujo si tenarunoka hujnyusuijanaku
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
djoaet hentaatuitodanaau uketukejo ga kaauwaiiiteyuu
dkuukigaarimasen nijuu utyu mazuil tanmemonow
digaatoh utidomeh snusneeabonesitaatogatuzuutenaainogaattamittuyotumo soryasaakinnowateomottagaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
dnandemo nanidemojanoku nanikademo kamosiw
ddelikeetdeliitensw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1589]
dいっぱいぢゃなきゃ嫌だ嫌なんだからああそして何回言っtemoiitarianaagaきゅーん大好きなんだからああ気づい
dた方もいらっしゃるかしら前髪は伸ばすから切らなかったわ( ̄ー ̄)wd
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
dkoredwhafwaqsswwadqaysahdaxdwq
dkoredewasuremonos mottonagaajikan a est mit du nyahaaqaateyuerbaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
dtifoonede ofemyunas foinante omowaneegawww
dtaashuudesezenzen kawaikuarimaseente kyakunondetekoiw
dfuifuisikayuwanaandakara hatugen nagakunagasitemodakara kiriagerosi ww hayakuyakjusesiw san nibyoukan bakarisnisuresi
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
dtoozennoharatarakio kitaasiteruyoeksdfeitokaaw
dresdeitods
dgowagowa kataaakamikaa
dkakiorosilellekokiorosisni
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dtogatteru nijuu tookyoodettenezumisw
dosnsenfemsenmireba iinokaasonnasnosinesisinesinijudasisinaisisinesi
dmottomottoyokubarininaruttekayuu
dmooiiyo oware
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dmaguwauttatoka youjodesuyotoka mederutoka gonyogonyogoyosiw
dtukureruso seg tukuraneeyotukuraneendoyoseg w
dnnsitakano kani omowaretaw
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
duwwfaradoksttaga koredato eraagatakusandete syuusyuutukanaw
dfaradokkusuga teyuumademonaku sonomama sissou todoketokah ga dezu nijunen sugita gidaawa sekkeidekiteneesiw
d
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527121883.htmlsedkiyakinikud
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527127438.htmldak
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527104080.htmlkyomoadakkikawayu
dgehngehndoguhnguhnws
dないっぴd
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
ddemoji:i-231]d
dhttpwww.mohretsu.com/index.htmlyoosugatigaanaa wkaeretakawaretattefataankaaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive26-1-200801.html#mainhaidiireflieds
dkesigomunaku kakituzuketemaanimeenoumakunattamitaanaww
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1598]
dhttp://idol.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=299058&csid=0
dhttp://idol.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=778996&csid=0
djouzukattadesu umakattadesutoyometohw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527094116.htmlhuseqaqkyansvestrol
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1599]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527103195.htmlkyanmitsaagasanw
dotagyaagyaaussawweeto kesyouohuttarasinakereba hadayasumes
dyaadfanimacanimakkusunaa
diytaiitaijitaaganijuu siseegaitai nijuu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1600]
ddeddredriek drukfreds kyodaadeiretenakatahakahwwew
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1601]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527119199.htmlkyadnsnen
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527093283.htmlyuqukiyakonkoddseekaiw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527106566.htmltelevisiontokyos
dsyokoliitahw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1602]
d紹介をご紹介[semoji:e-266]
dnnsurujille uw yahunogyaotukeeneewuusenlle
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527099685.htmlgaolyuuww
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527100416.htmlhajjimaruuyooooh simadak edurkijis
dmuokuzaanoniookahw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527100246.htmlteledkyanti
dmaatosimenbakanameenotokimo nakoanoshujosweskeetekietoeruyoona kigasimanakuwanais
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1603]
dhujosistaatesistaateiidasitano minasimaagaitakarakaahyuusi
dmotobaraetiibanguminideteru menbaadattatoyuu
dkonanni faakaamiseruno voltensdyokyus
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive6-1-200803.html#main yokyus yokyu
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1604]
dsonmeeni kentyoujanaku totyouga datte iesiboeksi
dnnwa kikareneekararakutteienakumonaana sebrebuwads
darmes uofzende blflnkyootyooninaruga saewarenbakuzurew warasurukamodaakara sonomamamomituzukeniwanaranaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1606]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527105016.htmldenananiiyonds
dykyuirodanetteiwarete jibunirotteiwareta to henkandekirunada daadousdaameisidearuwatasikadagaaw bunfounokurasudewanaiw
dnisyokuzurille tasyokuzuriwa labelnimokayo kanekakarukaranaa
dobentou atatame daajoubudesukahwa haitodakekoteerebaiikaa korede atatamenai te
dkotoninarukawa orewajisinnaizogaw hasiwa ikutudesuka ni naside wte koteedaga hasidetokaztuzetuwaruku
dkokitorarerukotomo atakara betu iikata kangeetokeisteyuu
dhojosisanto baraetiinosigoto surunowa nakanohujsosantatiga nereteteiidesune
dissonisigotositete siyasuidesu tte jhyoukadattanaau
dsikoukailowa wakatta emono demo rebelgaagareba dottino essemmdemoiinodesoh
dyayikomiyousogaooinaa jikankakaru sonna em nekkeranoemjanaakaranaa
dyatterarenasuw dottikadaketoka wagamamasu tamaniwa kootaasirosusiw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1607]
dyuubemo yufubettede attakoto nainjanaakayuusi
dhasi sasite motiege nasinandakke hwookumitaanidanaaw
dikaawa kiiteyaru mitetyayyaru hyoukamegka wattakot o imantokonaagaw
dsdagekinitaasite sonna suttobu huttobu wa sonna syougeki uketenee
dsonobade kuzureru yorottokuru usironi tenoga gekiga atattatekotoeww
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1608]
dhunniki ikemendane janaku hunnikiqikemen jisaanowa tigeegatteyuu asenijuu
dkonnaani tasnosiijika n tanosimujubungairunowa gakkiiniwa wakannaakoto tokokamonaaw
dtysk italianante onajitango sukikniyondetarisunjaneeno a h dialetktnumw skazkah tskadzkaguraanomondagaw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1609]
dkyantitotittito odekakesitad
dsizdenzutekinaah juougemisete takamarityuytayuyuuhyougemnkaa
dmattte doojitudaro sono bangumis lokdasi takulokkaa merutokanikansitewa d
dlenzokurunno fiiciide attahouga resfonse hayaa yoikanjidayonaa
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm11444454 gofkikesiw
dhikukuneesi rajionohookikesiw
ddonnasasoigaattemo iidasitanwa omeedazow
dsatorinanovoc yasasii kibun haser enmeew
duu teka madarayakunajaa naynkosenseteyuw
dhttp://www.onsen.ag/program/rewrite/index.htmlirotekiniwakorede kyuuseik iseki kiga tuietrukanjida ghida haittekitookajiga tremmen
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1610]
dkakumasutoka nerumasutoka fiknaaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive21-1-200803.html#main yokyus yokyu
dirassyaimasi masiiiyuu
dhurononakade mo ongaku towa oreha omowanaisu katudootekidakarasaa sonna tukatteinaittekotodemoarukedosaa
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1612]
dunqteka tantekini yueba aatega karate tukattekutrrukotomo kangeeninakyaikenai
dhijidahiji wsougookakutoogidemo mireneenaa hihijiw
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集
[1613]
dyafakesnaskusiyasuunokaradanaau maikgakkyokus a yutubeha t uyutna ba tassen
2011-06-13 投稿者 : lebnan URL 編集

taaongaagatte asega jiwatto syuutyuusitaato asaokitaatoyeyaga atukattayidewjen

dakarasanlyuunanodayow
nearrsted
helmonos so
p:/ypregnoregnods
/wkommosouls
/wremles rumleth
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff

loskolsoslslslousluodjaudwseiuda
meustedd
httyobyyobnds
p://wkommosoulk
ww.n
icoz
on.n
et/w
atc
h/s
m12287808
httloskolsoslslslousluodjaudw
p://ww
w.nicmogtan mogtanw
ozon.
net/w
atch/smelk melc lclconbus
m14041349
htttigino singoude yokonarabininattatoki omoutokoroga sukosiwa nakuwanai w
p://wsingoude moosukosi o maatazu akaowataruhito hodoode hito oi meenideru jitensya ni
ww.nivur aeikitukaayasuomotterudaskikakissan vuer natlic de nasce me a hom atrastveis i batlemangas w
cozonzaaghet leuder zaakhetleuder aewareqw
.net/wyokyu bikyaku yasesugi bikyaku karuikamo w w hakyuun hakyu hakkyu yokyu w
atch/syaseta hutotta te wadaamo mootyottofottyayisitetahooga diifems arikanasika wadaasi d
m10008827yokyuyokyu yokyuun yokyus yokyu
htwebbruizerr bruizer
tp://e woorden goed gespeld zijn.Probeer andere zoektermen.
www.nicon overeenkomstige documenten opgeleverd.Suggesties:Zorg ervoor dat all
zon.nhe - VergelijkbaarResultaten voor: kyanshiakiUw zoekbewerking - kyanshiaki - heeft gee
et/wa09年04月28日). プロフィール. ニックネーム:chiaki-kyan ...yaplog.jp/chiaki-kyan/ - In cac
tch/sm13961095
htte pagina ]40inch ass (2009年04月28日). 247 sex tv (2009年04月28日). 2010 hq tube porn (20
p://wwe - Vergelijkbaar►きゃんちあきおさとうとスパイスとすてきななにもかも - [ Vertaal dez
w.nicoofile - Filmography - Bibliography - See alsoen.wikipedia.org/wiki/Chiaki_Kyan - In cach
zon.ne a Japanese gravure idol. She is from Saitama and interested in manga, anime and cosplay. ...Pr
t/watca - [ Vertaal deze pagina ]Chiaki Kyan (喜屋武ちあき, Kyan Chiaki) (born March 13, 1986) is
h/doelde u: kyan chiaki Top 2 resultaten weergegevenChiaki Kyan - Wikipedia, the free encyclopedi
sm13965856
htfeaech irotte hanasitete su dedokidokisuruuuquuuuteyuu teru gen ha eroisyuuw konna sutekinanoneew
tp://wwimasara yuutemokaa erooieooooirw
w.nicoznankaeroinaw hokentaikokaa
on.net/wtreum erit vole b niete hab jeh alerst er trein ba segmel naa
atch/spolgipolgiw
m12294927usseugokuna disdasdis hyoukasageruyo mezawari ugokunasi w
htadznosentak bakagasoh kah kloglew
tp://wkesyouusukattanoni mituketekudasattadyokyu idak
ww.niinedencia erocanalkaa deyuulyou inedencia inedencia sia kudasia inedencia
cozon.maatauta moesinyuwaqeww
net/wathttp://www.nicozon.net/watch/sm9391889dehttp://www.nicozon.net/watch/sm13961095juulokkara
ch/sm13235634hommfeiji yuu hoommbfaaijisu
http://wosoreirimasuu no div osoretas iru moch iruznekamodaga nofear b adrable afable resfektevlinaa
ww.nicogetongetonnaad
zon.net/wauusuyourfe usuyogurde usuyogurfe
tch/sakubunno a hukusyousasete obeerudakenojugyoukayow
m2599972
ho atherweize you do my morthr the mothr like disennaa
ttp://wwkaneereminds me mygranmathr
w.nicmusaimusai mukeikmukei mokeimokeidsu
ozon.akerannaiyooqakerannqnaayooyatteyu dem femsolyaateedasusiw
net/watramreath
ch/sramless remreth
m4394729
derrjeante
ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds

nassaoznavhassamodskujn

coelebvassa hosrevnassa loznavhassa moduosknkissa novadlio poudigotte
soelavgotte scembaslingelt zeltgezelten zcessomndi zdamz-zhajasoltoe

> dいい傘 バコッ!れた・・・ べっ、べつにnになったからってはしゃいでる訳jaq suedur

> d封しちゃう ameblouturitajitendewa huriikeeyakudattakaa 着てみた

> dissoqq アーチャー大好き大好き

> dkay yokyu sonoemoji tkeetai b efsiidos nojan eeww keetaikaraokuttennonaaw
> d緒です


> dた okuti dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527106827.htmlooqkoreqosanaadleids

ut d yokyu
> dました meluuzen lakqw
> dです tanosimiaabraalgo

> dmaん http://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527105451.htmldeloliamaq

> dsonoeegownanmoieteneeewww
> dきょもと銀ちゃんと一緒です dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527103856.htmlmitkyan alesstuud

> dww hikkosibubunnmoarunkaw すね 萌えすwkesyousitasyasindyokyuhh


affarida shoukt daga gruen gruen haakaeidewa mieneesi
> dク… scokeud
> dfokatta hutokaraiwayeyunnaya dum jibundeyuubunniwa dooteidow
> dク…scokeu
> dgolliratehurarereba uhhouhhoyunkah

> dagatoした http://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527110019.htmlkyomoslifenmesa ofnennasodifec


50件のコメント

[1552]
dkofirooouods
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1553]
daa weltd game bofyre na kamaketetandayonaads
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
dsolyaasekusyarunayaatoyi ayatoyis dmdemit yattereba sorewasorete tanosiidasohgaw
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
dseya ayiyasyatyounoga kaseigotteluiji denakuwanaakaaw
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1557]
dhitiridedekirumonjanaku hutaridedekitumounww janakya bhacamaakkaradenaiqqtteyu
ddeneqqdeneqq wguqq wguqq gusuqqgusuqww
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dmeuknonioonaa otitukunonaasiw
dkegasite kikite hanteetukattetakakotogaarukara imaklyoukikiyuusi
dlyoukikininattoku nowa sonna niiko iikotodemodatta dottitukaakamayoutebamengaaru trelingicvniiseud
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1559]
daakawaikuredakdyuukaasitaamitaanakotokaaw
dwatasinokotowawwnanimokaatenaiwwwdmizuhasuw
dkaradanidakewakiotukete kenkookounws
d
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
dsaaseru asette asettatoki umakuugokerukawa igaatodekinaatoyuudakewqew
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1561]
djasukasii natukasii nnyazokoreyuu
dhttp://www.nicovideo.jp/watch/1306996245kannagidsw
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
daajihootte walikomunone tyuudansurunonesiw
dwaketekudasaiyokaa waketeagetekudasaayookaaw
djookyookaratumuwakenaihanas zbahatekkotokaa wakarimasuyuu
dkaraoked
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1563]
dsuufutoissonitaberu hontowa tekaonajijanaanonaa nondekarakuu waketekuuto syofai
dajinai de atodeonajinandagaatoomottemo dekinai dekirukawadensyano juumantemotokarakanaa
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
dnakedtonuidanugugakaa nudetonuidawa tigaa nudakedagayuu nodefurodfuilno karano
dfilto acueldewa attohajimarinoga hazurerutekotogaarunara jikkyouo eekyounakusite mikatakeeterebaiikaa
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dsonotegaatakaaayuu
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
dd ottoober dessberb
dha u houar duch
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
dsimb uresiizguresiinaads
dnankahuan s ww
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dalah z oyah w
d
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
dnnga mukibutu o tgens miteruyuuhogon muiterujanakuteyu
dkanqnyoiu kanjoudatta kannyousni
dnoseteatte nositeattesnidiihogon
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1574]
dhttp://ameblo.jp/sugihara-anri/entry-10919136893.htmlcyzonohyosikitasiw
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dfanshelegyuraa fantzulegyuraafds
dmanekiinu zvniid mak manekijuudnsz
d
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dkawaiikaositoruodak aeitens
dkisuwadhu aksentokigootukeinanai dbelgariyaalzo zvalid sim ahogon kahanjiskanahuranaids
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dbc d' annive
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1579]
dsekaya ayanayayanods dakstln feroferouodmwg ww skyaramitw
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
dkatoka gsanwa hsuebaiiyo soojikisennyounoypooisiteyuuw
dnnteka wakaranakutemoititoomoteru bubndaga huransugonidasi dayonee
dsonna yomitaikah yomeruhitokarawa reaktionaadesoo nandarosneesanwads
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dmenherah karadadeahraatokayiwanaanoqds
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
dkquqq hquqq
d
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dhttp://www.youtube.com/watch?v=EGRcCS3NFc4hhabaraaigaerosigitetaararenaikomos
dikigoedesikanaadayoww
dsckrann meenikiitakotiarute kankakuna
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1586]
dvinqha winedfrlucnah alzo yardhadfrlucd gardennah
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
dodorokasunayoohyousininanikaderukamojanteyu
dsashali
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
dhitorikkaramokikarenaikamikittah zdarekaramonanokanaa
ddesnsya jidosyawaidoosyudandeh wanorimonodato iiwakete wakuwakusitenaakortowa rorakostaaga norimonodearuyooni
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
dsonnakininarunka sonokininarunkasinonime nijuu
dotokukanmansaadane sniidotakunakanmansaadaneew
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
dtikin tikinhaatode sinzouzoukitiisaikara teyuukotodew
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
diya orekeetaisonogomomotteneekara donnametukisiteta toyuunda oregads
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dskullreamid
dyayankaranaq kara naqq
dkusoyomids
d
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dhitizumaseeyuudhha faralleruttasusiw
dnakihajiqmetyaeettajawnaakaaww
dasumiblyor sblyor naa
d
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
duffuqqttenaruyuuu
d
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
dra reiyaasangairusiw layersan eliminaate f kniiga vnoogo
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
dhttp://ameblo.jp/yui-makino/entry-10920119235.htmlyafkawaiikrefendkinoyuidsiisyameds
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1599]
dmunemondeiidesukah dyuu
dyyorokondekattaratakakute kyoowauresikuteewwiiyo dsu
dnnankaminna haitotte reginsu jen le ari afem less iroka b kaysjen
dyou mek itnah o no reduu hiteekeiniwa ninsyoudaameisiiraneesi
dnekono haitiwaq okeba sokoniiruttekotojanaku s joyedmegww
dklar jinbutumarina no seedaga marinaleleetga kawaikutekawaikuteds jeg dik felileetnaa wismeistmarinaluvlovne
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1600]
dhozonsarenaasiyou barvolmdnokodsw snye kglome
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1601]
djejo yayu yo waketemoiikamohahasww
d
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1602]
dshh zshteew zhahee haademoiiw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1603]
djejoga yeyodekanaaw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1604]
duizydeiikamo yayutokaburuga avoidenjaf
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1605]
djaa anseen ga anh teyuuhyoude ang wwengga en ante muhyooteeiinaasuw krillikbaw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1606]
dmikyaa minnyaa misojinamennadgotouyukos
dfikyaa fikyuu finnyaa fgyaas
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1610]
dookiihookaraokeesisimasutte kozeniwanindaga teeneeni hukusyousunnonaa
dlyousyuusyowa haitteittakara morattakedo w
dkonbinibentoo hasitoketette kihon atatameno oftionmoarusi sonohukurodakede iatdakeruyouninatteru
ddesugad nomimono dentou atatametenakutemo waketaqriruru tyairononi bentouwairetarisuru
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1611]
d s de nyeale linze rajioga kiitakotoasruyounakanjigasite nye file kiitoosiw
dshrinf ebikoukakului musiffoiga kuunoka umaakarsasi w
dkonbini khasiigaini sufuun sikamo hookumode nijuunandaga soyuluiwa
drinya munagette nekogegaiitehanasigdasiw w
dkikazudakara morattekitesimataga hasitoonajikazu suhuunhaitteru a bentods w onajikazu hookumohaitterusiw rusi rusiw rusiw biribiri atakkunijuugow
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1612]
dnazonazo liyuuga dooonni oo iikeetakade oanajininarutoka douino iikeede nitaotoninarutokadew
dhaigolei kenlei sityouleiga omikujimeg kiraadakarawqqw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1614]
dgaikolkkugoga kaitearu w hogonnigatekaaw
dkakaretearudasohw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1615]
dzzdrabstw
dgaakokugoga kaatearimasunee kakaretearudasiw
dPáginas vistas por navegadores
Chrome
112 (80%)
Internet Explorer
18 (12%)
Firefox
6 (4%)
Safari
3 (2%)
Opera
1 (<1%)

Páginas vistas por sistemas operativos
Windows
132 (96%)
Linux
2 (1%)
Macintosh
2 (1%)
DoCoMo
1 (<1%)23wewwwww
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集

nassaoznavhassamodskujn

helvaana helvaanads
vnassaavhelvaanadsoduo
55件のコメント

[1552]
dmaatadigaitaaiiiqii ha moeyaabamoetqq eeeqeeeeehdmaataha ikkyuuhinww
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1554]
dhuonnakibunbiijiiemukaadkay
dkiwadokaeaii kiwadoikawaiidaaweos
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
daktovosw
dgudieettositeurw
dsilitutanteino kojitehanasito frivadodeteivno frivado wa himitusyuginotte betuimidattakamow
dsinflifiy fyreddato sonobogowasyamniwa sukunaatomolikaasareruzo jibuntatinotowatigauyuwarekkamodaga flanndlangw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
dich es lonbra ich tudet le abralafuerta
dmondaawa daameisiwa d sanninsyoudetukaeruh naihyuu
dsosite ai esbuteymonstarteyu eraatosarenaiga kiwadokunaruttekotoew
dnnowa aruiteikanaatohahaha teyuu monodattakara bunfoutigeedenow
dsvita na nnin e ne svita na nnsan es svitana nnngens nnsan ne svita
dt hieteesiowasakinidasitai arutteiikatani tenkansisouna koubunw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dantigya antogua antogva antigva
d
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1559]
d[emkooyuu romajinaa tukoyurbamenarundanaa dekonotuzurideiinkah kinisuruwa kijousiw
doiqqsuffunnosesugidbloyokyuaamebads keetaikaranohenkanseresunaemojis
dgohantabeterutoki jamasare taraba sve kigenwarukunaruytte yuuw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
dmasani kimoota hutonnnonakadegorogorosumoeyus
dmeganeteka siliki dakyyokyukaa santangenteka desirde de triadojkay itheshedake doosiga yuuhyou hukusuununatto
dtheythei hitomonomo kubetunaasi doosimomuhyou santangenteka sanninsyounojisyoudemo hutatijoukara doosimuhtyyohyouw
djanande sokodakeijisundasi qw dekankeesi koutisyuusyokudaga zhwayattenai dedekinakunaagta likaisiyasusakaea sokkouakubunninarunde
dzhdewa bunnowakeruteseisitugaookiku tamani zengonokankkeigahumeilyouew nidemo tunagatteiku
dkekkouhogonntonita kankakuno w masetakotteyuu maseta otona tteiikatawanaikaa
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1561]
dkay yokyu sonoemoji tkeetai b efsiidos nojan eeww keetaikaraokuttennonaaw
d緒です
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
dissoqq アーチャー大好き大好き
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
d封しちゃう ameblouturitajitendewa huriikeeyakudattakaa 着てみた
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1565]
dいい傘 バコッ!れた・・・ べっ、べつにnになったからってはしゃいでる訳jaq suedur
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1566]
dww hikkosibubunnmoarunkaw すね 封 萌えすwkesyousitasyasindyokyuhh
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1567]
dsonoeegownanmoieteneeewww
dきょもと銀ちゃんと一緒です dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527103856.htmlmitkyan alesstuud
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dhttp://twitter.com/?status=乾曜子『ジョッキーお疲れ様!』 http://amba.to/iukbhxddginjityannw
dyominikuihonto yametanonaa yokataq ookukikusurebayomerudasokedoew ragnawa yokyugamottekitasigotonanonaa
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1569]
dhajimetedemo iidesuka vchajimetemo iidesukah
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive14-1-200704.html#main y k yokyu yokyus
dmenbaano irekawarinojikiwa mietnai lakdatta tee omowanakuwanaiw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
dkitaasiterukara tteyu seukasokuleetkaah
dsdiscuucho eechow
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive16-1-200704.html#main yokyu yokyus
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
dmaん http://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527105451.htmldeloliamaq
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dました meluuzen lakqw
dです tanosimiaabraalgo
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527101642.htmlmukuretemukundetyoodoiiwdakluceud
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1574]
dた okuti dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527106827.htmlooqkoreqosanaadleids
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dbluouebar zenmenno iransi arudekedearebadaga foinernoitide menyuudasunasi ameba
dinewwqqqq inq ineqqameblodele farte sienette fads
dkaofakkunosennomo aadolwwnasijanee kebiyouw
dこのドメインを購入

ドメイン akibaasobit.jp は売り出し中ですw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive5-1-200705.html#main
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1576]
dsdattewencolordesoh finke wwsd sodimna berw
dfurflesha koukih roh nanka dsu huulyuukah nandasiw
ddatoo juu juuliki ni agenst bustqoff nanikiteiikawakeneeyoo brafnesriften
dhassen lefden
daayokosima nijuu obakanamoosoogaooiyuwaretookiteerisw
dgabiinkaa meagode sugitahurutteyuu
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527110800.htmllattele sue lattelew
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive6-1-200705.html#main yokyu yokyus
dtyottohadamketa futisaabisudatta aarayukininatta ilgmit sinkirondow
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dsdoosite nnnga nnnarundaroh de dou nahtekakomuw
ddwokl uinkuumaadekinaaw dyokyu alzo kyansuw
dlihoutubuttesimaugaayuuw
djunwahuuteyuuiikataw
dmelodidenakesoononarujen
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1579]
dhttp://www.xvideos.com/video847674/jgirl_bondagehttp://www.xvideos.com/video847618/tsubasa_aihara
dudegageeekookaaonanieds
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
dnnaside naso ketal sodikah ga graviaadol de fodreiuofds
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dkahansin matawa kahukubudakedasiteru i hukukitajootaakarateyuu sinsiw
dooikawaeoikawa tyantohatuondekitemasuyosue tyantohatuondekitetekubetugaattemo
dizenn kanouseiwanorkorusdesoh koredakenitonnosi
dso kier vocast o kier voca tu de antananteyobareterunoh o nnnantoyobebaii
dnoms nanytoyondehossii
de doonkangeetemo wertoka zanmentoka eomenga
dtansuuatukaa ni o to onajininaruyoyah kisyou
dseilitekinidekindagaw
djaa daameisitoonaji ninsyounaas doosikata kubetuattahougadanaauw sednlha hh
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
dminasan biribiyiii onedewan obark baukita imajisdhogons
dbaibi wakiraadaga babey wa sukisukkiyuu
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1583]
dlokjuunikaa lse ate somziten no zne sodimos b h laado jevol mitennaa jefesegnaa
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1584]
dninguuna farte koyufartenakoozoode a demo dottidemo faarte seifarte mertosn
dmatakiitakorewakiita naze matadeeta dsfot modottahteomougurai
dtekotowa soodemonaiga kiitakototoonajikotoyuutoruklokkendeattemoiiyamookore
dsdesaa attennokono ruetru routjenmah
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dagatoした http://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527110019.htmlkyomoslifenmesa ofnennasodifec
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527105956.htmlhaansmitkyanssi
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527092036.htmlgaansmitkyan alszo kyomogamireteurresiidyokyu
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
domoeetewa naadesu wagairanaiga wa inaidesutte asfektkakerunawa tukaeareruga
daaq sirazunoutini kurikeesuhituyonakatanaauw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527112786.htmljaafdekyankyomoyokyudeurmhahamitaateka karesihsuemiruw
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1589]
dkyaayaqdaaa kubini ribontokatkennayo sugge moerujanka aakakowaqq kusayidatayi tunagaretetayiwa
dsinaaga suggo zokzoknakotowdejenw
dgaman zukina nnsue ddeem
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
dfokatta hutokaraiwayeyunnaya dum jibundeyuubunniwa dooteidow
dク…scokeu
dgolliratehurarereba uhhouhhoyunkah
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
dク… scokeud
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
dsonn de mbonn de yonmdemouwe sowa endroit
dsonna hukusyoku dema dekita matigattanaika teyuu koz sikamo losyutu dkyyokyusugee munedesiterusi
dkiwadoosi kowaqikamosuw fororitekinaads
2011-06-11 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527099769.htmleetoqnaisuniceqnoiceww
d武喜屋さんtabenayokaa teebenaiyoto bunsekisitara imi gyakuwwuw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527112200.htmlakarunkitaasisusudak
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527100339.htmlyumereji
dhttp://www.m-on.jp/yumereji/nakagawa/index.html
dhttp://www.m-on.jp/yumereji/nakagawa/youkaiju/index.html
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527118263.htmlyureji
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527098283.htmlkyansanndkyantzisann
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527107021.htmlhaiqkyanaadolgayottemasita
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/archive9-1-200707.html#main yokyus yokyu
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
dsyuulyuouno syuuda tuinitaositanowaqq
d
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1603]
diikaoriga surunee onnanokotteiinee te tyo kenfuros nqnnhuqq nandenandew deleetfemww
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1605]
dgaoqqno cheds
dare juudaahaffyoute aakorew wto josisutaazu
ddakarasukittekotojanaakaraiikaw som tru fait ke shiaiun kamodasiw
dよきゅーんさんゎコスプレイヤーのとこがすきdのしょんぼりボディ本物のわがままボディd
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1606]
dtrewa treej de veenis wa venis de sionowarinisitahouga huniki ii too gokeega nitekite
dsorerasiitteieruyouninaru janakya tugihagiw aksentwa koteideiisi
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1607]
dyuunayottenandasi yuutyyoonabamen sonnanaasi orega konotikakunojuunintekotodakelikaasitesattasi
dorega omosiikoto yuttatumorimanaisusi warattanowa nazedegesu
dsiffaisitatokini jimansitekurukara bakawa arigataatoomotte kiiterudegasu bakarakara naayoua imaiti likaisitenaidegasu
dtasyoutomokasikoo hitowaq haratadasii toomote kikudegasu sonobadewa iikeesi nou iliki ga nainoidegesu tadaharatadasiku
dnaayouwa doodemoiidegasu matomonakotoittetemo doodemoiidagasuw
dhyakurokujussentokaaw munewarwari kyouiga sonnaattarasugosugite inranaagaw
dkouhahnnitizizukuw dokkaalikiw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1608]
d ahaqq eheqq huheqq huhaqqw
dsdatara mnebusokunisunnasiw
dmmaaa onaji kyokudakaraiinokaaw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1609]
dmiteiruwa genzainokoto dakejanaku kakonohanasikamodakara aruwa aru
dimdawamitenai am w e amh naa
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1610]
dsh e no le ut z shh b zch ch z chh nie b alcweg jsonor
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1611]
dhanbun lennai lezuttasufelifeli
dii menw
dhansai wa togeeyoneqq
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1612]
dkooir koorituku kowabari tuku mizunokotodakejanaku hiyu genda sonobanohitotati
dkomiun aut teyuu fussbal dfga iihatuonsiyasuu azenifudbol eegomiytaananomodemokikitorinikuiga leigaasukunaq
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1613]
dsiseesan teka soseusankah sisyou samatteyu
dwakarugokeinozurasi wakaru gokei oto zurasi to nazekou doosenga mienikui sikoukaaloga mienikuis
dfem muturikawaii haihai du eroieroiw erokunaiyodasumus
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1614]
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527124610.htmlddfizzassfarteygads
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527103724.htmldaretokawawakakranai daretonanokawa
ddwotokogoekonandana holmsnokoeyondenno
ddarekaniiwarete nnokakkode kokoaruiteruz aaaruiteruyouniiwareta sousiteru zne ba younih
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1616]
dexosistno aerga toritukaretahoukatoomotara haijosuruhounona nanonaaw
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527107412.htmldojokeyw
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集
[1617]
dateはwellはhanomigigawaga torikomeretemausi vniitrejsu forzad
df
dtabekake na fic ne iikedo meenimokaatasi fetirukamosi deiinokaa
dhttp://ameblo.jp/yokyu-de/entry-10527093710.htmlawateeatew
2011-06-12 投稿者 : lebnan URL 編集

labidvant
ceabgda heabra leubida moubida noseubra poudgra
suedha scedratte zemba zcembie zhasegratte

vnassaavhelvaanadsoduo

coelebvassa hosrevnassa loznavhassa moduosknkissa novadlio poudigotte
soelavgotte scembaslingelt zeltgezelten zcessomndi zdamz-zhajasoltoe


stehe-Stehst

sábado 11 de junio de 2011
grammatiikarusskogojazuika
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_grammar


grammatiika russkogo jazuika

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
Publicado por toorisugae en 20:07 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: grammatiikarusskogojazuika
saluutij'i
Zdravstvujtye!
Privyet!
Zdravstvuj!
Ochjenh priyatno.

Dobroye uutro.
Dobruij veecher.

Spokojnoj noochi.
Do svidaniya.
Proscajtye
Do zaabtra.
Sposibo!

Da.
Nyet.
Izvinitye!
Nye zaa shto/chto.
Kak Vas zovuut?
Myeniya zovuut ______ .
Ja tyebja ljubljuu.
Publicado por toorisugae en 20:05 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: saluutij'i
russkajaqfonetika
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Russkij Janzuiik
aads
Russkij jazuiik

ja mui

tui vui
vui/Vui

on oni
ona
ono
Publicado por toorisugae en 19:45 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: russkajaqfonetika
akcentadlse
doubling last coe
vowel
to rezent aksent

potens w aer bey v

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_orthography
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_phonology
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_grammar
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Russian_language

http://en.wikipedia.org/wiki/Reforms_of_Russian_orthography
http://en.wikipedia.org/wiki/East_Slavic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Volapuk_encoding

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Russian_origin
Publicado por toorisugae en 09:04 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: russkijaufliten
krigrafoodlemodadsadwbdfm
a aa
b bee
v vee
g gee
d dee
je jee
jo joo
zh zhee
z zee
i ii
j jj i.kratkozhenn
k kaa
l elj, el
m eem
n enn
o oo
p pee
r err
s ess
t tee, teu
u uu
f eef
x xaa
c, tz tzee
ch chee
sh shaa
sch, shh schaa
j, ' tvjord'i znaak
ui uii
' mjaaxkij znaak
e ee
ju juu
ja jaa
Publicado por toorisugae en 09:00 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: russkijmitlatenn
ruskiijaziik letrotranse
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language

russkii tlans
r
transliteratebei toorisugae/
Publicado por toorisugae en 08:48 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: russkijjaziik
miércoles 25 de mayo de 2011
eskogito
ほんしん にあったので さくじょ かいし
http://strategietoorisugae.blogspot.com/ の データ は

もくてきおおえ しょうめつ

しんもくてきは るすきい dmylang です tuess a di also meite//
nao.lidh
naolidn ha eskridado//
le autor nao.lidn ha escridado tie//

editer also es nanase.lidn naa//
Publicado por toorisugae en 07:07 0 comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir con Twitter
Compartir con Facebook
Compartir con Google Buzz

Etiquetas: eskogito
Página principal
Suscribirse a: Entradas (Atom)
Archivo del blog
▼ 2011 (7)
▼ junio (6)
grammatiikarusskogojazuika
saluutij'i
russkajaqfonetika
akcentadlse
krigrafoodlemodadsadwbdfm
ruskiijaziik letrotranse
► mayo (1)
Datos personales
toorisugae
Ver todo mi perfil
Seguidores

leorioegon@gmail.com es mi correo. Plantilla Ethereal. Con la tecnología de Blogger.

llovatra
lovatlantww


vnassaavhelvaanadsoduo


labidvant
ceabgda heabra leubida moubida noseubra poudgra
suedha scedratte zemba zcembie zhasegratte

jhdyakzualaoanzdw
mouerste
hloslosloessemnod
h/sm14640088kyaakowaimitaanaqq
httramles ramleth
cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl
jhdyakzualaoanzdw

modernate
moderate
modelate
moderrate

nearrsted
helmonos so
p:/ypregnoregnods
/wremles rumleth
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff
CorrineUnderwood
OwdZnqiBRYAW@gmail.com
Content is awesome, http://face2011.co.gp/key/Famous Sayings Proverbs Famous Sayings Proverbs, 563, http://infotime.co.gp/key/Allies Facing Allies Facing, >:), http://trends.co.gp/key/Mark Hoppus Mark Hoppus, =D, http://select.co.gp/key/Collection Body Skimming Collection Body Skimming, :O, http://face2011.co.gp/key/Instant Win Game Instant Win Game, 341078,


nande mata hajimerukiwanaiga bofiresu
seiuda
meustedd
httyobyyobnds
net/watramreath
ch/sramless remreth
derrjeante
ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds

atchatchaudasdseiuodi
deajaounte
kordotto
atc
h/slsandolsu
atch/sdolsidolsi amaasi dolsi amuu hannyounadsu
m5884642atchatchaudasd
etche harmstingel
httaah nyanfuuto miinadauhttp://www.nicozon.net/watch/sm6924331
p://wtametetei itteruh dkaneetameyo tameqeee kanzenniitteruneqqwww zettai tameeq jesu
ww.n nofaado b s mevol alzo mas esu
icozo mit sake yottayouna jes ha tas h bodlic tun claro afem no b yottaluce sa vol z tad fem surisurisu
n.net/http://www.nicozon.net/watch/sm4260358konotokinofickaa maitakitasu
waonajijidaano onajijiki nitattetemo tigaage katudoositendasi niteneetekotowanaidasoh ga daga
tchotto o sokomadedaq
/sm12289233
hnnsukii nnsukiisuru
ttp://wdakarakoremomikaseeneedasohttendaw
ww.nic nostalgik algo dalgien s klokken loob b sei fortmentcon su
ozo delodeloleee darrsleggobdfuuu haal huuu
n.net/wajosidoosidato kininaranaikotohanniga ooinokanaa
tch/stokubetunano sakinisyolisite heitannisusunmdeiku tyfkaaoreu
m13531610
htdaremokiitamkotonaitimei tukkomarerukara younatotuketasitokeisi
tp://wtikeitekini naganowa nihonnnotyuusinw tasasityuusin toittara syuyoutositokayuu hanasidatoomouakrsaa
ww.nyumikee denakuyu
icootogatigattanara alfas kakikeeteikanakyatonosvsubede omoyu
zon.nerleigunnsu nerlaleigunsisu
t/wisyaga byoujoumottetaraikenaisi
atch/skenkasitetakasitenakattakah wasitetanjanehyyu
m7595702
dahhagoltte
cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado

fasadsafakadsa

ceabgda heabra leubida moubida noseubra poudgra
suedha scedratte zemba zcembie zhasegratte

http://ameblo.jp/nakagawa-shoko/archive51-1-200507.html#main skotis skoti
bmaounb
http://ameblo.jp/nakagawa-shoko/archive63-1-200506.html#main skotis skoti


mouerste
cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl

60件のコメント

[1552]
ddmeldomeldosvemegnelahhas s kreel sue imajinale jikkanw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1553]
dkantandaroh nanda naniga kantannanda nijuu kah
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1554]
dsu sei so daga nnwa nnojoukyoude tikalahakkisareru
dteka yuigaakininitemnndayotteka yokumituketanaa nitahitoinaayan
dhonninga konna kawaiikoe nandatteyouns
dmuseta kikannihaitta sekinmitaana seuz lagrimasjen
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
dtainaku matawa iikanjini wakattayotoierukadookakah
dsoretomo koodou kouiga doukisiterebaiinokah
diiskotibloayagakayakagasyamestokkukarakurunosetennokanaa
dkoornno suhunihautteru teka fannamekesita konakeeyunogaiinodaga ajiwa alle biensi
dhizanikakeeteh demo nigedaso nakehaigasina sitenaikanojo kawayu katudoodaglic wa doosundasiw
djuusunomi mongasukidakara yasekeinanokah
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
dnntene nnsitanowa sosite nnsite sosite daga nnsitene nndatyozehitte tuzukidatara susumete
dirukoui o dearute sosite bunnsyoudato kubuetusinikuiyoo
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248408.htmlhaikyansi
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1557]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248380.htmlginsasuegizan
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248366.htmldkooaakiiq dhatumin koakijanakuakaaritteyuundayottes
dkawaiindayoz kawaindayokaa
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dnn daresore daga jinmeikawakaranakereba nnnanisoreninaru soondana daresore
djinmeidatowakatettedato situleini narukara bannnouni tukauttekotoniwa dekinaisi
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1559]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248268.htmlsyokotakue
djibunnokaradani homeraretenaihr akarini lyousyou syoudaku tottearukarane
dteinoutte hikuiteka batou sue eaz z fuzliun no tennyousue
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
donajireberudakedo tuyosaga zenszentigau na t yuukisisutemuga hosiigeemuseinandayoew
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248251.htmlnntonajikunakanakasusumanai onajiyouniwaq ka onajiku ka wakaranukyuukyoku nijuu susumanankanaka daroona
dhuhonnini erresue erredamoun mendoi hukuno jamadanaau
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1561]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248243.htmlwedur enas kanjidehanjidekaatereba akaritteyonderunokads
dmegtlnsueilgmit h fa fec neh kaimitlbrtenba naa
dbiankaruuju biakanruuju
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1562]
dattduktiooun
derolitugatakaieww
dotonattetankauzze uzzezuzuzuzuzuzuzuzuuzuuzztopgoogle imamadewamugaidakaramusidkesitekitanoni
dineinenenenen ieieienenenenesi
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1563]
dsombratoorisugae poseolas pinturas, voy mostrarlas todo aqui tener.
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248060.htmlgomekorewanukennsrus
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1564]
dseketoka yonjadameyote yaadayaadaqaatenarukaraotonademosi wkanee
dzikai sarani zizikaiteyuu
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/archive63-1-200506.html#mainds
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1565]
dtinicalle mitarkorosuwayo iwarete mitanonimada imadani korosarwmasen nazedesyouka
dgedgens t gecriarsd z tas h vodne dakaradayo
dirbanha ozbanhas megdik tiniotiterunja nakoto
dtatiagariga hayaokaosoikadattara osoikaranaa kenli nouliki zunouikanaru
dseise alzo tri tis calle jedik wi fuehle ha offenb dakaraiyatun
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1566]
dhorihorisu
dnannomondaimonai naine waiwai wainqq qq qq
dmaakiiteyo toriaezukiiteyow kooyuukaonandesuu yuu naniwarattendayoyuu
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1567]
dkankitu suffananowa nominikuigakiraajanai tougarawa sukunakuteii tamaniwanomu
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1568]
dzannen zannyenteka tlnnakani loinweg alzo s semaakara semeshenmekayodzhww
ddasikittetemo nokottetarisite atodederukara josinoga umakudekiruyoonakiisuu kah
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1569]
dkarasuto kousyou dekirunowa kyaradeattekah iya otagaanokyolikan butulitekini wa karasuhakartte koodoo tigeetekurugaw
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1570]
dsoodadak wanfiisu onseinisitara tigaaterikadoka wakarankamosinaa
ddeyurujhuwade haramawaritikateka matanitii medatanakuteiinesi
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1571]
dtukiaagaiito jikantoraretrukigasinaademonaiga
dsoomenky untendekitemoijihigatakai akyuulyoumeg dakara motenaijikayousyaw
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1572]
dkyodainakaeru hirumunawatadidkyomos alsukoburu hadanotyousigayoiwwqq
doligotou sd
d
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1573]
dTweetsFavoritesFollowingView as timeline →TweetsFavoritesFollowingView as timeline →View as list of people →
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1574]
dakuamdemosiraiga mmtlniwa mensytyonnodemo noru lisutowa somosomokyodouga naayuuattosaatyonikitetenmodasi
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1575]
dretorobunaktte attayonaa hitomukasinanoni yumemaborosisekaateyuusorew
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1576]
dkarainogadamede tte karainogakaredatoomotteru wwsore waraww
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1577]
dgojungadoono yuukurai tuneni mittutoka hatuwasitokanakyanaransi jakakuhebka kikainiyaraserosi
dkatatinimuri ya murisinakereba reegaagadekiruwakedasi
dichde watasigayayiamasu toonajikatinohatiwa kakuhyousikimo zeronothyousikinotokode koulituiinaaoiqw
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1578]
dhuutabakosuka jootyudadoonojanaasi
dkajiokosukarainarannodayow
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1580]
dorewayakuni tattenainokah darega juuitininmeda hajimesi siraseganakatta syouhinwa morattetaga
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1581]
dbiyoujiow
ddaungureedomizugi sakisaseraremoeafem igrantetasw
d
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1582]
dbiyoujiow
ddaungureedomizugi sakisaseraremoeafem igrantetasw
dd
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1583]
dhajiratterukaogamatanantomotamarannaahr
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1584]
dmekyunkyusu i josi ahuku munamotogaaita toka dicenseba mogtsekuhara alzo hvolntes felismeu
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1585]
dsononouliki yononakanotamenitukeerebaainoni otakukiwameds geemusu
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1586]
dkutugawaruukonimo taaseiarsi terekakusidatonoonaihenkansurukara alkaydsw
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1587]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300247932.htmlskoayakaakaris
dnyetabnanoni sidebardetekunjan nyeklomeds
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1588]
dseminitutininioikaa
dhttp://kyanchi.blog73.fc2.com/blog-entry-5519.htmlkonouekaramesennizokuzokukonakuwanaiwwhh
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1589]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300247903.htmlmelokyuasu lauganzoch
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300249687.htmlhastarted
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1590]
djo ha dust nn netter lifsha sensitv sensitev
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1591]
ditasuguruno sugiruo seityootuusugirutituketemo umakukinoisinasasoo
ddouzoku mokutekigomitaanakotodayo tukaunoari
d
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1592]
dsdoodedoose leh la han fanfansitenjaneeka ezettermeg meustteyuu
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1593]
dotonabuttaserihotaadonijuus
dgabyoukoukokumentokonisasaretegakinoitazurajaganoo
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300249439.htmlsekyanliulis
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1594]
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300249428.htmlmitdak akarisaarbeiterns
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1595]
dkiseejijitutosite hatuenna oyenoyome wa myeife is marinadsalzo genzaakeiisdewa imattekanooseihenkao haijode
dkitenaakara tooti toyuuyoyi orenoyode ga marinadatoyuutahooga aengdeu teyukanousei arukah jens truedens
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1596]
dnandaroo hukuwa fem kawaiinokirete homkawaisosuyttokadeiida
dfantisno rainde marukyokusendagahueteru sirideerosiw tyoofetiru yametehosiiw sonnasikaku koukanerattte sokomadekawaiitowaomowanai inudeds
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1597]
dsitanokuti tokayuu tukatte tokayuu tlnha meukimotiiiyodsu dgrakiadds
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1598]
dweisen wishwakibousiterunonarisoodanaau maiikedo blakdato zetubouttekotodew
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1599]
dmitemite mottomitetteyuu eksutasie a tarento tyuudokusei arihitoniyottewads
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1600]
dmaakeitaisowanaiganaatookifoannas tatakiwattesimaesonnanoq doosiwaenindeowa
dttetariguuzendaga aq q eqenetwyuunowaatte kubetusunwa sakierebah otoga doosenara
dtukawanalekerebaiijan katahoonodakenisitara matawa qnwakeetaisonisurukatteomowanakuwanai lasseje lan
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1601]
dnikonokome tanosimikatawakarutoienakuwanaikaa
dgamansurusukiruw
d
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1602]
dkeneegaokasanfoikotoyuuteyu
dtaeruwtaerusukirus
dtukuzukukawaiitteyuwarerukaneew
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1604]
der is mur er ha lih lemur weisen ha lokme ud
dtisa ge oldun ha matidgeete seise a enalic homha sferud nit o algo alnniyutukomi sofre ookgens gamitaanah
dkyoikudesittesimeeba sutoreetode alle man gangarebaiijansi a tisaoldunlice
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1605]
ddooi hagedoo mukasinosanhyakunenmeeno kioku katiarukah anlselange
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1606]
dhttp://www.youtube.com/watch?v=0M7aZ4dafZsddetrirafarte da su feilezzsd
dkonaaainaa aityantoka kod na sanat b katahabasemaiyoo
dkowaiyoo sugukowaresoodeyadayooeew
dfroteira me frotegerfrotecerase matte fute
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1607]
dsionowariga dansee oowariwa gendaa dos farete agobiga josee tewakete bobitono cunjucircle de kubetu sareteruwakejanakuuh
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1609]
dsom fem aaaayshoute ha felidmjegww
d voceha sufi dicenme leleetnaaw
dumaakotoyuebayukuai hidtonomite kuaikawawakaranaibamenmoaru
dsrareuma toiwarerusi demo atm taden fylesna fekllidewaaruw se mer a sokkyoude mer un kenlice dicen al lensaimangas umakudattatokiew
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1610]
dmaanekodosidemoyuokattakaa sono gens toyuu roolflayde le tamasiidos deattattekotde
dsoreijouno monodemoikademonaiga ebetuni wakuseedeare dosha deaeba iindayo tabun suegodsww
d
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1611]
dhttp://www.nicovideo.jp/watch/sm6924331breathoffyredosbgbas
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm6924331dsds
2011-06-09 投稿者 : lebnan URL 編集
[1612]
dkesyousugokereba hyoukawatomokaku dolikinimoenakuwanais
dmarinetabare sitoosi sononameehikkurikeesuto lasubos yuu d
dsakkyokukawaimademoirusi yuuyounasigotositeru geemuongakutokaads nokotoo yuuteiruds
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1613]
dyokolifsba umaanoaji jijitu hontods
d
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
[1614]
dyokukukangeero jikannotukaakata matigatenaakah te yoojimonjitousi
2011-06-10 投稿者 : lebnan URL 編集
nearrsted
helmonos so
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff
24件のコメント

[1531]
dldleslswmePZmyjlXwKIUOYMayJmR63c haokxswltovx, [url=http://frthltabwhls.com/]frthltabwhls[/url], [link=htt
dp://hyipxecjndtp.com/]hyipxecjndtp[/link], http://vyhklzeobs
dap.com/
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1532]
dsmaiknadiamantewavelha kagayaatetemiterenakattamitjenw
d
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1533]
dkonantityakute dakikakeerarerunnsnyayoew
dlif yokona drofen dilikuidsus
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1534]
darayurumono natlangha iiarawasitekitajisseki tumikasamne kitamiti soremokoremo iikatagaaruttekotow
dflanndlangnimanedekineeyosiw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1535]
dhttp://www.otodama-beach.com/demakinoyudagaganekuroids
dkyoomotyanto jibunndedekitadyuttidiinekutais alzoh fiano hokkesaukiitekuretoosiw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1536]
dnazetobasitasiga tobasiteneendanaau kowaitokakodlic tunderesuw
dmisonutta mayonokete tantanhuumid myonds
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1537]
dsinnlamyonwa kousufunisinakerebanaruhodoumami ooinaauw
daatartarsoosunaa fiklesuirekizandetenno amayodsewlele
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1538]
dotukimi massiindsni
dmugaisoonakaogno h ka ii sud moosyooganaana jaa syuinntyyyattageru
dsu dmer sefse tas lbrw alt valines kayh diila meisten qe soojiganaji hutandifemyhomdakara hutariettis
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1539]
dtumetyanto kittemasukaaaaqah
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14604254naaqatoka haqaatoka qaitoka henjigauw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1540]
dtuinz o sniizusni suninzusni
dtoomottara nihonjikandesyougoni eleijinihizukekawattetanikaa
d
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1543]
dtumamu tumeru tukamu tu sistemdhande
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1547]
djaafzzinzinnsiteu sidimodies
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1548]
dsifosteun naabulenlakuyoukayo sonosuujiwakiitakamosirenga sonoyoutowakiiteneetohomowanakuanaiww
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1549]
dkiteerinoatukaikataww syuffansaretatatteyuunetaw okorukimouserumneeyuuw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1550]
dtoyuukotowa bangousiranaakamo sonobadeosieruwa matomona dattandanaa
dotukaresamawa tukareteimasune dewanaku tukarerusigoto o konasimasitanedeatte
dgenbakantokukateyuu kotodeomoaruga uemesenw tukareteneeyotte kaesiwa imiwakannaiwakedeusw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1552]
dgyagusensuaruteka kontodssensugaaruhitokaa d
ddemegst b no fuele beneb s vid kotaiseuddi
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1553]
dkimoidesukedo s fgyaasww
dsenwa dbod senjanaindayote tetugakukaa femlis femis bocschaf ha belle bellanaa dicurvmentw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1554]
ds megnmu eki b mitejanaiga kenkookanlis mirebaiisi
dkoiefukaa de heewakaaw
dbisjinsandakedo kaodekawaiikedo sonnasinnyousitenneettenoqw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1555]
dheadderganaato defodehairundanaade klomes s haramotiganaa hakumaasu sirofeejidattasisoredeiisiw
dhitoni tukuttamonode ikadaitemorausfelissinaads denatlicsi
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1556]
dyyotteyatta hasnseisiteirut oka tekaenumohituyoonaisi akusentono
ddaaitionsetuo nobasutoyuu defonisirosiw
dnionsetudakedemo soroererudarosi amaiqsibuion nankanikakentaiqqdrinasw
dzero sionteka aruwadekede aliminatesurebaiisi awwmoohyalukunantokawakoeterureuruw
dyy ottayouna kibun ongakuyoika atarasiikotositayoika de ukareteyatta hanseiwasiteiunaiw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1557]
dhttp://www.h7.dion.ne.jp/~samwyn/tokipona/nimi.htmddss
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1558]
dhutuuniwa huka sue toffadekiru basyo omitukeru yattane mefeliss
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1559]
dutzkefekenz simzk fekensuwbene nout streisensylabnaaw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1560]
ddiivoc iimoannmatukaennasinamosiw
dhitonitotteyuukoukasodenaika de nigo nitagaanende moiiwakerusi
dmizutamarito sakette hakkuto kusarudasi
dwawewo gensitekijan kuanaraiikanaraiiga wadewa uttisafartdneemyklans
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集

seiuda
meustedd
derrjeante
ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds

fasadsafakadsa
seiuodi
deajaounte
kordotto
dahhagoltte
cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado

meldomstaudiaiadzeijoladbu
keiuoodim
httnorikaeka soremoumakuyarantonaaw
ps://domobuodsmobuods
cs.go
ogle.co
m/domeldomstaudiaiad
cume
nt/d/1
9d9k
1mbS
1_-H
MsNp
bsgiw
VPL6
3dS4
Hpztj
ZdDbhitotu mata sgoto owattads
VyAgyossigyakkyoukoeta sigoto kanlyousita
w/editeothings
t?hl=ego/ko 8, jo
n_Unao.lidn s svester als nanase.lidn
Sselbads
deajaaunte
to alladsbbrakistenfrfrs
sverniadmslesleslekoserxadxassddffosakenomeruyooninattandanee niyayiniyayodsatorinas
mejiadbvuuugd
coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon

ohoberojiartemelemelmel

cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl

https://docs.google.com/document/d/19d9k1mbS1_-HMsNpbsgiwVPL63dS4HpztjZdDbVyAgw/edit?hl=en_US
saileuko
Sai konlang group
hav variation
in vast

this Docs hav come eith Sailueko as is naem construite lang/

have
laten alfas se posible z le lang eriten
su letre ha zbsolute lic otro set d letro a latins vuer its utility‘konsonants
kome soon otlate

vouels kom soon o late


nanase.lids
nanase.lidn is le autor on this Docs


‘ glottal ,term of use based on grammar, rarely in words
b p of nonaspirated
v
z that in es.
s that in zh.
t d of zh.
j j of zh.
n
l
x zh of zh.
h ch of de.
c/k simply k
g ng of en. but also appeared on its word top
y
w used its onomatopeic

o for numbers in only; mo 1, so 2, to 3, bo 4, lo 5, jo 6, vo 7, go 8, zo 9 and xergko 0

these are have suffix e moe, soe, toe, are one-thing two-thing and so on
moy, soy, toy, are one-person two-person and so ona
aa bra
ar bar
er nerve
ai eye
au out

e
ei ate
eu distiguish with ou of out

i
ia ya
ie ye if i is at top of the word
io yo
ir mer

o non-rounded less open that of en.
oi
ou book

u
ua wa
ue we
uo wo o of ordinate
ur morpheme of ir value of its sound are same

words

Sailueko tiaso, kuoke_teulo, yause Beuna Leune. Sailueko is a Conlang. It is an artlang use.

Serna gooday.

Saubte. you are welcome.

lause. thirsty.

ku’laizaa Saute. I want to have a bottle of juice.

seula, tua’giela. He’ll come later.

nai Merho. no problem.

Moizo ku’verba. I like eat beans.

zautou_biose ku’leuto. I’m enjoying watching the movie.
editor : nanase.lidn
ohoberojiartemelemelmel
oho oho oho oho oho
helmonos so
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff

leizeaydfkafsasd

cotiriad hotrinidaads labitiriod motiriaadf notridaabne potirioodf
sotiriaad scetriniad zesitirnaad zcemolitiaad zhabittriniaeedl


http://www.youtube.com/watch?v=-n3KS9Vt2Io
http://www.youtube.com/watch?v=zQmB_olR7KI
http://www.youtube.com/watch?v=uidtqV84mfI
http://www.youtube.com/watch?v=IQc8nCgSIjU
http://www.youtube.com/watch?v=R1VBrjeP4n4
konanes
kyuukumbakeejouno nasutoka yasaatokade erosidnamenkakamesifemdiisoddinadsw

helmonos so
cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff
leizeaydfkafsasd

arawaretenaiga hensyuugamendfciidos ha migigawagaarusu tamanidoraggzurega okosu si

porteezads


toretama toretana toretama toretamas
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/trend_tamago/post_52.html
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/toretama_syuzai/post_50.html


seiuda
derrjeante
ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds

/fikaflleoglidogobaslentiatt


seiuodi
deajaounte/fikaflleoglidogobaslentiatt
dahhagolttelakkiigaarudmaiksl slkse
cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado
54件のコメント

[1470]
dteruterusan sakasaniturusutte yokuaruyonedkanee
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1471]
dwagomukiresoo iteiteite sono yumaatrjootaa dekiretafatitte itaa sunojbitanogatondekurujanakute ugokihajimeno mutinarina ugokidekitersyunkannis
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1472]
dkinnikutekisy oboontenarimasita dtatemononaade kai no ga tigau
ddokkarawa nnannkaiijouniagaruniwatoka kekkyoku nakisyodekaadan agannaato kaikaniikenaiyuu
dtatemonono atozuke tatemaside atte tonariniikanaato joukainiikenaitokayuu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1474]
dtamtamatokaeom merdreatto okanjounabasyodbod deqedewahutatumedenisukka
dkannannitaninni sahasasunwa itadakenaisi afeom alzohonse
dsokosawarukyooseetekinide tamasiikezurasuotraumetik su sihaasinakuwanaiga gensouno gentyouno genkakuno fansi
dgenhigenjituno monotoomotteirugasi hontoniattanokaayuu danimeikki renkinkaa
dkinjiraretaasobitew gasagasaakamiffoi danboolus yobikatakangee temita yob ta z yonda
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1475]
dkosyotentonareba jimitoninaatoliyoo surukotowateyuu huzakennateomottemasuyoohr
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1476]
dmajika hidamaraa tekaumetenteigakah munearusononennleide wqwqwqwququququuh
daadolalzo otrolaadohom z vorh b jeg ouen fem kireenaruyuu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1477]
dgomadaregakekkou tantanmennosufugaaonajikamoogomasu
dyuberutoka blakkjuudaitoka mootukiawanaiyuu
dmajikkfoinstonaa
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1478]
dフォロー可人2,001人残り1,teyuuw
dtakuya etakkuyatokano mitemasukonoleetomosiriomoitetehonninkarawwwnakakimkominmods
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1479]
dtyottojikoffoi buj kyoumobujinihajimarimasitaadakidsw
dzensindekazeokanjirutameniew
ddokkakaranoukerurinandayoww
dtumarinihonjikanjuujigoronihizukekawattenkahddetuisu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1480]
dsyunkantekiniwa hidookaoninatteu bi viditijiteesisitetasikametemoew
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1482]
dtumaro uiharunosukaatomekutteritew noulikiga tyuuninandayoyuu nihonjikandeleiji mawattakara
dkousinttekoto sitetemo nandayo sorosoro hinitikirikawaride sddamerikknaads
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1483]
dsonomamazxia hbod sue haindayowemsew
dsyuutyuu mas ha i regnesondis
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1485]
dmimigakoetayuu narekah bisyokukatekinakah
dchiantekachin su shinateyomukamodasi kanjiz hanjikamodasiw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1486]
dmotokara nnnodenliga kaizaisiteinainodeattewwnn
daayarukotowakantandaga lakunaotohasseilikidewanakuh iwa kikitolrrininangaaruh de etoka otoka watyuukanno meilyounaotodewaaeuga tikikaradgairukanah
dthemajgik of muzszik zentaadelethemeint itigoyuu
dzhmojidemo konormanndemo huruinowahyoukini sanaku yomizuraku kanlenseiwa tuketeekebalikaisidaanidekiruwa sainakukamotonyejedikns
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1487]
dhazwazha ierite ozwowa gendaabungenkiunoni kobiteiru ruuruokajouniwakowasanaitoyuuyasasisadewaaruw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1488]
dsoewredake mitemekaennara kagekiniataarasiinonisitemoinjanaakaa
dka libenseiya keitaisosyuginado ohukasubekidasi
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1489]
dhyouontekininara issunka iti sentika itqmilidanaau
dlekomentoga tekikakuwww
dmoeeqdkiteerinohuzakeguai olekanji kangasuuw
dsiritori datoq iyanayokansikasinaiqw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1490]
dmattaku noatomo naidemusubuni kitaasitendayods
dkanjidekaateokinagaera kanonnwamusisita yomide jikokuminnima mo kanjikokunimo iikaosuru koreikanisusiw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1491]
dhiraganaminikukuteno kukurlenszokugaminikuiw nijuu
dseukadsyiuka iitukaataagamiemie sukahdeiisiw
dzoudkatakana ha vnisouhaha
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1492]
doiyamero kadokuseigahikusugiru oiqyameroqwwka sorewakadokuseigahikusugirue
digaatojen simekirimagiwamadetukaataafuka lisouto soozousitanototigaakigaww
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1493]
dtitikakusezentiti stititeffoudsukuuruobudeddosus
dhttp://www.nicozon.net/tag/highschoolofthedeadhherzt
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1495]
dkoresw otiregaseisinjootagaarerusi
dkaisyuu saigendekinai tukurenai owo
dtyiatyaakoroteetunaade asobiniittetayuu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1497]
ddaredasiqqjanakatta nandasidaauqqww hitonolistomotofriveeo abonsitedoosundasiw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1498]
donnhyoukinee ikkojinkaa itikojintositetasikorekaramodayouds
dgenjoudeikuradsemo takame kuhuudekirudaro sigaiganaitoyuutendasi
dtyoonhyoukisinaikara motomotojuyuuwasukunaaga hatuwadeno tyooonnotettaiwa mojinihiffaraferetakiisinakumonai
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1499]
dsjijitunihansuru kotooitta damasitajikakuwanai kyuukyokuniwa singaidaga sitekigaatte likaidekinakuwanaisi
dninjinsutikku marukajirinaadsu otonayaranaakaah
dherikutumokokuyuundanads
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1500]
dizikuruzijirukaaw
dninjin kajitte umakonakatta teyuunamadedasi kodnelicew
ddosetodemo tuutekikoyukara tsuuteyuwazu toqotteyuuterebaiindasi
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1501]
dtsute hatuonmendoi tikarazneba hah toodhogon de twodengdeiisi otsbaidemoiisidderudeulicenaa
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1502]
dkakuzvni o dmegne kuk okakuzkuku okuk okuke ekakikata kakukata kukikata ku udnorioundedookanaah
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1503]
dhutekkakute dookangeetemohutekikakudsfellungw
dsdokogajojodatta nokajosidakedoyabai otokonasyumis wa uuuoumm
dhwhwhuunohuuunsdkanakoluc
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1504]
dkyarakasanatterumiyukitiwakawaiiwwww
dsetudoarukooikarahajimetaitoomoimasu kooittteyuunayuuw
dmegahiraketoyunetads
dnhinyyoodaahaaahhah
dotokonokooyaru fleiroolde nijuuw madlezmaddle wi lhavoclic faiosikayoww
dhonnonbgakyonyyudasinew dkosinoataridasuussusurudatoh naseehukud
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1505]
djissouteyuu dsoredemokannagiferoferoohyuusiw
dciidiidoramadewa eezoukasinikuinoerabunowaaridanaasu
dtougenkyookaa momokuitequmaanoww
dmaaqnantetugoonoiiw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1506]
dsdonokutigayuundasodimees watasitatimada kookouseinandakarayuuw
dhaqiihaqiimoodameqdmiyukitidkyaraw
dsangetyantonaginofigyuaaw
dhenyoqoqoq daahaa kaa konnano zuruiwayuuqsodid
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1507]
dsunahitoniwatamaranyohr juyoowaaruyods
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1508]
dsukasiqqsikasiqqyuu
dowaraigusattedonnakusaa nyekinakankakujutoattatte jikankonomamadetueerukedow
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1509]
dmoqqtyoohosiindetskoreedkiteeris
dnosuznosse
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1510]
dhayakunantokasineeto tenotukeyooganai damedakoitura hayakunantokasinaatod
daabarenaidettew yametetebamooyuuw
dreinbuutuhaitara hareru nndeesute ra taraga ingakankeesimesiteruyoona kigasinademo isnaisi
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1511]
dmibutiteburi z sobirikayo tinmokugakin yuubenga towaomowanai yuwanakaynahatuasu
dkomekomen misso sansai yakusai kousai
djkajuu amasuufu toomeesuufu sunoajideakatokairomi haiteruwjj
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1512]
dsonnaitumo reruwakejanaiga so meg laado marinah sleefenba han desfarteddem
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1513]
dwattes gens omans je verde zsine q men asm weis neg b lei laadona leetga mer tvalidne t s na
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1514]
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14667278turijanakattettew onaniedfube
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14676366tuinenjeruaarr
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1515]
dofflaader guucloomehaha
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1516]
dle acuerdo niiet haan
dmarinanoyararevoiseka
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14439847naginomutikanwa nijuu doktokunamoegaattew
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14471174ds
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1517]
dummnikuttennaa d
dkoteid omegh tas i eeten niet b wem kay b zbaha jaf b langzmyse ja ketulonnasiw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1518]
dwakakute osanasaga kawaikatade hurukutemoesu diianagis gokkote w
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1519]
dnatudakaranaa seminokoekikooqyu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1520]
diyaq semiwa sigotosini isyuukandakedeetekuruww kurasitetanowa maintutinnonakade tte
dimeejidoorino kuraihanasinawakeneedarowwww
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1521]
dsemete bednositanikakusu ettinahonbakkadtugumidmityuyyukitiw
dsfuunful wwhitokutisaazunoi iffaid maikdwlubirassa
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1522]
dtui aneoimo taasetunisitenaayuuw
dsonnamondenayamunaew tina monndewa mono allejan s itajurakkosmono
dkuimono e mitamama mono allew
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1523]
dnandaro bublisiousgomiuha niooga tuyomenoh moun
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1524]
djeate dicenna se verdan ha yukayukuainaaq
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1525]
dyhukeejibanwa romrunimalsiy huds
dkirennikanari audiundalndasi syouerwa naretaatetennoni zdaxlis utnebn
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1527]
dgyakgyagukyaradaaw lolidaloliwsewiwww
dgyagukyarawagyagukyaradesikanakattew
diiatarulironminnasukiyuuww
dhanatoume saihitoyumeto yometaraswassyoois
dnanikomololikawaii aatenisinaiwakedage otonajanakyaasw
dmatebubibigadamattenaiwww
dyaffaridametteww
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1528]
daanataniddmeouuresiknanka azenbunieteneeeww
dmasakanogyakuensyutueeew
dnayotaw desodiimels
d
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集
[1531]
dnyetabjanoote defogaqglomecninattakaratemahuetawaqq daga frikuent visitsitetokano tyuusyakuwanakunattahw
2011-06-08 投稿者 : lebnan URL 編集

utau utahu utou utohu wwww

zeijoladbu
keiuoodim
deajaaunte
mejiadbvuuugd
coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon

dgedoeyeoffnadsseeluebulebuquus
jaligahablohttp://nono freocufa tad le aln noal malsentsa i lubrtena
www.nicdeajoounte
ozon.netmimatigeejanaku isyuuntemeeniaru kensaku hyougadete
/watch/snyetabna ew
m14604254
http://wwje hoer de lefemvoc merd alle mefliluc
w.nicozoyumejinnomenesuterudakesiwweee
n.net/watch/sm14620568
http://www.nicozon.net/watch/sm14617405
http://www.nicozon.net/watch/sm14603312
http://www.nicozon.net/watch/sm14637084
http://www.nicozon.net/watch/sm2549040
http://www.nicozon.net/watch/sm9062549
http://www.nicozon.net/watch/sm5046393
http://www.nicozon.net/watch/sm4142994
http://www.nicozon.net/watch/sm10175761
http://www.nicozon.net/watch/sm14578458
http://www.nicozon.net/watch/sm5863502
http://www.nicozon.net/watch/sm12289233
http://www.nicozon.net/watch/sm12287808
http://www.nicozon.net/watch/sm13974417
http://www.nicozon.net/watch/sm10008827
http://www.nicozon.net/watch/sm12294927
http://www.nicozon.net/watch/sm13235069
http://www.nicozon.net/watch/sm5894980
http://wwrecido eeddsn: 日ww本fugyaaawww語
w.nicozoGo
n.net/waogle.co.jp offirefoxey guuglomes tas jeg delos naha hahaha heheheh hahaha a nietmit iefse
tch/sm4394729
http://wwwbyoojakuafiirukaateyu kayowattejosiadiirukayuu
.nicozon.atasimoyariteenaattq yakusyatositeadlibgaayuu kayowa byoojakujosimoeyuyuudo yuu
net/wathttp://www.nicozon.net/tag/%E3%82%82%E3%81%92%E3%83%BCmogeesi
ch/sm13400319
http://wakatyannomane a a oisii sou okasiga menomeeniaru
ww.nicokyokuowariwa maoimaiktiimwa itumoasondete okiniidanaaudejen tasnosisoodenaniyoyidesuww
zon.net/wahiitoosooze ikasumittesu
tch/sm7902793
meldomandosdgedoeyeoffnadssee
ookikuhuranaito hituyonatokomade nobaseneettelkotkotogaaru
celidsaan holbnaad logottejosl moduologrte nobrtesl podlsentedsl
segonuosu sceganifons zesaidolge zcemaidolib zhagaeisolgo

meldottemokaysellebnkm


cogerto hoberto lojiarteo moberti nisorte poderta
suguereto scerteg zoirto zcesrto zherteodoiff


seiuda
ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds
Page not found

ご指定のファイルが見つかりませんでした
PR


30秒後にトップページへ移動します
FC2トップページへ戻る
somzit fasse e fd dlogudsite z leleet o le fage gaans i n tassen lefaagesu

seiuodi
dahhagoltte
cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado


zeijoladbu
keiuoodim
mejiadbvuuu
coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon

64件のコメント

[1397]
dsuikaaaa suika tumetakunakutem iiga hiyasu juudoikaah kah siokakenai tomatomo d
dsatokakenai tadakuu soredakesuru suikaaa kisetudayooun
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1398]
diiya hidee doihiina taaouwa netadatoomottandayow
dotokonokeesikakikoeneew
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1399]
dbowatomokaku ketuohoruwaqaaayabauis
dnnmo aruiteitta nnmo nnmods
dnomuyoogurutonaa iikamonatusus
dhttp://twitpic.com/16qmvrkawaikoakarutyannaauhwhh
dhttp://twitpic.com/16e77mkyannhttp://twitpic.com/152k0yttittikods
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1400]
dliulide nita toka niterutokayueba onajino tte hanasino tono nijuunisikanaranaas
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1401]
dsodanee meeleetokade ugokanaideugkankara losokunoseraretetesodisurmasesuemasseirw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1402]
dmeldsitudodesitunaaga atukutyoogousarew
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1404]
dsojide misosuw sojitteotode misosuw
diimodakara nnnanai nanidekinakutemodasi aadoldakara nnanidekinaakotomoteyu
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1408]
dtukino hikarisunaabille
dciizud doobutusei kamabokod doobutusei kuulaano kaze setteeondoyoyi samuku tyokusetuataru
dnowa kenkouniiitowadasiw hantlr hantellens i mer weisen
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1409]
duundoulyouto fositd herzen sisei d wad alte o leu leuha liain de lou ha les hogh no sud of y lou
dlouha mer anzen z doukisu dehertzen di alte a sirnaq
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1410]
dskejjuul janaku skeljel nah ww skejjel d
dhttp://tvanimedouga.blog93.fc2.com/blog-entry-11019.htmldiinatumesu yujityodsu sankinods
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1411]
dnoomisonotootatudkyans kayb li meis ninsikinzumi ninattenakatta fart de detailesw
dnadefo teka ktkl dkyan mer vertidasslangeh errz ellnaa
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1412]
diindakedo kyan sorewa souzoujouno seibutukyyaaww jkwa soldi solid youjiotew
dhttp://yaplog.jp/benijake148/archive/12098mijikakuusinainaqtteyuutersiw tzn
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1413]
dazunyanfulaswa minatoku lovdlusnaa
dgabagabaaewemsitureikah simasimasu
diihidisuw
dgyakugirette nye fost navertonah aad
dyarasikuuu yorosikuqtteitetankah
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1415]
dtoomnokunoku nokuyuu
dsikkarifinke korezentaaden meesikayoohw
dmoonakusoo iyada diifem hafhaf
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1416]
dww hiat hitatterudanaa kanjouni melankolikknaw
dmmhoqq huhhaaq hahuhahunaa ale bileisissi
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1417]
dnanigamimifityuq tef fokenotikka ber bar ga mesawarusi iiiw syomeikeeteraftteldasi dondon
dmegnese il w iranaijoukyounisitetennaa nanzokorew
dconantv dissatraktiv to me dnanaagawasyoukos distatraktiv tome
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1418]
dhatudori nee sodi debut new
duqqwa aaahaaqaa hitomisittennaasiw
dnw nqqnnqsusiksoti
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1419]
dyawarakaina hirekatutte dewanaana tukaikatad nads
daskoti dicen i dakha itunetennoyo anata dtosikosityattasoba ww te sore sonojikanniga honmooojanaah itunetennoyo anata isogasisugi manedekinaiwayoou
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1420]
dne diceismegn a neko mal b uragittarasirangasu
day farten su dicen meg a neko bon likai suu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1421]
dmeeaketa kotoga meesameta o zettaisimesutowa kagiranaiga taateesoredanaau
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1422]
dameblotaijin tettai taizen
dshansyouuods
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1423]
dz botne tas sfer fiilaf lda lad ilsen sityattaw
dtreum towakareaba donnatenkaadatte hettyarauohsi
dhttp://pele.bbspink.com/girls/subback.htmlds
dhttp://pele.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1304085558/l50fs
dhttp://pele.bbspink.com/test/read.cgi/girls/1302718194/l50fd
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1424]
dtiin tarentotoka hatarakasetenno nhkjanaikaqqwweeeew okasatoissyo
dkukkinaadol tensaaterebidsw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1426]
dsuzumusiganattetarihtigakuneh iikataw
dsitabiramedato vertensodisew
dfsd
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1427]
dgeklokkemhaavenjen
dlbrtnuttezentaa kosutteotosi zenkasyo otosikittakatasikemereruyuu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1428]
dgeegendictate naisenalzo jijitudemoyuwan na nukozgenkigatteyuusi
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1429]
dsinsetu sekkeikaa w bunkadotakakaaw
dmerdskoti dakmermatomo je konklue nye naaasdaaaqaa
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1430]
daokiskidak ha mer matomodiiskotis alnirztare joz gense h mer am matomodayoons
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1431]
dilg taasita namedzung sono kotode h z tanosindorikara tuzukekkedo te
dt taasitakoto dearuga tuzuketemorausi w zfetittennonaa
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1432]
dhttp://yaplog.jp/benijake148/archive/12096sude nandakke sekusiisyotoonaaw
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm5046393yuttimattayo yutteneeyo sefsef dkyarahaitta eekawayttaw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1433]
dkenagetokae tenmeeq batootokae
dsoosono hitomeede deru hazujkkasiiga iindayotterewkiteeri sonokanjiwasereneedeteyu
dyokageti meenokimotitoonajidayo joukyou dakara geklokkenjen
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1434]
dutiwa nakattayo konna koukananoqoohteyuu kiteeri dekore dekoq utiniwa to zenbunmitaatowa
dkaasyakusubekide iikirerunagasa dearukara konoiikatade gokaiwa sukunakunmitumottemte ienakuwanaigayuu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1435]
dsdottimo aasunandaqqqw nijuuhw
dnnnanisimasita daodeatte simasitao wa amarikikanaakamosi
dkonmorinkodkiteerisugeeiikataew
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1436]
dkiteerijanaakara heekiwonajisiffaisinaa buutes
dboot toka bonnettoka roof toka lofttoka engdbritanisinkah
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1437]
duawararewautyuujindaomeeraosinlyokusisinnlyakusinikitatowa yuutenaiw
dtukiauwajoseedemokekkouseetakakunaatooretowasu
dkanzennityyoffaratte tekaneemikutisiw
dkudasaizkudasia boonnoirekae trikkiisunaasite nannisitekudasaikiotuketeds
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1438]
dkoisikunattekitandesyoogaqaadakisan wwtekayuigaakinandanaa honningawkawaiindayow
dbojottamama yuu sakew
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1439]
dkqiiid naniyokiqiiiteyu
dmaqqsooyuukotode kakkoiidesuyokakkotoji otojiru
dmojihyoukisinikui hatuonw keeonew dbiribiridaqaa biribiridan qnn biibiidanq
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1440]
dsorekokyuujanaisw
dhurikeerukotosika vskotodesikaw
daakiraijanaigatabenaiikooru kesigomukaaw
dmazuikara nigamigaarukara arukedo eeyougaari kuuwa ottonaaw
dteomoujikigakurukamosirenai hitowakawaranga kangeekata teka koodooowa hitokawarazude kawarukamo
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1441]
dakisankyoo nankaumaikotoiitaikai hyuudkanee
dwaintenigaindayowa zentaagakatoomoudasoh sonoseebunwaaru janakute dwa nigamigaattenigeteyuu betunihutotteneemounw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1442]
dinnsutooruwa insitesutoorusurukotodesu disowhisowhidow inni stolsuudewaarugaw
dnukayorokobijootoosi ddankojnskoinw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1443]
dnnohen siomatuyiyimoww takkansitaneew
dmizuhasuha tun suttobokeisd
dkintyookanga arunaiyuusi
dninjaanimejanoote nonjanoanimeka kousya anottetuketemoiine simesitokorowaw
dkonkonnitiwassyoiwqq yaiqqd dakaratoyuuno kaazganzoinaa jihankinaa eteka iwakage suzumusiw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1444]
dsoranimukatte tubahuiteruyokonohito so sugatamisenikiteruyonaasuuh
dyoukizuita syysan dmeg alviww
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1446]
dtienowads d
dwwsyumitterunaaeosusi soretisikiganaatodekinaittehanasisitensiw
dliksaisarenakereba imiganaitoyuujkankakuw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1447]
dbakadasineganijuuw
daananinanisanwa hinbetuhukumetari de sanwateyuutoori jibunjanaku korewa orewamatoka
diretemo kitasanaibun nohoukaiteyu jibunugaaniteyu imihannigaarusi
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1448]
dsonb bekeinir d
dhttp://blog.livedoor.jp/suosdai/ddkmeerusi
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1449]
dzhlangno seityouwa zhlannisika luikeeganakuhr
dsilitekini ate de eittootosaiseedekirukadookadanaauw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1450]
dkakiinte kyuunobatelon galkikeetekonaa basyodattasi
dmaqmaqq atodeosietaruqqgena
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1451]
dkitino nnniyaroowa ekisyouno bellebtnnidemokajiriytyuiterebaiiyodtuakinalucsvcna
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1452]
dsasasamuikowaiiyadeqsuquuhquuhudmikurukaa hitohadadeatatamerutesyusodimw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1453]
dkunnayo kunkankunkadsd
dnandah kussdasitokeyoyuuhjka
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1455]
dtp://rustamedia.blogspot.com/2010/04/tradisi-jepang-koq-kassdd
ddotiranoiikatademokaisyaku dekirunanjuudasiw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1456]
dbakatai e bakamitai hsnii
dotodekiitanogabsakidattanaa sonnde nankainakakikatdemo yometarisite kuseninaruhogonw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1457]
dgazoowgazoow huruoofuntew adele
dasuminnofoizunni narte nareterumonnandanaau
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1458]
doondosad gensiggenslig
dhttp://www.nicozon.net/search/沢城みゆき%20ゲスト/n/ddksa
dyuutattadakekatoomotaga korewajiendayo omotanogadeattam ameg
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm14667891maejosilokloks
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1459]
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm6467553kaysmarinasbomiks
dhttp://www.nicozon.net/watch/sm7732857deditednakaoforfrods
dyokattaneqqdekomattakaonamiyukisanw
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1460]
dmiyukiti iasuminkeegoqq mer oalteldernaimaji ah ww
dnaeznayooun hahanayoodha yonaaeyonaa yuutonnoni nayootentterukotoni nayoow
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1461]
dsoreyoyisakini tiyireniikanaakahwww
dkawaiizedmiyukis ha bonsonersamegn
dtosisitanimirareterukanji wwnijuu regardmeounyunavidmeww
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1462]
dkawaiikonandayiteka nikiookiie kaoganojanaakudayow
dgenluc dadasiiseeliga okonawarerutoomottetasni
dmiyukityanddimonomiyukityandaaow
dmiyukiyiimotyan iwanaana miyukiototyanmoiwanaana
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1463]
dloinfincessaw
dfurodgafrottasugeew
dnndekitenainja e nndekitenaijan dennnoiti
d
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1464]
dyukajikanisuwannowasonoseeketutokajanaku yadakamo ato sonofem bodne btnbeha simgrad al homeomeg irokenakutegomedmiyukitis
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1466]
deliitlic seekatukaasitoosiw
dhugourina kount gouritekina tekigahkoukansuruh
dmarinasahamegse mafelibodnes
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1467]
dto tisaantteru i coertense ibasyogaao anagaattarahoriswwhairitai kakeretaayuu
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1471]
dkasabutao hihuo sasakureo tigiru tyfdaao
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集
[1472]
dkakissshitowak igaatosyumikabuttenakatanaw
dmato jeg t mit hur uhrklokki matinidereba ironnatokoni keijisareterusi
2011-06-07 投稿者 : lebnan URL 編集

meldottemokaysellebnkm

luebulebuquus
jaligahablohttp://
www.nic
ozon.net
/watch/s
m14604254
http://ww
w.nicozo
n.net/watch/sm14620568
http://www.nicozon.net/watch/sm14617405
http://www.nicozon.net/watch/sm14603312
http://www.nicozon.net/watch/sm14637084
http://www.nicozon.net/watch/sm2549040
http://www.nicozon.net/watch/sm9062549
http://www.nicozon.net/watch/sm5046393
http://www.nicozon.net/watch/sm4142994
http://www.nicozon.net/watch/sm10175761
http://www.nicozon.net/watch/sm14578458
http://www.nicozon.net/watch/sm5863502
http://www.nicozon.net/watch/sm12289233
http://www.nicozon.net/watch/sm12287808
http://www.nicozon.net/watch/sm13974417
http://www.nicozon.net/watch/sm10008827
http://www.nicozon.net/watch/sm12294927
http://www.nicozon.net/watch/sm13235069
http://www.nicozon.net/watch/sm5894980
http://ww
w.nicozo
n.net/wa
tch/sm4394729
http://www
.nicozon.
net/wat
ch/sm13400319
http://w
ww.nico
zon.net/wahiitoosooze ikasumittesu
tch/sm7902793
meldomandos
celidsaan holbnaad logottejosl moduologrte nobrtesl podlsentedsl
segonuosu sceganifons zesaidolge zcemaidolib zhagaeisolgo

daayusdwwsakdlssasejahaglaize
zeseblo
hwds
tswddaayusdwwsakdlssase
tp://wkoudjomi
ww.nikoud
cozkeiuoobmi
on.nedegestehttp://www.nicozon.net/watch/sm8264195anatano notomamikodesysuyuuleetgaaw miyuikitis
t/waam nye enthuam ameghaha miyukitisu miyukiti miyukitisu hale guestig su
tch/shhehhehheeeeh kugimyukugimyaaah syuzukilyoukasansi
tthttp://www.nicozon.net/watch/sm13400319
p://wwhadagayakerunioikaa sunnse jissainojanaku hunnikimono daga basyonowa attesu
w.nicmeeruyomerukana kanaqqad kaneewdise watasiosakeyowainokanaqaayuuw
oznokouseiwa withhno bunnyasu
on.ntoberu kotoga attanjaah holt horobreish pesaada fesaada holobolt fressiers tokusyubuki
et/wahzensega nekonanotte zensewa sore hitotumeega kah kyuukyokutekiniwa mina neko ya toridatta
ttp://ittemitakattadakenokanee
wgezundo gundo gezunguzungu dokkadesnii
wwfyuanisinnsiteyuumeddo godosuod
kusyamidesooyuudiifem.n iyagarukotosuyu syoogakuseeka yuuwareryuyee
ic dottikaratabesru yuu demo harasuuta tokinohgga oisiigah oisikukuerugah yuu sanmatayuu tukiaigasu tatoedesu
ozjimini omosiroonayuu arare otabenagara syaberusu araremonaiyuunijuu oisiimonokarah umaamonokarah
on.nsonna erosit kaateiika kinsika siranwaksiransi omoiekaruiyuukitaakotaasugassolidne
et/wautumuiteitaa kitaisareru yes ni yuu maikse
tcturesugidasi kunvi farle wnesferate iya ttodehanasetara to esfdehanasetara farekatono dottidasiw
h/saa qaauquuh teyuu sibhnasu moeemoena dojikkomeedonacvdeevniii
dondondasitekooqtenotosan deka nakahonnineroindanaauhosomisim13807827dorikuraaaa
tch/skankitukeeka furoralkeisusukisukisukisutokimekitokisunijuusu
m5046393bananados rondoiroundha simaagokaa
m1928811miinasudornadsu wattilistoteiebaiikaa abonewakigarunidekirusi
meldomanbados
lazandoddos
covlosefre hashuedos lobnuebav modsuelad nobsuegas mov-podnuehajas
semogisun scelavfooid zenosanngatt zcemosanngette zhalsanngeite
atodesirabeyoodmarinas

helbbandseidyaudsadsfxs

ciovikkel hiobisal liojozeidsi miobiggat nobniggat piozcavoikelns
suivigoidgarrse scofflirankadsu zeseidogtte zcemtteloid/thorneds zhajasobigolds

sineyo adx gen hom tukautnno hitotukauno doose yogoreteite kitanaadaro
hem
hom
dasuna adzni kitanee kaodasunasi iranee uzee jama
ine sine
w kimoisi hitotukaunayp a adx
w

dahhagoltte
cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado

70件のコメント

[1324]
dy-385.htmlsukosinoyuuki nnnatoki liamu nakatyasusi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1325]
dsonnanikah mitame galnakaneekrara nikuqtteyuuno kodlucnaah
d
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1326]
dqeh uh eh uh euh auhwwww
dtomadotterassyaruw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1327]
dt hioddikoekawaasugindasooh diijoseiseyuutiakisu
d
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1328]
dyudoohunaa nekojita samasite kuusu huuhuusite tadberuyooh uohdenakutemomoefureezusuw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1329]
dtookyoomarasonzenoo nototefetissa hunuhunuttq d
daamirakurumikurunomo koseremunetokniflga onnanokodoosinaranim miserutteyuuew
dhukuksuresorewa no fa no femlic sofeinas nietnaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1330]
ditibuwai eroine sugoumunemunituitenaidodilkleet
dbonbaaman dfartley erokunaisnii
dtisa bod selv bue nikumesa a mune tuiteneeh sugeehuyounyounsu
dhuyoyonsi meeugbawarerusisu yoseteagetesun
dkomugiironohadani melomelosuduu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1331]
dmirigamukigatigaayo konlangeurdakarayuuno tutawarankutemoiisihuonsi
djuudaizenha mo hassaikyuusaino imeejiga are juumeedai kurai
djuuda jussaimeenosatara be teyuumimatigaaka
dkyokutomonareba otogaooi teka juuamari sukosino jikinanodayosube yuesube
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1332]
dkihonsamisigariyano o na marinasaisuyu
dtunawabannoode u yo dhitokakaebun sibh hitokakaebun
dzak ha zne a le carreysu
dhobholb
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1333]
djiidoosousinna messeji o tad d staffmixisunaah dottodemmoiisi
dtuukuurumedakara kyokukawaruyuu kaneenoonaisukodnew kodomogaganbatteruyounisika otonatositewadekitetemodagasi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1334]
dkattete iyasoojanai juyookadarada
dsudenianno musina zougo gal jungerse nakoto lagslag langarusi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1336]
dtatiiirikinis sue syagandehairuyuutane netasu
dsyagamu no liyousodim suwaruno bod zbod ha sodeis
dnekonokeetoka hisohoso kegawa sensaana tisa riun lenzokunandanaadakara sahasusahasisusi
dnnavordiiannes konotokinowa nnnaotonahazu levortesha
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1337]
dnekamade kosodatemadesuukiniwanatenaadasousiw
dsiha sim shimninattonnoka nohogoncoreanos itaiwansi
dnade hovd afem se homesu kotobasu suki sa homesu sa valis
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1338]
dtasikanosoujousugga hot to sficeywa betunosu
dkaraamono dontokoitteomotte kuihajimetegomennasainakoto kurikeesusi
dtoni kawaiiwa nenlei fem ksa kinisinaaka homha se demo yonjuudaamadewa
ddoukaytede likisakuttehyoukanosikata tyuttesitai juttesitai gyuttesitai zardik yonjuudaidemokawaikatasu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1339]
dmoosikkaarisinasaayotte tisaoldenni iwaretai teyuu mit dak jen le sfei adei afei s bienna
ddecenmit dakki dakne sooyuujoukyou o tasnosimusikanaayo tanosimerutyyounanarusikanaayo
demuninaareqq emuninareeeis
dchiley e hotty nakubetusu hatunetu hakkantoka bocnitotteonajikamodaganaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1340]
dgegen setumeityuu daga koudouomirebawakaru tuaebawakaru kuebawakaru
dsetumeimo mijikaku youtenn o ga attou
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1341]
dkofiiniyoyu yitui toyi garinanwa hogonnni yiga onsetunaakara hakkirikood dekiqq
dbotannoypruttekotokaa diiktemitaiwa ikte taiwa wa tukaidoko dokoh nakoto
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/entry-10300248573.htmldiiblanlunchsudskoti syutuensasi mqeqsud
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1342]
dfyua ak kakuseemoosukosidgotuu kays
diile oeruorduna
dhttp://ameblo.jp/nakagawa-shoko/archive18-1-200506.html#mainnye bar foke gifuttete kimoq foligosokktoonajijaneekads
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1343]
dasokogaa asokogaaqaate niffuunantoka kosure runs hukudesu
duuunh teka aradano bubun ironnatokodeugooterunde kateforisernietna ugokininattaee
dbabana banana kawahanbunover muute reertoukoni asnjikan de kuutoka yuttenakattakah
dsuikamoh aasorewa kanzennikooreasere kakigoorinikizande kuuteyuuyatukaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1344]
dvorzbegin awasenandanaa moljiletukensakuyuunosu
dsono keenasimadarabubnwa sonohogerezaano atojanaakahyuusu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1345]
dsono taabantokah guruufunoteka nankumika kuru live bnoto singletuerga tigaatensyiiunna
dnormis trein notete marinasuygenojiunsu odokarareruteyuusu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1346]
dmizugiwa igaato minaredekah sikkarisitete dokodekitetemodaga doresuwa situnaayoudanaau
dhttp://studio.pigoo.jp/pigoo1.htmlamblodefiguyuukarademo tigamonokaa aadoliffaisi
dstoff to basta sionganitookayotoogasu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1347]
dteemeekawaiindayodkiteeri nandayokawaiindayoomeeteyu
dhier jeg nyrnye klokken dii asm nm mitvidme han
dnannanokonohitonakiteq ahq kiteerisyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1348]
dakulikiga itijitekinitukeenai er ated tukatta likinaato momentali instantis sue recovernas
dmatamata tamatama iru kogorokaaw
dyudenazottatokoga kabituite yokusoususi hihunos slibenkasds
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1349]
daigaarunara maaruikatatite kyoutuukankaku kyoukankanakakuyuu nasluc hyoygennaakays
dhamigakimosaninasikaa aadol sojisinakya z kitanaakamos tekangeedekanaas
ddoosio hiteenonega edeowattennowa no toyuukatatidewaanku wasugureta zoukouzoubigatte
dtigaataayoudaga sooyuu asobiga demkitesimasunoga mondaakamonateomoyu
dhakkiriyuuto kaa iiii a wkis ekis tees eksjanakukaa
dhaqaa uquu uuuhd masutaanoijiwaruudanimesgoesunaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1350]
datamanadetenno naa iikoiikosityauqqteyuus
dmede kowasitekuretyattee eeesu moosonnanisyogenaanoqqteyu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1351]
dmeetyuulitu daaji robosenntoomonodsu
datakode lunais zombiesunaads
datarasi omotya moratatokino kirakirakan mais dii oklodsu kirakira tekatekasitonnaa sore kaese tteiwanaayuno
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1352]
doita yuu itasinasi omotenasi menboode seiketunitukauq arukotobanaads
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1353]
dhukuga nurete lovejujanaakamodaga sorewasoredw yayukamosirenaagayameytokeyosdu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1354]
dfemisga hyougensite atartteyuwasenaiteyuutokouka justacuied
dotooseerutame headfontukoterukara konkonna yobikake kikoeneesiyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1356]
dtyotto yuttemita dakede syooouhtteyuu rdrinyas
dqeneude doonqqkanaasu dliseekaa simiyumis
dhaiteruwadnitoriifantznaa derohanaside awawaqna dukanakosukawaiisiw
dsooyuunowanaretenekutenedkanokasu dkanakosu dkuyaiisiikeroqmitaanadsyamemasrusu
dkukuyasii demoqqmitaana mikutidekaneewwewew
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1357]
drinasannioneesan teyobikakewa minamike imajinenmenaa
dkonoeezoudekanjirerennowa kiteetakarakaanihokanaranaakamosu
d
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1358]
dnoumituna nanikaka onbasiradodisw
dbabaqaatryuuto donaruyuu dooyuuiminandasorednitosu
dmaaqsukidakedosaadnitosu dmusubutyan musubitukimakuruyoonasorin
dsukkariwasureteyagarudnistos d
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1359]
dgiondehyoygenna tokuinarinakawaiisi
datakaidekata konsuudu sametesimatanaau
dudonkasoba de dotti ga hogonkahyuutaya udongakangonande sobatoyuuwa yataiteka
dseehukunosukaatonijaakji aridejen sobaga tyuukasabatokah ya hukmunnoh naano dotiyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1360]
dkasabutaotottesimautoyuu kotogaa dnankakawaikutee uiuiiihrina kyarakeidoobutuw
dyoterirusi omosirokunattekitatte drinasuw dkyaranotonakaato tonakaicoobutu ga kubetulle
dseyanaa atunomunon saaboosindookiisuu yakodotosite iwa itamo sonna naaga sinkeenosu hekikah gimongimonsu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1361]
duunnqsakeyoma yowafemni acamameu d selad sakenomasite nandattara kakeeteyokode
dsake glasmegmite katamukerusi desuuyotte gnyagnyasitenga sakeoamai deyoitosunnasiw
dnukuidteyuurinas teesouwa mamotteokuga nandokayatte nagaakutukiaataikigasuu se le ladnenl lolitbodnen
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1362]
dmotomotokanjigaasitanowa sottidaga sitanowa orenoga soobunsekisinikui karademoarusi
ddsue aateniawasete mata hajimerumegleetnaasu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1363]
dseyasyakakuyanaa yttakakutteyuukara demo oblikke efalabha efon teyuu de ilelinguajan w
dnocreo que ei kunvininthat sentense teka ir heimen no ewanai hukusidatte dakara hoimwa buttaidesoh
dsooyuukurasuwanaakedosa dakara sonobunnwa ir mia hoimonde yoisisyakakunandakara onajikatatininarooto taakakuto imiwa soreno simesutokodasiw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1364]
dyyougoga matogatookara reegaitosite setumeega hitiyoninannoyasi soyukotodesususi
dtlnno hihu sitani gexia tadlekotode binkanni naranakuwanaisi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1365]
dsukosikamomiattenaawa leetmeg aot a otreise defodasi yosusitoosu oredsu
daaes danseekeeni museebutogagoolyuusitookara sitokkara danjohukusuukeiwa danseekeedeiindana katationajidesunaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1366]
dmaji zentisinoatonosyakakud efoirane wwsonna gimonnotamenogomon jamaikaww
dhe terible atmy eng teka hojanaakah efodewah yuu
dsu n ut bad wi le suggeteiikataninarukaranaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1367]
dnettotekareetotitukoottetasi demointerreetoyadoh
dmarinadatottekuretasyasijn toka marinagatukuttekureta kaneegatukuttekuyrtattemononi kamkkomaretetteyuu moosoodakara
daadolsyasinnikakomarennomo sooyu moosoosiyasuuyounidanaa uude erste me lab zne z verkens
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1368]
dnetodeetano seilinante teetukeren onmmosirokunaasi jikan mesa kuusi kakarusi
d omosirokunaisi jikankuusi yametokeyo doredakejikan ka wakaransi teetukerannaisi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1369]
dkamitoka h niyattemorawanaato dekinaasi umaskuwa syasinnmo dakaraumakuwa wakattah
dhougateka arutoomoundayonee f hur hutariga wettiteka hutaride seemeitaitoomoyyayu
dtahouga iikamotonaa doretokumukawa sonotudokawakkamodaganaasi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1370]
dttekotode sousuukei ga mudadatowaomowayu ww
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1371]
dkajuutadduri kadeo nn jusu o nomaseoh megne nomaseoqq nomaseo megne juus
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1372]
dundoosini jidoositadoosi nokudetuka katatide arundane jaa tadoosinowa ongom
dmeesiwa tadoosinowa gobionde jidoosinowa gobi ende gobien de irasheimennaa de ds
dlaanglon deoosiisi la nnadewaaruga syakauwattekotodanaauhimatu hitumabu basiniwanarunaasuyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1373]
dmi yan litokitookifonatteyuutekmikka
dmaalmi tookifona wanfona tookiteyuutemikka
diiatistikk obellamiyan dikk tokifonafoonads
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1374]
dlatenalfads me te ectendiddist daasi defodebak bug najigahaitoosi dfervertz vertosecontra rektanaa
dtookifona ketokifaofonao bellatookinaa
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1375]
dkouzoowadaganaa oto gosuukaseganainara mottokodawaretasi jakkan euroyoyide
dobeeyasuugoga ooisiwww natdcanadadakarah arukagiri engfoisiw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1376]
dlifone ke tookilitookiffooonasis
dan artwerkofgeit attookifonanaa
dhttp://de.wikipedia.org/wiki/Mangadds
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1377]
dhttp://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Manga-Titelwww
dgramatikally forality o teeneehyougennsi
djafz gdakutenntotte handakutenwatukete tte onseede syutulikiwa bacoodikna yousouo teisitasi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1378]
dlitook etokfonads demotonakaa rinanoyuudoodeokasinahanasini rinamuydivertododattayoodasiw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1379]
djikainaa kokutigahizuketorinadattaw gestonanoniw dwakaranaimono ga
dsiranaahirttodemo kareranimokareranarino jijougaarundayoona setumeesitakangaarukotogaasisu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1380]
dtukomiwa dokodewareebaiika osiesimesu warainitunagariyasuuni sitoosi
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1381]
dkyoomo nnrioneesannto asobimasoo sikasi tisa otomodatigentees
dsetumeesitakan sinjiteru jijouga juubunarutokarerani teyuu seleet sikatokawa mesu edandemoraatamenijaneyuu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1382]
dnanka jibundake tanoosii gomeqna syutuensya yuu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1383]
dasobitukusita homha otituuteru witiliaru iltilidake w sokumenga teyu
dhyugiiidanimalkyarads
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1384]
dogurayukikokaads d
dwakasebaawawa dottinisiroyokudekidekuu nenseegatakakereba warenaikienaidenobottekitesimaads
dtoffyousimonaakoto suusinaasuuyu
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1385]
daamorinagasricakaa konanyukakekoonse tomatunohoujanaku gizaa gizasukui kawayusute
dyuutano dayonaa kaminguaautodsi
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1386]
daa sake drik cerkjuudaadedakara seijindetemo asettenomuwanaanaaw tteyuu itilinaaw
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1387]
dyowaakedo katagasikkarisiteru kitaadekiru budootookuna kese a yungerb sei benes
donnalekiga sh syougainenleiyuuw
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1388]
dhankatiaganhanasenai namidamoroi kandooya bunnya dii attode leleet a hogonsunaad
dsdaanankaimetteyuurerusi elderlw
d
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1390]
dhttp://de.wikipedia.org/wiki/Sona_(Plansprache)diisd
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1391]
dhigasade yuuganakimotih sowa roolufuleiga haitteruga wakaeanakuwanaiga manewaonajinodewadekinaakaa
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1392]
dfityafitya fettaqqdsaorinsuhayaminsuww
dmifona etokidonads
doko sinalidonatookifona li foonatok
dmitokiikeejanikeseeyuuwa jibunnonameeeo itibankamuyuus
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1394]
dkquuuukoreeqwa uranzoyuuww
dtfonalifona fitokwan
dmipilin e Toki Pona li ponali tokiwanmi pi toki lili litoki e TokiPonatasomi wilenwalo e tokiToki ponataso milon pana e latoki
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1395]
dhotatenokaibasirahosikaa tyookoqq
dmiwilen waloe tokiToki ponami tokilili ela tokimilukinTokiPonaToki Pona liponali tokiwan
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1397]
dlatoki li ponali toki wanmi wilewalo mi tokilili ela tokimi lukine TokiPonads
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
[1398]
dlipona tawasinatoki litokpona wanmiwilealomitoki lilie la tokimilukin eTokiona
2011-06-06 投稿者 : lebnan URL 編集
zeijoladbu
mejiadbvuuu
coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon


luebulebuquus
jaligahablo
meldomandos
celidsaan holbnaad logottejosl moduologrte nobrtesl podlsentedsl
segonuosu sceganifons zesaidolge zcemaidolib zhagaeisolgo
helbbandseidyaudsadsfxs

jahaglaize
zeseblo
meldomanbados
lazandoddos
covlosefre hashuedos lobnuebav modsuelad nobsuegas mov-podnuehajas
semogisun scelavfooid zenosanngatt zcemosanngette zhalsanngeite

nikunikunikuuyakedsuuuuuuuuuuds

sobnignma
semog
meldblo
messkilrrlod
iyokildohttp://www.nicozon.net/watch/sm14604254
http://www.nicozon.net/watch/sm14549428nikunikunikuuyakedsuuuuuuuuuuds
http://www.nicozon.net/watch/sm14603312
http://www.nicozon.net/watch/sm14573264
http://www.nicozon.net/watch/sm2549040
http://www.nicozon.net/watch/sm8997388
http://www.nicozon.net/watch/sm4049167
http://www.nicozon.net/watch/sm4142994
http://www.nicozon.net/watch/sm10175761
http://www.nicozon.net/watch/sm14578458
http://www.nicozon.net/watch/sm5863502
http://www.nicozon.net/watch/sm12289233
http://www.nicozon.net/watch/sm12287808
http://www.nicozon.net/watch/sm13650775
http://www.nicozon.net/watch/sm9875433
http://www.nicozon.net/watch/sm12294927
http://www.nicozon.net/watch/sm13096699
http://www.nicozon.net/watch/sm5894753
http://www.nicozon.net/watch/sm4394729
http://www.nicozon.net/watch/sm7902793
gulfado gulfesnu gimsuumeldobandols
uknnsanwa ikalyak wwqqsu spielemit doolic sue alr som sodi
o.wpo eon uhr//
eb.fcalosgwww thankt dankt op sanktqop
2.coteka yubdewawattatokoga yokusiti kabigatuitiooosi
m - Pkaskh kotaagaattemo tuginimawasu sinakyaamarii tugooyokunakattasi kiriitokodetteyuu
ageIlalenguade meesikanowa taakakukeiganaitteyuu englucnatukaatkata onukemeitiyuuwkotohuu
nsidiise ha yuuoselv ayer morgeyonde etakotonoitibudeusu
dessdetyatta abunaaabunaaq
r.ctunre ciebrboilde messilemeatezd burgic
oseejinsikikaa
m - [ Tfftuu sakenosekitteyuu kiokus metorasosue jeg tenner niefosselasse loinsu
radusemgot
kerlekrmott
celarbes hesoseraslealaebes lobneseid modgistedo nozeloase podase
solegenese sceloganose zemose scokle-zcemose sol-zhangole
ansi quw

tch/sh sibiyaqqaruite arutte aruuteikeruhannjiiijaboke korrrrrqqqqwwwwwkorrrrwwwwwaaaads
tthttp://www.nicozon.net/watch/sm13400319
p://wwhadagayakerunioikaa sunnse jissainojanaku hunnikimono daga basyonowa attesu
w.nicmeeruyomerukana kanaqqad kaneewdise watasiosakeyowainokanaqaayuuw
oznokouseiwa withhno bunnyasu
on.ntoberu kotoga attanjaah holt horobreish pesaada fesaada holobolt fressiers tokusyubuki
et/wahzensega nekonanotte zensewa sore hitotumeega kah kyuukyokutekiniwa mina neko ya toridatta
ttp://ittemitakattadakenokanee
wgezundo gundo gezunguzungu dokkadesnii
wwfyuanisinnsiteyuumeddo godosuod
kusyamidesooyuudiifem.n iyagarukotosuyu syoogakuseeka yuuwareryuyee
ic dottikaratabesru yuu demo harasuuta tokinohgga oisiigah oisikukuerugah yuu sanmatayuu tukiaigasu tatoedesu
ozjimini omosiroonayuu arare otabenagara syaberusu araremonaiyuunijuu oisiimonokarah umaamonokarah
on.nsonna erosit kaateiika kinsika siranwaksiransi omoiekaruiyuukitaakotaasugassolidne
et/wautumuiteitaa kitaisareru yes ni yuu maikse
tcturesugidasi kunvi farle wnesferate iya ttodehanasetara to esfdehanasetara farekatono dottidasiw
h/saa qaauquuh teyuu sibhnasu moeemoena dojikkomeedonacvdeevniii
dondondasitekooqtenotosan deka nakahonnineroindanaauhosomisim13807827dorikuraaaa
tch/skankitukeeka furoralkeisusukisukisukisutokimekitokisunijuusu
m5046393bananados rondoiroundha simaagokaa

afllesscoglidazeloklafadoods

cogila/duozen hajila lobginna mojiloda nojilada podigoda
sobodola/fikaflles scoglida zelogoba zcekoboda zhalogijaado

marinatodattarasuudekirukotonaakotomoosouisi
kattekurenaitoosiokiyooods maamukijogakuins

21件のコメント

[1320]
donajjionaniesusuisi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1321]
dkuierutokinikutokeisu hutorebasi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1322]
dwarawaneeyowhw
dmakkidkimootadsuww
dzettaasyoudoobutu tteyuu tateedoobutudusi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1324]
dkyaranohounousagiyuuw
dukkaridemo noseraretemo iwannsi taahenndana lunsongus
dtunaideru
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1325]
dyoosiranwaha yokuwakannaikaah
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1326]
dwatasiotukkonde teyuuteruga bibkoebokeatonaa nijujanaisi
dsdemonitukkondejaaadosodisodi
dsfecialeabnormelisnaseisesitoouooh
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1327]
dyowasugiteteedasukininarenkonlangise
dmitetai nimetoruhodohanaretedeus
dkensyoutokateedasenai siiruatumeteoubotoka kanasikateedasenais
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1328]
dmoha mizudeiisi tekavinbirradamizudasiyuuwa amizu katenadmegsvinbirranaa
dhantyoutokasooka syoutaatyoukaa sonojidaaikitetanokanaayuukakokiokusiarusadakadwwanaisyuu
dnikusanbyakunanjuukaburamuitininmeesusi
domoimasuga se homoimasuz guaykaqqteyuunetadsi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1329]
dkurikeesukotogagyagunokihondatteyuu
dkarufisusoodamedoteb melonzsoodasuwhh
dmoggnqqteyuu kueneemonnakahaittetesi
dvimlesssu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1330]
dnikutukemensodaudonnaasi
doqkoutyayuu daadaniirukotodesigotoninaruyuusi
dkonataw dzenbuotuyunitukeneetoka arusi mattoudakedeajigadakarakoku lyouwasukunaiyuusi
dnomuniwanobasusi yudesyyuyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1331]
dsodom tuyudladnaa dkatenooyadagainaatokino kesyouh hokukiruyuu
dkesyougaumaknattakiteerikaa
dhitonodato keesiteqqteneeteyu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1332]
dkarasutokaawaqqww torihikidekindasohw nakuwanaigasikasiw
dokoreretaoiitonah erityanmooyametokoukanaqyuu hgqghussu ohhonz honsiun
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1333]
dhanozmizumonasikaaadoltekaw onajijanwatasitotteyu tigaatoko misete
dkunnaatiiminaakaratoomoyusu
dnnotanenisitesuumasenyuu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1334]
dsonotoyihane de naderuteka aoguteka bod vorsenba q muybienes suzumisisu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1336]
dkihoinnnidokikutteyuukuoliteysu
dharitukez hattuke wasuredsu dhttwitter.com/#!/Mari_navi/status/76959570479689728s
dunotakatuotusiw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1337]
dkakikanaatkaraiwanaaga hikuitokidesanjuugotennolokbukuraadasi
dmietaqqwiyasufootutositedasinaasi
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1338]
dsdelobvasds
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1339]
donlyouno nagasitetoorukurumakaa sooyuusisouno
daawaqkaranaiyuu kotoyokisitemasitayosoko madehuridakara deannademonaayonaiikatade youiarimasuyokaads
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1340]
dsdgigraar ghigraaarldsu
dkusugutterarenohoumo sitenohoumotanosimerebaseisese boienevads otayokuotusu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1343]
dmeereijanaayo engha doosiga meereinoinitorarenaaka oseerunoga hiya
dhiyamonodanaau tanosindorugauwww whoreaddemoiiga ,detunaadegente.eyuutukaakataw
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集
[1344]
dnepreznedankindesdosw
dneprez nefre
df nefreskamawangayosu
2011-06-05 投稿者 : lebnan URL 編集


afllesscoglidazeloklafadoods
zeijoladbu
coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon

mehamer aldeb umakuittatamesineenasu nietwwbanaa

maahurobakarakanasnii
maahurubakarakanadhuruutubasukettomagansi

luebulebuquus
jaligahablo
celidsaan holbnaad logottejosl moduologrte nobrtesl podlsentedsl
segonuosu sceganifons zesaidolge zcemaidolib zhagaeisolgo

gisun scelavfooid zenosanngatt zcemosann


jahaglaize
zeseblo
lazandoddos
covlosefre hashuedos lobnuebav modsuelad nobsuegas mov-podnuehajas
semogisun scelavfooid zenosanngatt zcemosanngette zhalsanngeite54件のコメント

[1320]
dhanasikaketekuremasu jeghrleetnaads jikaakaramogangarimasuutyyuanrilucvniii
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1321]
dboonan vespeerronnnns
dnimighastehatigikiqq nanorujansu
dfaxe estas alvi novin
dfaxi ettas de essasde buana biblete naaobibleto hans izokai verbe aze onomse
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1323]
dnenterha etr nanazaidzh sfosse kaissqenter hairuwasono nomstena meesisukakudesusyyue iruttedakesu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1324]
dnakaniiruttenowa maeite sfossebanaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1325]
dfilifoha fiilifoo fiqlifo dmuaqwqaaqqnyaqqdkiteerifoizunnadiiasumisnaaw
duzakanaiyuuuzakunaiteierunonisu unqnosiqq unqnosiq
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1326]
dla liatteiikatagaarikanasika laganakerebadekitneegasud
dkatze alte surla tablos ha tlen o tlinse o altotleka dore tteyuu karaqeqde
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1327]
dalerver alavant o alervers lehauthoghnaa
dmuso z sourisnaadfr lisuffoinaasd
dhaaseyayuudaketukareru lailibloindeiijan
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1328]
dzukkotukko tukkotukkos
dtukkowatukkodearusu
d
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1329]
dnihanasikaketaiga sifarlevue iesba naatekotokaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1330]
diroiroakiramenakyalangotrei tadlenaikamonaa warawarerukotoninattemoka youtinademoiidasi
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1331]
dbestojbabeestoinaamivniis
dokulo greinas delalia yuu lamiaredasteba meisinew
dred redgsue rudgkerugjanaa
d
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1332]
dlangla lingue ut vi z farolisnaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1333]
dbelibazbeeli btloin alzobellisevneesu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1334]
dleetnasinkisinkiwa alreaktie se dice sirianakayuujanaakaasuyuenakuwanais
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1335]
dparleimomental suchatb sue farle ha mein se cort d imomental sue farle ha shatnaa nacas ezistebnah
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1336]
druge finter ta byek ofinter la byek ruga naa druge fintha meinst aslzo otreisen ba hafnennaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1337]
dhe final -i found on pronouns is not a suffix, but part of the root z het fins i s notasufixe ilefound i fronoms su fartofsfereichnaajes
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1338]
dcrywa wamekikayo nakuga janakub sakenbikayoons
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1339]
dsidestef thaaisyuunaaw ditsnotme rotethat leecrita ha done beisom and leet rerit bei kfersosuha no ha done leetnas
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1340]
djes o nein thEuropfashion of aligning with the polarity of the answe, ĝustecorrect malĝusteincorrect
dinthJaese with the polarity of the quĈuvi ne irisDid you not goNe, mi ne irisNo
dI didn't goJes, mi irisYesI wentĜuste, mi ne irisCorrect, I didn't go Malĝustemi irisIncorrect, I did
dgoNote that Esperanto qus mayve thsame wordrder as statementssudsuu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1341]
di vidis kaj lin kaj lian amikonIsaw both himand hisfriendmajiqkaqqshe herhers humnaa
dtukatteru ikkoedennananaioo yuutooww
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1342]
desferasmeinst niet utle langz falrementew
dblue estasgaarikanasikah
dfartlic se tru hund e nekonuko ha gensww
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1343]
ddicen gens e hunde ha maldicna b nekoha le karakteris o meisyn felikannaa ofeminilcnaa o vniisennafos kiel e yue tmaldicennads
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1345]
dnukonekohaq ha felikkads dhukooajisumiztu suu deest oeist aiziens dkiqwqlqkiqeqlqe
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1346]
dlingosyunaa lingosyu kajitusyunaa vinsds
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1348]
daalrzit desebnha enanividnefossevniidsunaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1349]
dayabatterugaboosioosituzukenakiteeriwakaasikonoteedonowa arimadamitetetanosimerukiitetekaqaa
dsiberaajintew ddonkishasitukeruofsionnarunkaa
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1350]
dkaetehomuwa haamigakusukaa djibunniodor asareteruyuukiteerisusi dhakatta nijuu nukaruna susi
d
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1352]
dyyoujinseyo z youjinseiyuusi dfonqqteyuunowasyandafan wingreffdewa otosinakamosusi
danigeqqkaneei bojoleitwww kodneswwww dsorewa yamerottebaaqaaaaahdnito
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1353]
dtoknisekharawayameroyoouhkanbinahibikisdsyameemarusayayattosu dkanbinahibikidanaausyyuu nitoriijiris
dbisirisu qqssodffmo nnsnotufarimo iinaregaarudakende tukaeneeyosusi
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1354]
dyuruseruazatosasueoyakusokunkaah
dlolihitozumatteqw hukujanaikabokeeewweeew dayasakimayoids
daaiyaqtemodorileetnaa zaannyaqqte nekoisusi kyonibiigoiiiemunakunattarihun ikiwaaruganoos
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1355]
dnoerreu sid dfissb tukurikkotew tyokoonyanokotatideatu matteteyuusu
dmomosjuusuneutos
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1356]
dgenkaitoffasusi dwusukiibonbonsus dbiyakukitakore si majinalykato drensaityuuu hatubaityuu rensaityuu hakouhyouhatubaityuu ryhmiuns
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1357]
dnearme tikazukerutoonajikeijougosu d
dwomkasitedixcaadaksennaa dmw mersoddi su btln kaasiteqqdaksen
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1358]
d ze duts dust bei stan on dustnaahalsu
dmajinaniitta kasenennasi dkaarunookimonoyaki nendomonokaaaatiibaaaads
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1359]
dkowaidesutteyuu iwarete ootitukerusina hatugennnosu d eskyuibiirusu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1360]
dtyottotyousiga umakuikatanalakattara sinaahouga kamitekiniiinjanaakatosu
dsonjabenijakesusyakesuusyakkesusyakesuusukkis
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1361]
dnanjigororokujigori lokjigoroteonajijansu
daiyanandemonaidesu we makinoyusannokoegasutekidetorisugaewasukudesuyuu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1362]
dhadesu akuyakunitukaayasui nakaaah dkyauuh tukutukuseeyuufeti aaiikoe koekoesu
dhttp://www.youtube.com/watch?v=MTXFpIc8A8wovaakonansisu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1363]
dhttp://www.youtube.com/watch?v=OfsDoT6Ya74diineusu
diizehnsuhttp://www.youtube.com/watch?v=HIT1ddsFBBQdd
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1365]
dmoosoodeetokaah dsentir froblema se komaru alzo nafelitoka sonjoutosite keiyousi senti nueve aumarekawatakibuntekotodekaah
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1366]
dkonangoohouteka tosisitadakara ameerarerusisonojoukyou
duhauhajansusi konyasuww tosisitaatukaijan nandedakikakeeraretari hizanisuwataandasiaransu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1367]
dhiukikkoga keikenjou sokudehituyootokayuu
dieniireba yatutiniyanaisitoka hawawaqhawawaq hauauaaahtesu
dwanawanwasu yaasonowadaasu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1368]
dzentakattotte doosette sareteneeisiw
d
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1369]
dsuotitikaademo aadoltelaka mesetekurereba nijuu d sufiedme
dkougisannijuu de zhoriginesdna
dbojolaithadqaeauodvie laleaudvie
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1370]
dzzubuquuhttedaksen sodsaver saasensu
dnno blnsahasitakaraniwa nnnokakugogaa obasankoeiiengisiw
dsimadfanfanfan fantzumietyaudesooh dottfanzt
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1371]
defargamuzudata rojigamottomuzukata dtasutta letlnna nohailseb iyajasoh d
dse tade ysse tasse yase tweischenba yasse algoiensuna mealenha dust niemangeresist
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1372]
dyakattasagasi yokatatoko sagasusi
dtreumanikninarukarayamerosi
dmehashaon ayatistoseisewaomorounaakamosu
dreberuhr hikikute takasagahakareteneesiw
dlaamenniaunikuwa styaasyuunousigiridanaau uinnaawaawanakata
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1373]
dddwwwdansiwaemudakarateyuebasuww muzugeeyattensiw
dfamikonsukiwawakaruww
dsdottoemoiisuww
dnanisyuu amerikademosu kyuusyuuyuenakuwanaisi
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1374]
dmukatukunakonowakateyuu swakatesuwakoudojanaksusi
dguilmusd fikiindsal iraatonasuu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1375]
dtriasd grksehatruiaotroiasuninatottamegnatmse
dsoodaneesennmonnkaga kaizaisurutoka yosanwah tukawanainokanaasuhsih
dsuffer suferkaeauverni overkah
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1376]
dkitakubuno katudoonaayoude yoyimotinasitokaarunhah
djimonjitoosi dneeyoqqsneeyowww
diitomoquhsyuyuu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1377]
dnetonabeteiwaretarahomteyuutonnonisu jotyousuuomosiikarads
dhuininohuitenanihmitaanusuuyuu
dbemotuketokebraadsus
diinaasonnakotoittemitaai nijuuh kyonyuuno nizefekinanayamisuw
dionnatekooyuukotonandaateyuutoosiw
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1378]
dooqoffaioffaiyuutemasitaneqw
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集sobnignma
semog
meldblo
messkilrrlod
iyokildo
m - [ Tsowawakattete etendantah agatiotasitoosihw a beginnsittensi
radusemgot
kerlekrmott
celarbes hesoseraslealaebes lobneseid modgistedo nozeloase podase
solegenese sceloganose zemose scokle-zcemose sol-zhangole

scouksuadwaszuiajsdselig
olblokd
sobnigmeF
C2 zeloz x celkaku zelathiim
- inuscouksuadwaszuiajsd iniijirisudsi buqunansusih
zir esliisdu
ta páhttp://www.youtube.com/watch?v=HIT1ddsFBBQsaakinnmotukuttandanaa ova endiunha atarasii o nyesasma
ginhttp://www.youtube.com/watch?v=aa1w_G-xF0kwwteratyyyakutyuuhuhu
a ]無aanaakasetaaqww fafe anferfe ferfe andsu en anmitusu
料ブsekkakui osyaresitekitanomnii deetodejosiwamatasetyadaameqqtteyuusi
ログ(igaatoodotteruyone suteddutokawadansaatoawasete dekoninarujan mmietennodemein mainsi q fointelvidvu
blomitlemamecdewa hajimetetika espesialekandayodsu
g)、kyansanmo tisabocnandayonaasu alsnat bahansti
ホtteka yoohitogaatasu itasu omoitatte nobasitateba tukuienouenomonotobutukarundayoqkabinotositasi
ーhttp://www.ninarutierusu tisakkogamuneookikereba mervidnis otokukangaarusu
cozon.net/watch/sm4040790soretoketagahuerugotonisiyoukanoonamojiretukuriagarinijikankakarukotoni
ムペtaikeemieteruututterusi wakaisi hh
ージaaiiendagatuzukunaasu moeruyu alzomegtlnha hh demoaktionnasi majimoeyu
サーkaotokaisessyawwwhhh teenpobasite teyuunpomo tegalaadomeg de kaotooinomomewqemeqesusur
ビスnaniteretenno kono hitooqw iijaneekaotomedeqq
、ウsiizsiiiy-190.htmlaawakiakaisi taakeiwakarusi errelucfetiruyosuds
ェブteramoesu dotigademoiihanasijanbalkebakeiun
アプnandateretennokaa omeemonaatetaomeemo te sobademirenbahitonihanihasuu
リケkyakgyakuniumesu meweyurunoninee demoiyagatteteazyujkasijattetekurenaatodewaarus
ーシnamattosita daki sue namattanesuu
ョンおとななかんじにがてかみねぎし
各種gyookanmadeyomu wa nare to tisikiyoyinaredesu
などtiisaakorokaranaereteru renzokusite syokunionajinotukenai deikkotobasino matatukuyuu
.wwhttp://www.nicozon.net/watch/sm10175761hidamariskottimo todolistskotosblo ketaagatta
w.pdlihisted homeraretekaneeatukunatta jaahukunugebahyuudosodimeterekomesyrt
ageinsider.cokomakakuugokasunoganigatekaqqqq w
m/inuiyouko.we baqkaqqinuuqq aqsumimasenwqqqqwww
b.fcbakainuqq ikuqzoqkoreqq oikora bakaqinuqq hayakuyomeyobakainuquqq naniittenkaqwakanneeyo
2.comlel
sojakole dekount recibos ile zyokusyokuzaasu leeten svscvaisen vortenselei
covdolse hazsecdolbe lanbaze modosoubev nozploevbe podmidals
semojik scehavniseo zemolis zcekelsosis zhangalse

sse niet vorzet du

0i4LhrNrXOQ
fosse niet vorzet dustig lov


peleaguns

eenh=768&pd=3%2E312999999

http://www.youtube.com/watch?v=IVfUbzNi4GY&feature=player_embedded#t=76shttp://www.youtube.com/watch?v=IVfUbzNi4GY&feature=player_embedded#t=76s
el=embedded&scoville=1&vq=auto&nsidf=410&fexp=911401%2C903321%2C906717%2C911303&fs=0&nsipbps=51537%2E17832665201&screenh=768&pd=3%2E3129999999999384&eurl=http%253A%252F%252Fscavui%2Eblog22%2Efc2%2Ecom%252Fblog%2Dentry%2D208%2Ehtml&sd=B4A7D0E42HH1307270430247963&nsiabbl=33990&nsiabl=1%2E974&w=640&vid=XZfd0by9mGSO5hDnL8kfwtPYjY%2Dft8QTC&fmt=18&nsivbl=2%2E41&framer=http%253A%252F%252Fscavui%2Eblog22%2Efc2%2Ecom%252Fblog%2Dentry%2D208%2Ehtml&debug%5FplaybackQuality=medium&md=1&nsivbbl=49943&h=480&smoothing=1&debug%5FflashVersion=WIN%2010%2C3%2C181%2C14&vw=480&debug%5Fdate=Sun%20Jun%205%2019%3A51%3A44%20GMT%2B0900%202011&vh=360&screenw=1024&plid=AASk9J2bVZUcXlSl&debug%5FvideoId=IVfUbzNi4GY&cfps=16%2E42935377875137&playerw=640&debug%5FsourceData=B4A7D0E42HH1307270430247963&playerh=510&hl=es%5FES


0i4LhrNrXOQfosse niet vorzet dustig lov


naaogottejosuologrtenobidr

coslemeldo hosslegon lossegaun moeragtol nobtol poduosliesu
seliodo/siikeir scegnison zolgonu zceligobuod/handlebodfatisness zhalaigon/sougon


67件のコメント

[1258]
dkinpikads auqauq auuuunqq dkqens]d
d[ds som baniikeedeniautteyu lumsu doyayadoyayaaq
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1259]
dkoohunnosikatagajositositematigatteyuuewdkiteeris
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1260]
diyadeeqsu anzenbitew
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1261]
dotesukinotoki suiteruaiterunohoude toomeisuketerunohojanaah
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1262]
daakanjihenkan umakuitteneenadiihrdimeensufublikodshogonsytems
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1263]
dhikidasidimaginale geigotonetaarunasinohanasi
dkussowarotaka kusoowarotakanijuujan
ddediun de jajaaans
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1264]
dnitezatte niatte jinnin rendemoatte oiteyuu
dirussyaruirasuu hitotugakafeookiinjanaku mitihantaagawamni moikkenaruyuuw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1265]
ddimatyotodokittositanadkiteerisu sonnaantakiraajanaayosuu
dyamaidarehitujikayuisueqezuiqizui yomerukamos
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1266]
dwaribasi nosuteteni deattamotisyuisferdnaissono te iyakamosbinse haarnah
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1267]
diificeritenha noezisten loate bieso qiezowiezo genjitukanwa usdesidai ferfektoferfettobodte letnaa
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1268]
dmiteneetokidake kajiterukuulisuukeifemnaa
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1270]
dalnseisehaba homz felienaynenalicnaazuu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1271]
dteooterudakedagaoseeteidasiirewaiisudhoms
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1272]
dhttp://www.xvideos.com/video789262/japanese_massage_play_lesbian_ver_4_part3
dgakuenfaoisudhttp://www.xvideos.com/video887161/hot_japanese_lesbian_massage_e_part1
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1273]
dtaahennaomoisiterudakedfenmzalmaseisedsudamasarennasuudiigensw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1274]
dazaazblntahhurisahasahasiteyannoouoh
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1275]
dengdiotreisha kaitaarutoriniyomutokatyyuu
dagositade hukuguraanarahasande moterune
dmusubityan
dhihuyori tumeetaamizu waiyade taionnyoyi atuimizu wanaside
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1276]
dkurootogairanaiteyuusijouhwww syojosung
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1277]
diironnamodnnogatokiha natareru meeteyuuw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1278]
dnnojuunin nijuu
d
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1279]
dtakenokoiritakigohan sumanzokufddo kaorigaarukarakaa
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1280]
dhitomisannosirihitomisiridassoouhnijuukaau
dfookerdfeeeeisnaa
dbesseininaranaikaa betugoe betugawagokareberu siyouikidesun jikansesgennariz tarnzamusu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1281]
dgyuunyuujanakuteiitoomoimasu gakkyuu komeissonikuusi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1282]
dsinnhatubaiwaikkaiwakaugayuu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1283]
dketteijikouw kotatuuemikan neqqdouiuos
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1284]
dsingurunomoarubamutoonajikatatinokeesude yuu kata tigeerunoyouisinakutenmoteimittanjah jens
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1285]
dhider and heiderr an sinkerr
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1286]
dsukosususi ukegutidaknaa syoumenkaramitahouga masyoumen
dsyoumenkaragakawaiidaidak ekonan kakudotuitahooga sikamoa migotokahaidatokayuugaw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1287]
dkaowaiindakedooq kawaiindakedoosu sonisimds
dyahuizoq
dtyottomoiteruyatuu nn orenoseisyokkigakokkis flagernsuorenoketude diyuuu uezyunnateenkaah uuzjungnaa junanaads
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1288]
dtikkou tikkokutikokuuuhteyuttefantirasunde sohqqdak
donakaguugurusdmarina eqeetosanjuquh suitade eetoyokusuiteruhposomimilejinsann
dhttp://ameblo.jp/ikura-uniuni/entry-10909368137.htmldiikyansunsa
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1289]
dhttp://ameblo.jp/ikura-uniuni/entry-10908387131.htmlatedii ohers kyansiden
dhttp://ameblo.jp/aikawa-kozue/entry-10908487691.htmlhahahaisun
dhttp://twitter.com/#!/chchico/status/76258801535287296uunougatoketensuniikawaiigasuu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1290]
dyameteeasigasukumuwaadak
dhttp://twitter.com/#!/HaraDA_MariRU/status/76661993146294272yosiqjuntyoonaaww
dannakitanaamoneribaqekiyuu
dasaneegatuideuresiiyometedewaaeumerdsiaktiveiziunnasuleisi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1291]
dmouoonandakaganandakananonandakagattayuoo su hugainai o itasikatanaiganasakeneesud
dsourddoruririds
dnansaserihugaattojoyuu sirootodatowakaru syabennasi akiniakinaikamosonomatakagayakidasuyuunnyttyan anyandeiisi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1293]
dhikkosikannlyoumoomedeomeqnandanaau
dotonasekiningaooininaretakodna
dsiffiunzshoffiuns
dfettobotolnisurunijuu somkodekanojodekitatenekamatoka nenabetokanokanooseemoarujansi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1294]
dyaritaiyaru yaranaiyarugaarebaiisi leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrttt
dliyuuwairanaisetumeiwa yaruyaranaia sukikirai soredeiisorejadame surusinaino handangaarebaii
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1295]
dlimokongaattetoridasinowainaatookasiigaattatokodenee wakisyutusugindaga ositekaratoriniiku matujikanwa kakujituni mudaninaru soreokaisyouwasurutiisasugurutigaida
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1298]
dkonannnsorewamahooda oisiindasokedo karasiirenaikonansorewaii yooisukaato demotukawazusuretenkaraorewakarasi oiresurusisu
dsegutikanaoniisannmegnhashlei
dimsdilmkanasutlnbanyahaans kisenbamith subllucnvnaa
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1299]
ddekirudekinaigawakarebaiisi yayuyaranai surusinai sukikirai dekirudekinai yaruyaranaigawakarebaiisisu
dhttp://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBQQFjAA&url=http%3A%2F%2Flogsoku.com%2Fthread%2Fset.bbspink.com%
d2Fgirls%2F1279181072%2F&ei=jdvpTdqQMIGgvgOgpoHVDw&
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1300]
ddusg=AFQjCNFPRpsnEFGhk9diw5ol7cgLCPnlJw
dhttp://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fs.s2ch.net%2Ftest%2F-%2F
dset.bbspink.com%2Fgirls%2F1279181072%2F30-c&ei=jdvp
dTdqQMIGgvgOgpoHVDw&usg=AFQjCNGbTx4KtBDoGEzMeW51368ZJkz2zw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1301]
duruoboe meradzu oqolessq uqoha merklares far fattsu ooz uo alzo merklera es dosvocha setnaa
dselle selleha sorerasuu sellieds
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1302]
dkettesha kesleslaadnaa lefururafluralslos naakettes
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1303]
dkonfotakan jusuga sametasi
datogasutahhuhuhhugaoaisiku tabetadasooga oisikuwaiisuginetafoileetdesuu
djikantatutotatunokanasisu sakenomuni tumamiwakawakimonottenowa hirtasitokajaateetukenmade jikankakarukotoukeaidaakaaraads
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1305]
dberooonyakaafokeds
dmodeetoruqww uquuuquuququq w hometenee
dkameragasuki kamerano dokutokunae koubutuw
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1306]
dnnisikakakenai eq utaanaiutaqq nijuusu disuttenjaneekaqq demonijuu sikouno equtatteyu
dizitz vid sun zit kisuwaoazukedazwweeewwo zoqq ilgha znejaneesisu kyuusyokooggekkiyu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1307]
dmojibeke tekisutoniutusitarayometagasuuu
dyaffa sinnyoudekine doomo uirusuffoi anosibafungnomonaa jisaku editaadrfgiisu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1308]
dmeegamitomenaatokesyo udekinaadesohdkanaseguweisunaa josisunaads
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1309]
ddottiwake meegamimo tumujikankeesusi de migihidarimanakeyuususi josisusi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1310]
dsenbetu nijuu
dsuekanasegutisuhigutisusinjikusu sinjikusinjukusu dattewwijouno iihitonedeaerutoomoyeneekara dhanasanaisuhkanas tuikaisur
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1311]
dtoogyuuakaiironihannnousitedewanaikarasorewa hitoga tigeetasusi
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1312]
dmunenaisure kawaiikaonakiiusrru teka armunede geenoikaini hataretekitenjaatekotokaa debijinsandkanasuweisu
ddoutjanainkaaadolteka tarekaadiifiifsunawadaisu diiha aadols
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1313]
dkamiketositebunlyouaruga matemerebakozukosusu igaatometemerutoosamarundanaau
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1314]
dtayq tautawqkaa
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1315]
dnankahiwaadahidakariyuus
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1316]
dakaonihihuatokizu gaarebaseeritekinikenokannwainamenaaga aktikannwakawarukamo simisuda
dkaofem kesyouhindaga sorewamatajigenteka hokurodedewanaiwakedesuyuo
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1317]
dzeisoaudsdsadjades
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1318]
dosuafnausdwqaadajadsses
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1322]
dubantu kariyasaziki sakr
dnostaj givas alvi transfere ti zcie
dtrano tranfere alvi kiu givas kan transfere
dwe jo giv transforto diifosse transi
desferatono ha yokaku
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1323]
dkyuunite kyujanaku kotobaiini nasini kutibirutoka saha kosini dakki toka ameesunoyurusutekunnaiodewaasrus
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1324]
dkeritoabasidesorebasyoniitattamaakaaomidasujansuu tirijirinititte ineqq kusatte ttireqq
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1325]
dhaommbeikerii
dbetunikekoonsawa sakulyakukekoounkojin teesaittekotomoaranakuwanai diiiunto ationsstionsssionwa lexacas otrozitnandekay
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1326]
dhhqahuhqahuntenarukabaakadakllucba suwhuwuhunnahun ahunsileoffaaaideekitaqqsu tioosiredeteiffainiwanaruisodfrediiahefemdiiafem
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1327]
dqeliiojsu teekubiningis e kutimeeniokufemis afettoha kayameg
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1328]
dhoisaazaku uhhgikuttsu
daqqunqaqqunqsoodanelleuw
d
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1329]
dlingue parolas Esperanton kun vi mi volas Does Esperanto need acusatifafterprononsufizittos
do pour les substantifs-a pour les adjectifs-e pour les adverbes dérivés-j pour le pluriel-n pour le cas accusatif.
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1330]
dcaracter hashrien wi er sharajanaakara dfrsu
dmassaemuuuumatukisuhantaajaneenonisusiw
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1331]
dnomimono dosedatarkoihoud eousuihoudesu
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集
[1332]
dpeeplezar animalsnaa orderisimfortante b iliina este animalenne so animle est eliina ha freserv it gsyntaktis seigooseisu eimeinset
2011-06-04 投稿者 : lebnan URL 編集


naaogottejosuologrtenobidr
jaligahablo
celidsaan holbnaad logottejosl moduologrte nobrtesl podlsentedsl
segonuosu sceganifons zesaidolge zcemaidolib zhagaeisolgo

celkuzrntikaakuzelathirinyuu

jahaglaize
zeseblo
covlosefre hashuedos lobnuebav modsuelad nobsuegas mov-podnuehajas
semogisun scelavfooid zenosanngatt zcemosanngette zhalsanngeite


24件のコメント

[1234]
dkikizutenaranai kimotiwaruikoedasitemookorarenaiyuukiteeris nakahitoonajirajidemo nitaatowasodemonakunaisu
digaaitaaiidmaita
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1235]
dnnwaitini tinisitenarazu keizokugatikaranarikaa minitukunaruyuuterusu
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1236]
dsofrenbaznes eetenbayuu
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1237]
dalonnakadesinndoo anmaeresiikoabaremawattemo hunnikimonodanaauamaanamakomn
dmesaerotikuuneunes sittenalnsennyousuuhh
dsono wwakoerumedewa kyuujounjo saalmsuikomu itigaarukaeasodidiceliyoudekirusuhoranomikttagatteruyuu
dnakadewasonnatekafointodekeq lbrtrasde hairuhouemukusinyuqqsutew dehiffattedemosimeteriun hiffarieeru sonogyutteba erretougokionajidewaarusu
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1238]
dtotyuudettoireikitakunattemosodiliyou bunkidoottimoarisu
dtaamuragu bijinsanbijinnsan zekaa sakibubunvornbasjanaato sakiwaittaatekaikeilsentfosha
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1239]
diffaisityaimasitaijikanqun gagattadnegangattasu
dnatokomohokuroarusu aasekityoogtoumeeno dasitaatodifem mwemerdsofewembakayalgo
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1240]
dilvorilsenarkiwasirokeedemo dorottositenee lbrliyoukayds
dkidogo siodekoohunwasinaaga katazukrezutuzukeesu
daayadadasunosioyuukadfemww date ekitokankakuonajiyamoun betumonoosierugah
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1241]
dmakniijirisuruibijinsannnafelisnaa
dfizaaatiizuuuuh soregasigotojanaakaranaa ijikeejibansu
dnuheqqtederu skimos nuhette ilsatonaekids
dkodluc ereurdletre somskagamimirriormojinaa
dafeis d alnilgha sve tbien fartley esfuzio b kotaanoafeiga henkaarukyodooga kawaru sue fuzio notre te tred b s mal alleiled
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1242]
dkibuntekinikireejanai kotaailgdiialnndedasenakuwanai eeseigayouigabhanga sznebbaww
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1244]
dilsendhomjunger dekiterebakenokkou seisintekinikenzen gohantariyttoo taalyokuaruttekotojanakuwanai
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1245]
dzenhannnodokidokikankeeredsewwwwzettaiemaakuznewww
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1246]
dniwakazonbi ninarunogayuuw tumikasanaru nijuu okiruto tumikids
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1247]
dseisyunntyuunogaiidewanakuneeh
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1248]
dhttp://www.ustream.tv/user/Gungho_Ragnarok/videoshttp://www.ustream.tv/recorded/15031665yomeyokyus
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1249]
ddotter dottdotsuedotter
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1251]
dmegasibattesibaqqttesuru yzatmboyattosuru kibunatm boyanqqtosuru koehikukunatukurigahaittenaindana gqgameneekisyousu
dhiarrenaasu nagaikidekiruh sinzounoutukazutemfoh kangeekatasu
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1252]
dbaizarteyuunanda baixiads
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1253]
dbaixaayads
2011-06-02 投稿者 : lebnan URL 編集
[1259]
dnodoamekaa suusuusunno otokowa itudemodaakangeenohoudaga selvanturiawanaikarakoekakenaatte tigaayonaaw
dtorikeesitenndahanbaisyakara demosojanaakarakanewaharauga syokuzaiwatasitandayo kaayanisds
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1260]
dnodoamekaa suusuusunno otokowa itudemodaakangeenohoudaga selvanturiawanaikarakoekakenaatte tigaayonaaw
dtorikeesitenndahanbaisyakara demosojanaakarakanewaharauga syokuzaiwatasitandayo kaayanisdskaisyanids
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1262]
dsulumizunodrsenhurimukitte mesa sodimdattandaasu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1263]
dhanketudasitemoraamasunijuuw
dmiemietteyuu wakariyasui suisokudeteyu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1264]
dsooyuukiteeriga tanosimitaiyuu dakarasinebaiitoomou inakunarebaiidaga kokoniitaiasumisukiiyuukiteeris
dhakkyunqq hkyakyunte sidooikaositetatteuqy t uew ew w
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
[1265]
dhawaaaq awaawaawasu
dawaawaa waa waasu
deliizesu
2011-06-03 投稿者 : lebnan URL 編集
sobnignma
semog
meldblo
celarbes hesoseraslealaebes lobneseid modgistedo nozeloase podase
solegenese sceloganose zemose scokle-zcemose sol-zhangole
celkuzrntikaakuzelathirinyuu

hokkahokkasee
ホtteka yoohitogaatasu itasu
ーhttp://www.ninarutierusu
cozon.net/watch/sm4040790soretoketagahuerugotonisiyoukanoonamojiretukuriagarinijikankakarukotoni
ムペtaikeemieteruututterusi wakaisi hh
ージaaiiendagatuzukunaasu moeruyu alzomegtlnha hh demoaktionnasi majimoeyu
サーkaotokaisessyawwwhhh teenpobasite teyuunpomo tegalaadomeg de kaotooinomomewqemeqesusur
ビスnaniteretenno kono hitooqw iijaneekaotomedeqq
、ウsiizsiiiy-190.htmlaawakiakaisi taakeiwakarusi errelucfetiruyosuds
ェブteramoesu dotigademoiihanasijanbalkebakeiun
アプnandateretennokaa omeemonaatetaomeemo te sobademirenbahitonihanihasuu
リケkyakgyakuniumesu meweyurunoninee demoiyagatteteazyujkasijattetekurenaatodewaarus
ーシnamattosita daki sue namattanesuu
ョンおとななかんじにがてかみねぎし
各種gyookanmadeyomu wa nare to tisikiyoyinaredesu
などtiisaakorokaranaereteru renzokusite syokunionajinotukenai deikkotobasino matatukuyuu
.wwhttp://www.nicozon.net/watch/sm10175761hidamariskottimo todolistskotosblo ketaagatta
w.pdlihisted homeraretekaneeatukunatta jaahukunugebahyuudosodimeterekomesyrt
ageinsider.cokomakakuugokasunoganigatekaqqqq w
m/inuiyouko.we baqkaqqinuuqq aqsumimasenwqqqqwww
b.fcbakainuqq ikuqzoqkoreqq oikora bakaqinuqq hayakuyomeyobakainuquqq naniittenkaqwakanneeyo
2.comlel
selig
olblokd
sobnigmeF
C2 zeloz x celkaku zelathiim
ageinsider.co
m/inuiyouko.we baqkaqqinuuqq aqsumimasenwqqqqwww
b.fcbakainuqq ikuqzoqkoreqq oikora bakaqinuqq hayakuyomeyobakainuquqq naniittenkaqwakanneeyo
2.comlel
sojakole dekount recibos ile zyokusyokuzaasu leeten svscvaisen vortenselei
covdolse hazsecdolbe lanbaze modosoubev nozploevbe podmidals
semojik scehavniseo zemolis zcekelsosis zhangalse

selsubiklogdbsojaklei
doldemo
zenlikideikuyoqq
dsmeldemuofghttp://www.nicozon.net/watch/sm1043286drrajiron ketasorottaga tisananumerodanaauyahas
dhoonajireberunimoohitotuiretaramomoridokkkaitta nekojarasisu
dttp://w2件のbuturitekieraagasu tekasasugajosidoosi sawarimakuttenkaad b suha nikuyokunimamirenai a
コメlzo mamirerenaittekotokaaah
ント[108d現在一部機能にエラーが発生しております。復旧までお待ちください。dnogisakatooyas
0]dnyeusyhttp://www.ustream.tv/recorded/15136058udehitarihukudefetirusudiikanaseguuweisu ikonaasmkaswiisi
megrittedddaonenigatedallonweqq ningenbtekinisoositeootahougadayonesu
mns20lovzloob oluckde laolauvnonrounded ninarimaseuyuu
11-06-kaereqqookoraaretaaqwwqqqqw daasukideukekoonsitekudasaidkiteeriaasunmins
01 niauh kah sujanaijanai maotyankabutteru syousinnmonoyuubibirinansuuderdettaahddesitaqkah
投稿kawaiikogautautaunogaumakattanodayons kogautagaumakatta gagatikakutenankaiwakangasue kaasyousu
者 : lebpadremadre padermader fadermuderzfadermutre papamama patrmatrpatyrmatyr
nan Ukizuoottemo nijuukauutekizunajanaayu simeeotasseih
RL 編fufiiwus linceereurdiieritnazuerincenaqww
集[1yaaf kunnyomiteyuunowaonnyomiyuu sde wa yomikatawakarannyonmitamedeyuu aeteiwanuyuu
083]dkmithfelivoc sue allediunha kawaiikanjirusukamodaganaa sividuialisedaknaazonbikawayus
oretehajhttp://www.nicozon.net/watch/sm8795930zubiddwaamitaana akisankitanaaotomohukaanaotomo
umakutekaumeekamodakaraikitukeyoons
imed sluikeekayodiblozentaadewww meihukuooinorisuu
dww.ni haauuhnkogekueseezonakotokaa
dchttp://www.nicozon.net/watch/sm2471741kojikaraji
do ja jegtunalos le jetun alzo le suele tunalzo je
dzokibunnokeeruiskinhed dblogzsooulefwmsmarina sr lbuenads igmeneimegne
dn.net/wmaiksnabodnaranandeattemosukitaasetumamoruyuuhjen
datch/sanmaoosikunaayodiisakeyuuneemitaanamoriagaridetateka
hikakutaasyounannaandeoisiikawa
dm725566oisiitoomowanaiwasoodaga nomokatayonjuudodiinihosyuiwanaadanaa
dhttp://www.ustrseam.tv/recorded/15058576danseidkyasu
agaatosatorinyas esyattemoreebaasyouwaiisu kireenakaodatdasiuew
agidmass
cohajos hobanovo lohavoso modasogno nosavilno ponsadna
suelegans letiseige-z-scelafortreumis zemosgol zcemogolmosso-s shabakalgo
honkityuuno khkohonkitew

selsubiklogdb

indesibels yu-kasn pqkiyuuq tesu

selsubiklogdbsgett


sojaklei
doldemo
zenlikideikuyoqq
dsmeldemuofghttp://www.nicozon.net/watch/sm1043286drrajiron ketasorottaga tisananumerodanaauyahas
dhoonajireberunimoohitotuiretaramomoridokkkaitta nekojarasisu
dttp://w2件のbuturitekieraagasu tekasasugajosidoosi sawarimakuttenkaad b suha nikuyokunimamirenai a
コメlzo mamirerenaittekotokaaah
ント[108d現在一部機能にエラーが発生しております。復旧までお待ちください。dnogisakatooyas
0]dnyeusyhttp://www.ustream.tv/recorded/15136058udehitarihukudefetirusudiikanaseguuweisu ikonaasmkaswiisi
megrittedddaonenigatedallonweqq ningenbtekinisoositeootahougadayonesu
mns20lovzloob oluckde laolauvnonrounded ninarimaseuyuu
11-06-kaereqqookoraaretaaqwwqqqqw daasukideukekoonsitekudasaidkiteeriaasunmins
01 niauh kah sujanaijanai maotyankabutteru syousinnmonoyuubibirinansuuderdettaahddesitaqkah
投稿kawaiikogautautaunogaumakattanodayons kogautagaumakatta gagatikakutenankaiwakangasue kaasyousu
者 : lebpadremadre padermader fadermuderzfadermutre papamama patrmatrpatyrmatyr
nan Ukizuoottemo nijuukauutekizunajanaayu simeeotasseih
RL 編fufiiwus linceereurdiieritnazuerincenaqww
集[1yaaf kunnyomiteyuunowaonnyomiyuu sde wa yomikatawakarannyonmitamedeyuu aeteiwanuyuu
083]dkmithfelivoc sue allediunha kawaiikanjirusukamodaganaa sividuialisedaknaazonbikawayus
oretehajhttp://www.nicozon.net/watch/sm8795930zubiddwaamitaana akisankitanaaotomohukaanaotomo
umakutekaumeekamodakaraikitukeyoons
imed sluikeekayodiblozentaadewww meihukuooinorisuu
dww.ni haauuhnkogekueseezonakotokaa
dchttp://www.nicozon.net/watch/sm2471741kojikaraji
do ja jegtunalos le jetun alzo le suele tunalzo je
dzokibunnokeeruiskinhed dblogzsooulefwmsmarina sr lbuenads igmeneimegne
dn.net/wmaiksnabodnaranandeattemosukitaasetumamoruyuuhjen
datch/sanmaoosikunaayodiisakeyuuneemitaanamoriagaridetateka
hikakutaasyounannaandeoisiikawa
dm725566oisiitoomowanaiwasoodaga nomokatayonjuudodiinihosyuiwanaadanaa
dhttp://www.ustrseam.tv/recorded/15058576danseidkyasu
agaatosatorinyas esyattemoreebaasyouwaiisu kireenakaodatdasiuew
agidmass
cohajos hobanovo lohavoso modasogno nosavilno ponsadna
suelegans letiseige-z-scelafortreumis zemosgol zcemogolmosso-s shabakalgo
honkityuuno khkohonkitew
selsubiklogdbsgett
selsubiklogdb

structed by John Wolff (Wolff 1999).
[edit]Forms which can be reconstructed as monosyllables with a great deal of certainty
*baw 'up, above'
*bay 'woman'
*beg 'spool, wind'
*bit 'carry in fingers'
*buñ 'fontanelle'
*but 'pluck out'
*dem 'think, brood'
*gem 'first, hold in fist'
*ɣiq 'Imperata cylindrica'
*kan 'eat'
*si-kan 'fish, what is eaten with staple'
*pa-kan 'feed, weft'
*paN-kan 'eat, feed'
*kub
*kubkub 'cover over'
*takub 'cover over in a cupped way' (where *ta- is a fossilized prefix)
*lid
*belit 'wind'
*bilid 'wind, twist, or fold s.t. over'
*pulid 'turn round'
*luk 'concave bend'
*lum 'ripe'
*nem 'six'
*ñam 'taste'
*ñeŋ 'look, stare'
*ŋa 'agape (mouth)'
*kaŋa 'be open (as mouth)'
*baŋa 'gap, stand open'
*binaŋa (< -in- + baŋa) / *minaŋa 'mouth of river'
*beŋa 'be agape'
*búŋa 'flower'
*paŋa 'forking'
*ʃaŋa 'branch'
*pan 'bait'
*pat 'four'
*peʃ 'squeeze, deflate'
*pit
*kepit 'pinched together'
*pu 'grandparent/child'
*put 'blow'
*ʃaw 'wash, rinse off, dunk'
*ʃay 'who?'
*ʃek 'stuff, fill chock full'
*ʃeŋ 'stop up'
*ʃep 'suck'
*ʃuk 'go in, throuɣ'
*taw 'man'
*tay 'bridge'
*matay 'die'
*patay 'dead, kill'
*tuk 'strike, peck, beak'
[edit]Sequences which are likely (or nay have been) monosyllabic roots, but cannot be unequivocally reconstructed
*baŋ 'fly'
*bu 'fish trap'
*buʃ 'puff, blow out' (not well attested; most monosyllables occur in Oceanic languages)
*dañ 'old (of things)'
*daŋ 'heat near a fire'
*dem 'dark, cloudy'
*padem 'extinguish'
*diʃ 'cut, lance'
*ka 'elder sibling'
*kid 'file, rasp'
*lag 'spread out'
*belag 'spread out'
*pálag 'palm of hand'
*qelag 'wing'
*laŋ 'placed lengthwise'
*galaŋ 'wedge, s.t. placed underneath to support'
*halaŋ 'lie athwart, bar, be an obstacle'
*leb 'for water to come over s.t.'
*lem - reflexes variously mean 'night' or 'darkness'
*luñ
*luluñ 'roll up'
*baluñ 'fold over, wrap'
*muɣuɣ 'gargle, einse out mouth' (monosyllabic status is weak)
*pak 'make a sound of 'pak', wings (from the sound)'
*tan 'set trap'
*taʃ 'top'
*tuk 'top, summit'
*tun 'lead on a rope'
[edit]Reconstructed doubled monosyllables phonologically but which cannot be proven to be monosyllabic roots
*baba 'carry on back'
*bakbak 'remove outer layer of skin, bark'
*baqbaq 'mouth'
*bañbañ 'kind of reed used for mats, Donax canniformis'
*bekbek 'pulverize'
*biɣbiɣ 'lips (lip-like growth)'
*biŋbiŋ 'hold, guide'
*biʃbiʃ 'sprinkle'
*buɣ(buɣ) 'broken into small pieces'
*buñbuñ 'down, body hair' (only in Taiwan and the Philippines; probably not PAn)
*dabdab 'set fire to'
*dakdak 'slam s.t. down' (only in the Philippines)
*dasdas 'chest'
*debdeb 'chest'
*diŋdiŋ 'wall'
*diqdiq 'boil'
*gapgap 'feel, grope'
*ɣaʃɣaʃ 'scratched'
*idid 'move rapidly in small motions' (e.g., 'fan')
*jutjut 'pull at'
*kaŋkaŋ 'spread the legs' (only in the Philippines and western Indonesia)
*bakaŋ 'bow-legged'
*kaqkaq 'split, torn, with intestines'
*keŋkeŋ 'rigid, tight'
*kepkep 'clasp'
*dakep 'catch'
*ʃikep 'catch s.t. moving, tight'
*kiskis 'scrape off'
*kiʃkiʃ 'grate, file'
*kudkud 'grate, rasp, scratch out'
*kañuskus 'fingernail'
*kuʃkuʃ 'rub, scrape'
*laplap 'flapping, loose (like skin on newborn)' (only in Paiwan and Philippine languages)
*mekmek 'fragments'
*neknek 'gnat, fruit fly'
*nemnem 'think'
*palaqpaq 'frond'
*pejpej 'press together'
*ququ 'crab'
*sapsap 'grope'
*ʃaʃa 'collect palm leaves for thatching'
*ʃakʃak 'beat, chop'
*ʃelʃel 'regret'
*ʃelʃel 'insert, cram in'
*ʃiʃi 'kind of mollusk'
*ʃikʃik 'search through thoroughly (as for lice)'
*ʃuʃu 'breast, teat'
*ʃuɣʃuɣ 'follow behind'
*ʃuŋʃuŋ 'go against' (only in the Philippines and western Indonesia)
*taktak 'fall, drop'
*tamtam 'smack lips' or taste'
*taʃtaʃ 'rent, break thread'
*bútaʃ 'hole'
*ɣetaʃ 'break through, break open'
*teʃteʃ 'rip open'
*tutu 'strike'
*waqwaq 'channel'
*witwit 'swinging to and fro'
[edit]Sequences which occur as final syllables over a wide area but which cannot be reconstructed as a monosyllabic root
*buk
*dabuk 'ashes'
*dábuk 'beat to pulp'
*ɣabuk 'pulverized'
*qabuk 'dust'
*bun 'heap, stack'
*subun 'heap, pile'
*timbun / *tábun (?) 'heap'
*bun 'dew mist'
*ɣábun 'fog'
*buq 'add, increase'
*tubuq 'grow, shoot'
*duŋ 'protect, shelter'
*ket
*deket 'near'
*jeket 'stick'
*ñiket / ñaŋket 'sticky'
*ñiket 'sticky substance'
*siket 'tie'
*kuŋ
*bekuŋ 'arch'
*dekuŋ 'bent'
*leŋkuŋ 'bent'
*kup
*aŋkup 'put in cupped hands'
*tukup 'cover'
*kut
*dakut 'take in hand'
*ɣakut 'tie together'
*ʃaŋkut 'caught on a hook'
*laq
*telaq / *kelaq 'crack' or 'split'
*belaq 'cleft'
*liŋ
*baliŋ 'wind around, turn s.t. around'
*biliŋ 'turning round'
*giliŋ 'roll over s.t.'
*guliŋ 'roll up'
*paliŋ 'wind around' or 'turn body'
*liw
*baliw 'return, go back'
*ʃaliw 'give in exchange'
*luʃ 'slip' or 'slippery' or 'smooth'
*naw
*línaw 'calm, unroiled'
*tiqenaw 'clear'
*ŋaw
*baŋaw 'bedbug'
*láŋaw 'fly'
*tuŋaw 'kind of mite causing itch'
*ŋet
*qaŋet 'warm'
*ʃeŋet 'sharp, stinger'
*ʃeŋet 'acrid in smell'
*paɣ 'be flat'
*dampaɣ / *lampaɣ / *dapaɣ / *lapaɣ 'be flat'
*sampaɣ 'mat, spread out'
*puŋ 'cluster, bunch'
*taɣ
*dataɣ 'flat area'
[edit]Cohen (1999)

The monosyllabic Proto-Austronesian roots below are reconstructed by E.M. Kempler Cohen (Cohen 1999).
Cohen's Uniform-Root (UR) thesis states that "in the evolution from the primordial ancestor to and through early Austronesian, all wordbases and affixes were coined exclusively from CVC morphemes" (Cohen 1999:13, 53).
There are also four ancillary hypotheses to the Uniform-Root thesis (Cohen 1999:13):
Merging was a highly productive coining method
All canonical forms of etyma began and ended with a consonant, and consisted of consonant-vowel alternations except only where reduplication affected consecutive consonants.
Each pre-nasalized consonant was a unit phoneme.
Phonemic gradation was a highly productive coining method.
In Cohen's orthography (early Austronesian phoneme-circuits) (Cohen 1999:8):
K = back (velar, uvular, glottal, etc.) consonants
J = palatal and alveolar (except lateral) consonants
L = liquid consonants: /l, r, R/
P = labial consonants: /m, p, b, B, w/
V = vowels
Note that the roots given in the last four sections ("supposed roots" sections) are not supported by Cohen. Instead he rebuts them with alternative CVC roots.
[edit]Early Austronesian morphemes reconstructed under the Uniform-Root thesis
Note: Subscript numbers indicate that the roots may be identical. Underlining indicates that the morpheme may be identical with, rather than derived from, the other morpheme which it is nested under.
[edit]KVK
Onomatopoeic
**KVK 'reverberating sound, outcry'
**KaK 'to cry out'
**KiK 'to cry out (in a high pitch)'
**KVK 'scrape against'
**KVK 'to connect/fit with, fasten,, besides, and'
**KVK 'to hold fast, be firm'
**KVK 'to heat, burn'
**KVK 'to glow, be bright'
Visage-verbalized
**KVK 'act of opening the mouth/gaping/gasping'
**KVK 'open-mouthed, dumb, speechless, confused'
**KVK 'to open up, move apart, fissure'
**ni? 'act of showing the teeth'
[edit]KVJ
Onomatopoeic
**gis 'sound of tearing/breaking off'
**KVJ (?) 'to remove, open'
**nut 'sound of mumbling/grumbling'
**KVJ1 'sound of wheezing/sniffling/blowing the nose'
**KVJ2 'sound uttered due to constriction'
**KVJ 'to bind, enclose'
**keC 'adhesive, sticky'
**KVJ (?) 'obscured, overcast'
**KVJ3 'rhythymic/spasmodic sound, tapping, throbbing'
**KVJ 'to flicker, jerk, blink; startled'
Visage-verbalized
**nis
**ñut
**KVJ (?)
** KVJ
**KVJ (?)
**KVJ
**KVJ
**KVJ
**KVJ
**KVJ
**KVJ
[edit]KVL
Onomatopoeic
**KVL1
**KVL
**KVL2
**KVL
**KVL
**KVL
**KVL
**KVL3
**KVL
**KVL
**KVL
**KVL
[edit]KVP
Onomatopoeic
**(ñ,n)eP
**KVP
**ñaw
**Kaw
**KV(b,p)
**KVP
**gem 'to grasp'
**KV(b,p)
Visage-verbalized
**num 'ack of drinking'
**Ka(b,p)
**KVP
[edit]JVK
Onomatopoeic
**JVK1
**JVK
**JVK2
**JVK
**JVK
**JVK
**JVK
**JVK
**JVK (?)
**JVK3
**JVK (?)
**JVK4
**JVK5
**JVK
**JVK
**JVK
Visage-verbalized
**Den
**JVK
**JaK
**ten
**teg
**tu?
**(t,s)uk
**JiK 'act of showing the teeth/gums'
[edit]JVJ
Onomatopoeic
**JVJ
**JVJ
**JVJ
**JVJ
**JVJ
**JVJ
**JVJ
Visage-verbalized
**zVz 'act of curling the upper lip, showing the teeth/gums'
[edit]JVL
Onomatopoeic
**JVL1
**JVL
**z(i,e)r
JVL
**JVL
**JVL2
JVL
Visage-verbalized
**Jir
[edit]JVP
Onomatopoeic
**JV(b,p)
**JV(b,p)
**JV(b,p)
**JV(b,p) (?)
**JV(b,p)
**JVP
**JVP
**JVP
**JVP
**JVP 'sound of collision'
**JVP (?)
[edit]LVK
Onomatopoeic
**LVK1
**LVK (?)
**LVK
**LVK
**LVK2
**LVK
**LVK
Visage-verbalized
**LVK
**LVK (?)
**LVK
Sound-expressive
**LVK
**LVK
**LVK
**l(i,e)N (?)
**LVn
**lVy
**LVK
**l(i,e)N
[edit]LVJ
Onomatopoeic
**rVJ1
**LVJ
**rVJ2
**LVJ
**LVJ
**LVJ
**LVJ
**LVJ
**LVJ
**(l,r)VJ
**LVJ
[edit]LVL
Onomatopoeic
**lV(r,R)
*LVR
**(l,r)VL
**LV(r,R)
Sound-expressive
**lVL
[edit]LVP
Onomatopoeic
**l(e,u)b
**LVP
**lem
**LVP
**lem
**LV(b,p)1
**LV(b,p)
**LV(b,p)
**LVP
**lem
**LVP
**LVb
**LVP
**LVP2
**LVP
**lem
**Raw
**LV(b,p)
[edit]PVK
Onomatopoeic
**(b,p)VK1 'sound of collision'
**PVK
**PVJ
**pu(h,q)
**PVK
**pu(h,q)
**(b,p)VK2 'sound of breaking/cracking'
**PVK
**PVK
**PVK
**(b,p)VK
**PVK
[edit]PVJ
Onomatopoeic
**(b,p)VJ1
**PVJ
**(b,p)VJ
**(b,p)VJ
**(b,p)VJ
**buJ
**(b,p)VJ
**PVJ
**(b,p)VJ2
**(b,p)VJ
**buJ
**PVJ
**pus
[edit]PVL
Onomatopoeic
**(b,p)VL
**(b,p)VL
**(b,p)VL
**(b,p)VL
Visage-verbalized
**mul
**muR
Sound-expressive (?)
**(b,p)Vl
**(b,p)VL
**(b,p)V(l,r)
[edit]PVP
Onomatopoeic
**pup
**PVP (?)
**baw
**pap
**(b,B)u(b,B)
**PVP (?)
**baw
Visage-verbalized
**Paw
**PVP
**baw
Resyllabized (?)
**bab
**PVP (?)
**baw
**bVb
[edit]CVC roots
The following roots strongly support Cohen's Uniform-Root (UR) thesis.
**teg 'firm, bolt upright, sturdy' (also, **JVK)
**lem- 'soft, weak, moist, tired'
**keC 'adhesive, sticky'
**gem 'to grasp'
**kun 'throat'
**KVK 'to open up; opening...'
**til 'small protruding part'
**pap 'flattened'
**ger 'to shake, shiver, tremble'
**Din 'hear, ear'
[edit]Supposed CV roots
Cohen notes that supposed CV roots can be better analyzed as CVC roots, where the final -C can be -K, -J, -L, or -P.
**bu1- 'round,
> swollen, big-bellied, pregnant
> buttocks, posterior, rectum, stern
> hill, mountain, elevated ground
> lump, bump, hump'
Alternative candidates: **PVK, **buJ, **PVJ
**bu2- 'rotten, mold'
**bu3- 'white' (meanings of derived forms: to remove, to split; foam)
**lu- 'soft (matter)
> mud(dy); to wallow
> soft, tender, ripe
> grease, oil; to (be)smear
**le- 'moist; mud; tired, weary, slack; to give (way)'
**tu- 'heel, stump, base, prop, support'
**su- 'comb' (meanings of alternative forms: to insert; to pentrate; to crush)
**si- 'side, edge' (meanings of derived forms: percussive sound; to spread apart; to deviate)
**pu- 'master, lord'
**ba- 'to carry' (meanings of derived forms: to come together; to take away; to lay/lie across; to connect)
**li- 'to twist, turn, wind, whirling' (cf. Blust's *(k,q)ali- prefix)
[edit]Supposed VCV roots
Cohen notes that VCV candidates can be better analyzed as part of a merger of two CVC morphemes (CVCVC), or, rarely, as part of a reduced reduplicated (Cohen 1999:139).
**ela 'space between, interval, interspace'
**iri 'line, row, file; to trail, drag'
**awa 'wide open space' (meanings of derived forms: to cut; to open; to bite; to crack)
**abu 'dust, ashes; ash-gray'; **ebu 'dust' (meanings of derived forms: to fragment; to separate)
**abu 'fog, mist, smoke; turbid' (meanings of derived forms: to close over; to surround; to conceal)
[edit]Supposed -V-V- roots
Cohen notes that many -V-V- morpheme candidates cited by Nothofer can be better analyzed as composing solely of CVC morphemes (Cohen 1999:140).
**u-a {'to come out, open up, take off'}
> 'to vomit'
> 'to bubble up'
> 'foam'
> 'spit, spittle'
> 'to open, loosen, untie'
> 'to yawn, gasp'
> 'wide open, wide, hole, hollow'
> 'to come out'; 'outside'
> 'to peel'
> 'lever, dibbling stick'
**i-a 'to cry, whine; cry of fowl, twitter, chirp' (meanings of derived forms: reverberating sound, etc.)
**a-i 'hook; to grasp with a hook' (meanings of derived forms: to hold together; to cut into; to constrict; to fasten)
**i-a '(to) shine, sparkle, dazzle; light' (meanings of derived forms: to burn; to gnaw)
**u-u {'protruding'}
> 'headland, point'
> 'nose, beak, snout'
> 'mouth, labial orifice, lips'
> 'horn'
**a-a 'mouth' (meanings of derived forms: to open; to separate)
**u-u 'blunt, dull(-witted)' (meanings of derived forms: to wear down; to compact; to diminish)
**u-u 'to mumble' (meanings of derived forms: to burn; to light up)
**a-u 'to mix, knead'
**i-i 'tooth; to show teeth; jagged'
[edit]Supposed roots consisting solely of consonants
Cohen notes that these roots have very weak supporting evidence (Cohen 1999:229). His reconstructions in this section contain various glyphs that are not shown here.
**l-p-t 'to fold'
**k-(C)-p 'to blink, flash'
**l-c/s-C 'to slip, slide, glide'
**k-l/r-C-t 'wrinkled'


roto-Mon-Khmer

[edit]Noun
ɗaak
water, liquid
[edit]Descendants
Vietic: *ɗaak
Vietnamese: nước
Khmer: ទឹក (tɨk)
Mon: ဍာ် (daik)ffu yuekk lang


yosimikaa ea


indesibels yu-kasn pqk

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索