Entries

monojanaidabesamomimonosu






zarifoncekahhh









tasikaniyakumiasobahanaayoriwatekamitaminitigaasugiruga
eeyputsositewatayorinaa
namadeiretetatyyisurusi

ajiwaattahouganandakedoneesu



maonositefingdemoalnniirtlnteneeqtyuqqsu


sorosorononakaaimoyurusiteyarebah



kuwasitandakarahaterekekah
kutanbunwahatarakuhakah

hataraitakarakuerunoka

hatarakanakutemoharahetterunokah

dejunbabnkaerebakituukotoninaa


oomedemosakinidemokuimomndasitokebaah



nijuuwaarusansyopugemngosidai
pisindetooontoalknbai,eekoudayomnaa
kubetuhituyounatteimidenaasaasyoutaalitusune


densyatokadeturikawayatesuridoanitekak
etenadetatteruyuugemuyarebasioodakedot
etteiyootositeruijoukorogeukemideiinda
kedoizatonattaraa

mootyouosaretarisureabtaoreruttejoutaaninattarisuusokowokatuidenageraba
juudionowazaninarusonotokiwateekouwoukezunidattarisurukara

genzaatikarakurabeniojuudoonowazagaikaniteeekououketehukanzenninageterukadesankasitaanaiteoregaiomoyuwakeqq



arukiwwawarerudakenorpgkah

ide ibento wah
kiokuwa
seebusuruimiwah
shr


rpiigiinoimeejiaakonwakensoodotteneqq



selfextractorwabaajonjigaagaarisugirunaaw


strifekah


tawaadmangaanimewkaah
soodanaakuzuretatokitaahendakedosuuyonaa
ooimonlyouugaqqq




aadenerumeedattandahUhuhujahumadakaratteKOTODSAWOKmoarundakga
yarukotooqqteka
neruimaswa
mantenanscutteyuukaraaasoregaliyuunisitesukinakotoyattendekedonaaje



demokireenisaserutedasuka
sasetokukadottimokouhunjehansuudewaarukara
kirenanoniyubisaiterebaiindayoqq



dooguireterukagirinoalnseiwakokeiattemogyakumnimoerutpkayuukamoh



kowaatoomowanakerenabaanojhitotytojestsitasikudejhkisiinakotodiklelsystbahahaje
torawarenotanaatekinadorobikiubbikunnahekiniumatteje
sonoonnasihaasiaisekusiinaojijinsga
nogensukamoga
jibunkiniittakarasyokulyounisinaaganamagaigorosinakanjininattede
kokorojehamitamitaheeonsononitikazuuterutokio



makondialndesutikkutoridasitarakonbituitetamitaanmanee
dakara
tukaisutemitaani
matawaaratteseeketunidatyyo

ttekeqqtuqqte



mankonofaskoogenhlasni




gurdangudansni


jeyuuleletroemegfelijehabdemoakkaranaasu
iituzuketehontoniitokaje
kekonnsitemokoisitetaianataniteyuuhjeje

joseiowakotobagaaaiteyusukiyoyttehosiiikimononanoqqttwe
sooda
iyajanektehomgakizuuteneedakujaneesonokoukatekinasu




aaskodisonotamatamaitlnhnhomodegorugorumakinisuhukuroi
erregaseegebnnaemumoosouba
erementisvhoolerjibunniattakajeje




mithametdedeuinlnaa



meghastrettahatln
diitaateemagattekaabusittooosoregahappoisihooninoo
snolm
demererokamosuhun



tamaratamawahenkeejiyunaesekanjidakedo
mamewaosutoitaasitataatemodayyyoooon
hontaatotinagatoohimosisuarukaranaasokosemerutokunasisu



tekayokonijademouesitananwakay
sedyenilfsofreiwemdakaranaasuulemit
yappaylyouasinosangayokodezengoniugokugaerooyononaa



diisaokanikubookatamatanmanemotoyokohasa
kukanjidehontaahoukouniosutosokodeketuekininagaregasyadansarehukanzennnabikikninaarsuhhaha
nemotosankah
sawarastemareenakutemomisererebakangeesu
hukunouekarademiokatatikaewakarebasaakoosu
dande
patto
gipai
ikurahaittetemokangeesuujeje
boinboinsanbsunsuuukangeesuuu
atosiriwaremesukosisihaittatokoalmnnomeedeosutoviatoosuponerrebaokoserusuuhaha
sonokaiiindakedoerrezeitensdeosutokyoseetekinerreamakkusuridensu
sokomotiyowsatowatunagateneesuhganaa




sonioerrebasitotteinlginsentoseiseizumigahikaeterukiinoiomamanaiiisiterus




,machserredetasyouomosagaaruugokinisu

panpanimaondeametlnah s hadanisu
plndemokay
je
amelegnisituusu




sonotlnnowaremenosugjinisottesugusitagaitibabbinkanshokeidenakaniatabubub
senleidekirisouhrnanbubunsu



maknnoyounakinoudaganaasodisoalnbqahottetensberajehahab



sonosyagandajoutaadewatlnyukaniwatukanaandanaitikyoliganaa
de erredebigsjoukyouwakawrusuga
utimomkohutomomoutisirinisitaasulegmoessuejegnhahadddddddd
ekisukootamattogaokamaamanakusuuuh
alnijiiitaananyue

holnsnositasyoumenosutosijikaiiintokayuuitiniwasujipoinogaatesugubutukarugasu
sonoatarinphihugalissiseideitibanhunuhunupunisuno
baeyhadadataruisuuaje
sonosijitatenihasitete
atosaki
tyokoniositamamadekutrikuritesomisodbahaha
tkiditaakedosuhaha



kawarinokoudoudeiikarakanketusinaatikiidgasumanteyuu




nandesuhihunobiiiiitetlnldakkasutumetremedattarisuu
ketuekideerrebakottoewaattakaasujeje
alnutigawaganinobitekiteyukaniimasuusuudt
sospodmawemninitookatoomoogatigaasahasuzlettefdii



nesiseikarakosikaratakeeyunikahasnsinnohukunugukaramitetutudewanaisoooosodfernaasu




sonosukosidakenoerredezuttosu
soryaahadadekosiorositematahiraatenhenkeiaguranakanjidakaresekusiiwasekusiidayosikamosyatuirogaradakekitoosin
sonotlntibuwaarawadaoooohww
w



higdsyakmoyursuteyaretyowwwwwwwwwwwwwwwwwww



qaaaonqouhsudjegnisesiivocneecvseeyuuallemegfelnasookversione



nanmonasiderelajidesuwarutoalmngayukanitukukamosusoreerosu
sitaninuno
nunuyuupolinesanaustronesiegaattenitoonaguuhartukasoojanakeakahteomota
siiterukaraalnqosirigasuituuteruyoonaerroninattoo
soukangetemoirusi
hadagakimotiiisunyueeje




sukaatodepantuunderueardakeorosebadekiruwakedasisonojoutaidekanpatterujosigamehgmoqeeesuhhhh
hizamadeproseba
tibudeteruwakedadsi
soaje
aakahansinlosyutudakedehhplukangeetatetasi
dewaayukedolichtbererresujen



demoawaretiapparewabetugokatoqqnijuugotokasimaigoptokayuunanokanaasuh



maaengnioesstokaerrtokasoredakedesssuwaboontiomonawazuniioppakutukuterusu




mnoridetuitokasyuukanninatttatakaraateyuusyokugyoubyousehasirairisugidekynattayuu




mljioffaiasobisukenkoonajosionegaihahs



kosiossiorosebaalngasuyukanisekkinsisuginaaerrebanasiinsunaadu
alngaoriteeroisyagamisiseihizakakaenakoto
syagamisisei
alnhirogasun




sirisirimisirikahsirinomireinanaautukuhasisu



iisugiww



ikisugitaradoonaruqqq

ikisugitdawwesod



jibundeyuttakotowajijitukadokaatoatotasikamenanaajes



samenohiwadewanai
amehutrutojibunpoiasameigaasijulakanikiisuusinaajeje




seguchiba ba b segushikabnahh



tekidonakyoritottahookaeenokah
takhmatyyoukonomamatuitekukayametemirukahatarento




sprewasoto
porfavor espera amegneha selaat ha moedmejgensu
mattekudasainesuuomermattetekudasaineedsu



demokaagatakarasurudeantesekirutokajimusyoniyuuteyuuujanuuh



mijikaitoiebajinsei,nakaitoiegbgagijitu kah


latebnniwahuteikansimoteikansimonateyuiyune
sijidaameisikarahattenwwww~
hattenww
~hattensuutokayuuu



deqnazesokomadenettyyuudekirukahsdaaohqigensuh



konioititakasadeheomsubsakamaeetetaraiinjaneesodfidondonpanpansuu




sintyouninaruyonaahems
ugokennoneeafems
hukukiteneetougokiniburuyonaaakyuudatoh
otokonokakah
josinogasonobesudokyougaarusu




guhhenfgatomattawakedemoowattawakedemoneenaje


sonosopdewaawadeattebasuetentolsitamatamahabattitokandemoitaanainaah
koredemassajidesodladeyhasuuh



tolnaslepaitondeookeee
paapanipaatinsuu



jaaonaholwatukatteokaydeilsenbahah
sukayse musshamaonsasaedrudakedemohamaonhazneddas



aktdakyansyatyoufitonsuhatlikaywimeghaotakukahasuiedypsahadnba
banakiisuudehvocesjanooteihsedice




dakarakaisyatukuttesyainmitaanigeinoukatudousuh
yoppodoninkigaarunototigaebahuriittesyoukgyoumeijanaawakedasiisuh




maainuiyoukogaitibanpoozutokajukutikahdattekosupureilaa
hitonidoomirareteirukanopurodesuoh
tibanaadoruppoi





tyoodoiitakasaniaruboutokkidedenbunitokidokiatarususuetikanmitaasuu
dedakaratteitennanahamennakosunnnasikanmoalnhnhehejanootemoakonkosuurtokahdoanobsuh




imakaranugimasuyoo dehukukah nandasihww
kjaanukimasuyoodotti



sasyonitinosimyureetatukattamonodakega
kaNsyakuna
tisikizerodekiteruhitogairukotosooteisitenainokanataaoudattakotogalikaihunouninakotodeatowaittaiitinandedoonikanattasi
konojitendetisikiattemo
dattesiyuutikonobaaihirokunaitountennorensyuusurukotodekinaiyomenkyomeekaratukaeruteokasiikara
tisikiattemomiseruyoteedawanaiganaa
dewatodemosikendetukaukamosirenaikataga
siransore
kikaiowari
jouisya
soretowayappatigaunjanaakahteomoiyu
pedarunokatasatokah
do
sikamoyorujanaikah sesujiakbuotoottemottoyukkuridetoiwarewwwgyakunimuzuittenotekayoteityouwaninatteneeoreww
detugidewa amessayukkurinoyoroisugidatari hiruninaa sidouukenagaranaateww
hossoitaakeidemountenbdekitundanaamitaana
syokulyouhinkaubasentaskusisukunasugideliytyuuu
dakarajisuinopulandatattekotokah
hitorikuraairuyonakmitamenikiitukatterutypnosidousyattewjukujkousittew



feifemsedakaramoogirigirinandatteseirtooresuhahajejerevnonotrev b treumedear



imaieniinaijanaaka
gyottosurunaa mouh
iruiekanaijanaito
se



sakaaileveernopieerrrrodakaranokoewaniatteatetakamoh



nakanijosiwahitoriitayootojijituoyuudakenoorewaiminaideeeqdesorehitorijosimotigattetamiteedasinaaasisu


morisitayuurityansuyokujoujegnomirisitayuurinihatujounole
eniilsenhaddajemontel
jehehhe
deqmorisitaanriehuuminsuhiosokawahumiesusuguiharaanrinaaatokoizumimayasuetitugiharakanasu



doomojisaakikurto
rosiawa
orosiya
o
urrrrosia
dasi
bukkumooruwa
booku'moorudasimatawabuuku'.moorunandanaaje



tukareterutokiwakamisitugatigetteruyoonakiisuruukedoq
sawattwtasikamwetendeqtenohougatigatterunokamonaa


akirutokaarunkah
desoremokutekidejosihimankah
sudeniyojkujousurupuroportionsunaladeysobanuiouiteeqhqdedoonannokahje



kesyounobattiritekiniirareyoonohonkitokadesigotodekiruapiirunohonkidotokagademajisugeeeenakotoninatoonahitonityyyorusu




simasu/sinaidesu nahentoomohuhentekiniarusiwwww
nnnisurutokajanakukhuyohisatseteitadakutokanoiikata
norsktokasubetenopataanarusi
janakute luke janaku like very much muchtootaitokinotunagakatanandayowwwwwwww
ies i do nandatoqwww
deseitoowayeslilike nono
ies i like it verymuch
ies ilike ponktensitenakattagabnatekotode



ikireedemokireejanakutemosmikuramanakanayurusiteyarebattesuhhwbn
siionotoorewahjanekuteminnanomusunmenakanjinimiteruhitoooinjanaakah
tteyuurenzokuasadoresyousetu



tekaggeggenonyoubousanteanoigaatowakakattadoonendaitteyuuanojoyuudesiojehqsukidayooons
ciiemdeissonigdattaanojioyuunmesuha
sonopianogahikeruqtoikkuginikakuguraibnotteyyuhito
anomejikARranisugeekaaosodedemosyukusukiiinajoseenonsameeawwa
MatusitaNsaokodesomoeqqmoettmmoeeemoeoyuuudhehanheihenahahahahaje




hitonomenakerebaerretinwauemukinitasteyaartaikanaje



hitogasaretennowadoodemoiigapuretositehaidekanojoxzigakatahoumigiimeejidewamigihidaridemijibunndetukande
mekutinimunyuqqteosituketuiitikubisuinasaitekinapureemoueyueyussuhje



sasoisemessunee
sukinaibijintoomotetarasukisosonnmoedehhhanasiattakarakudokeruhhmitaanaawww



detokubetukanwaarukedosonospertobidasanakudtemerdorodorosirodemosiroonowatanpakusitude
kanjiterujikannagakatah
janekte
taionde
yaketeruyoonakigasuuhh
tamatamasotodedetennonakataaondatoseesisinukaramitaanakotodatayoonakiisuukedohjwjeje

dasunogataahendatakaraomoikkirisigoitennoninaemunokyoutikah

soretomosaalndewadasasitukusikandispertokahje

takusandeteruuteyukanjikah



mizikaakatarihutokunainwadattarisuukaranaa



googledewatodokukedodayttedeugahyoukikodredasidegygoogeldewatodokansuhh



naruokanagaoka


alndetakamarituzukerebailsenasidededoraioogazmunandekkehjeje



husetehesouekaraosaerrarerebaugokinikuikah tyotokanjiruninitaksankakuninatterusi
bimyouhanteidagapuraibeetozoondeso
josiwadasitarisitekkedooo



hazukasigaterukawaiikoibaabkabaakanamadicentmarinamoeeeehhh


adanasonnanohazukasiiyokodomopoikaratokadanaausonnakawaikunaisimitaanasuhh


ekidakedoderutokukinnikunosyuusyukugaqqganbatteruadasukaikainndewaarukedonaa


doonanosaaahdcvtudaaikaippanjinwadenmoeseehougenmoenotypdasisukidasisodrhideenonetaedmoarusidemoippanjin
odasunwatigaaunanadebisukekaqqq
kurikaesutowadawasurejuuyoujanattenougakakikaerekotoninandayooonhladooomotetanosah



aasojmonohaitukedokyoudotekinimenbouninoalnwakatinakatenaayaruww



katarakaufencihakantannandayowwjikankangeerebekoredeakkaydanaa


nanakokah n


naokonnaokondanukondanukonhihihiwaanatanogonisuuw


asiuranadenadeifingdepussnakotodetyougaugokuderuyokekkoubenqinee


naokokahnatumikanaekowwjanun




waaniayamarewnanagarenisitededetugikaraenryoxssitettekangeetagasoodemoneenasuww


keenukutotugihihudsitadehaeterunogiiyadaaa


kagomottekaettatokiattewwuwarawazapokatanaaus

soniyuruyurudezukuzukonasofrenid alnnurenuredelubtappdeteyuunowasoredakedobetukansyokunandayonaadenandedanseediikonnikuboowasoredeoiikamodakedosorewaessemmniobetumokutekunandesonobeyrosyuuniww


sakigayawarakaisikamomaruoiomaruttokahookiiaboobubunqyoritekotodenaa


yurusoukawatayarisakaneharaghebiassu


reinanirenanarisanidokittokahnensyoudataninimoomususugeeteyuuharopurosegeetteyuu

minamikegokiyonkisurebaasoosoogensakunosintyokudoonanoyohirakanadeteyuu


aaayumidiyaiindesuyoiindesumootyottoyokusurunarakokodemokeetemitaranakotodewwhonpouraamyawa
munenomottodasukaookikerebatteomowanakuwanaiw


six sixz sish wa eniniterukamopttekotodesonoegaengdatoanitikaakarakekkyokusookikoerusesixgasexniwagensoodatanaw


sikamobookumooru
nyuunorskujaneenoka
nyuqnosyku
mitaanadakara
ruwakikoerugamusidemodagah sy tekikoyusj wa doosiyooka
de
newnorusukumitaanaeegionaramarijanoote
jisaawanyuqnorsku o nosyukunabndabnaasu


uuyottakibunwariibasunowaruyoumiteedatiehnetunootrolaadonansuh



zazenaguredemoiindekedohutottetaraasikumenaakah

katatigawarukerebaiiookikutenmonapln
iimpnopotterusilplpln
oriharamikatokamarugaottekaosekusiinandayonamwaratteututterukedonsu


sonokegadealnwatukawadekotaiatoatodenisitedasanaayoonitekangeenakumonaikah


yurusoozemikyagawahosinoakinbekkeeeiisu


kantanninakaeiretamanamawasitetaaseekaettokemomnaa
nihondekaynaawomtowasu
hirogeryaiiwemtoswajigaundaayo

yufingtemoalnikerukedomoooigaatotumegaihhakarunakakiisuusiqtukarerusiyubihtitudakezuttosukaranaa


ehggeldagaenggelmitaani ellega enlemitaaninatenkahgrsu



sonokao0deututteruijouninameegardeterusitteyuudottomojanektedakaraneee
aamusunmegaannakereenakesyousiteteyuukanjimaizcmhanespriequespreciosdekedoje

domohukunagatinaaerogatou
tinacinatinachinatotowaiikedonanaseniwatukawanaihyoukinokotokinisurebasu


iikatagakiniiranakatadakedekhoksonwaaridsanaateyuu


dekapaitteyubunaatteyuukinisiterun
henjanaakatteyuudoositemiomenituku
hitogakokonimiterutteyuu


genkidattamaoknmteyyuuiikatadesekharasuuteyuu

karegawatasinonakanidasitekureruqqtetuueksutasiiwaarikahnasikah


keerayurusita


ekizoptikkunanameerteyuu
asinangasoreyuttemotigaayonotatibagasonoimimaatarasiiseiyounitottedakartsanaa
deoubeiteiikatakaikintekayurusita


konomaaa'ananimosinaadenerudesio

golferjoseideso
aitoyuunanosupootusrentssyudesyio
jituwaoomojitukattemoiinonijikkendeotodekubetuserenaanonittekngeede«komojidakehyouki'«kubetijinmeitineiippanmeisinamylangsu
yaanaideso
jissaninenreikahikukataomottayorinakawamurayukienianoanadesyuomonotomoomusudeso

aagomeqmorimotonihatujousitetatvtokyuosanajosianaanattedsodiimajejede
saisyuudehandatyan
dasi
kuranomarinianadeso
matumarunianadesyo
aiutunianadesio
yurusodeaiakikawasu
sugurosu

soonotyuumokusitesuuyoneeonajinomznomdfamnomleng
aaryuuheimoyurusikadeptrokirtamuraqalzoeegakantokutokayuuudesuu
enujiidhaddyinsankoremokitamurasuu
ekodatyanqkankeiakojimayosiomoyuruksukaaadetoriikankeinokah
tudas
hhetraimainom
aananasejanooteaikadeiijansuu



netaraokitatokionakahetterukaraneruooohqteqneteokitaaakkruittetanaaotrolaadojanoote


kuttaamonogaaawarukattqqqtanokaaacvakarindeqhigoronooqokonaigaaaqwaruikarakaaaqaaqjibunkreenqosuu
kuitutuosirinospinpaa
ktekapuressyaasinlitekijanakuhontonakaoritekierukankakugasyokujityuujeha han aayadekorealzojibunneneje


ikimasyouissonolejoyuutosodde


hakkadeles ahtnaa ikkatokikimatigeetasi
egdonotooni
eegahuetenmonihongoqunyqyoudekindanaatada
kinjidetetoojikinisitenakattarasiigasonogoitukattanakatakara
dooounigidahuerukaratokansyosyonoriyuudegendaanohogonniwauketugaqhikitigarenakattakeisitudakanaas


dorottodorodorosuguitekuttetekimoiqddoositemoqqqwqqajikayokutemoqqq


denpunsitunokogetukoahuraaopanwakatamatteondosagattekatarajatorimnikuitteyuuu


aaareanomatigaawaturijaneeyo


saakindenpunbakkadesyoukagasirigasinpai


mizuppoinokuttetesikamoattuisyoukahuryounoosirigahuannsuje


hiszatainimadegetenotukerutokuukininagarebiokankeedehurterumensekinikankeedetasyoosamukunaaknarus


kojintekinikiniiranainarekonotetemonodetekukefdotejuntomosikasite nokanouseittekakakiononagaretajhanasidayoqqjikantogakakeneetonaanasorte


hokanotyuukengeeninnonameekaetyattaritukenaosityattarisitetesugoinonisigotowaumakuittenainkahtteyuu


kreidassyomohoropromoyurusoozeoodoriisuhaqq


tiimitekouhoungyakunisodyatrukiniwanaranwaajes


gakkarijanakuterakutannaaajibunngeenasayurusoozre


toromituketakara netukasuguniwanigenatteyuu


hasiwa togattenakutemosakuitukaerundanaau



sakidmaajananimeshaetafioregdakkekaqqkamogawasujuskokeissuh


skahomoedasetarasukiosinitadahokadeajiwaenainoogayorokonderunakatalsiswawaaiwaarukedoo
yurusoukaaakaandouakiwakaatomsukattusanyurusoukaaoisoreraalzohatune
riomas esotronomewnshamasakiriokoonaamotasetahougakahgayaskuyoneenaakihosande


atuikuimonn9oseidenetusitakutigakawamuketeruyoonokiisuu


kutidebirubebrbhqqteyuunomonasidezsodyuukoukamotadasimoviedewtutaeerunoniwanaasonnasinakutemoiitejassaawaomoyudeq
sisuikomisugittebqbhqhaqqqttenarunohuiniyattesimattakedosujkosikennqodesuaje


jikankaketemokahkiitekoteewanasinandeteh
saononetadeyuukotojaneenaomoodasootositeomoodasenaatosaaboiunougasinuyuunohsooyuukotojsansaindakedozentaatuteenakyanaasu


anokatayakisobaigaatodekiyokattanaaiunaaus

linjinisiiretasinadattanokanaa


menlaagaigaatosuibunsuutteyuukanmendasinaaa


kurokawame'idakkesoremoiiyon



tubakiayanamajijoseenokanseisunaaakotis

hanetaattuqqoyu



kuriyamaciakimoiiyosoretos



aahasisakiututetamenlaanoimeejiqenisuusukosiigaihan



akarinakarinkiotuketedisutterukaraasoremodisdakaraaa


waytsasitezuibunjibunhonnidatoomouqdeqsorenodokogawaruitokangeerebaiinokah



jhitonomenitukutokodebunkakituzuketeruakareisugoittarasugoitteqqq



sakenohougayoriikkininondemokyuuusyuusareneekarayukkurunomerukuhuuhituyiusu



hussaadquuqqsaa



zentaagamatigatteru
sleepniniterukarasheepdeyuuterurtodehitujidekazoetetemoiminainsutqyooyuuno



jakkiisutekii
de
honkonsaikooteyuuterebaiindatoomou
soredemopqtukkomisaokowajakkisoikoodarowaseikaidagane
sodim
brussuliigairukaranaa



kondowasawaranai nakutemonaorusi
mnikobitoaknandatrokamimoukonmitaanionajibasyonandayonaa



soosoredenobitanokyouikugakaridenopdoraemondakara
mongawatasunwaomotyanandakewdonobitasuyondeneeyonaasetumeisyodakarakqaanarusuh



hatikyuukakujititudeqihusokunojitaisu



tyouongahaittekurusi
ikkenkiiteonajiotodatoomoutangogasukunaanaokinawantowamazetemookeekamodeje
imigatigaudakenohougentowadottikanisitaitesinliniwanaruyoje



omowanutokokaranohanpatuarudaroonaaa
douigigodekuroosuruippoiusutukattenaigekeigaarukarasonohukouheionakusuihxhha



syokoti mazakon.-et


rarabukaraengwasiongaittaiitidetorikaedekirukara
tukaeruttekotodewayouitoiesoudaqq
hatuonnoumasadogaisidewa
sionnokazuooihebreukaraengwatukaiyasuiwakedaskodsokd



tukurikaeifotoshopsuuh
e
fatalereures
y
jidoudehosyuusareruerreures



ookisadezhengnarahoktyoseundoonikadekinjaneehijindootekihdemoyarannowariekinaakarah


dewataawantemotoniokituzukenowahnannih



taiwannokigen izhhenguosi



ksaoniwaasekakanaitoiugeinnoijiunos



hoktyousennolachimadakaiketusare



terosyubousyatukamae ekenkyuutaayourasiiganaaanoukaibo7usuuh



zennqttainiwhnonakamattewakewjsaneenonaa
kakjniplueenahaschnandanaa
hoeewaskle



kawaiikaono0kokaraerandemotakusansentakusigasarunoninazeakarisni

moriaty


joseiwakayttendamitaanbasyugidehdottinoimideh


aeiennosyokujikeai



dokohougenkahwakranaimonootukautteyuu



toskajuto yy wakoutaisinainajneekah
yywa ieninarukedonaa
toriaeszu uuga y ninattenze
hieuuga
kj-uu ga
x-uu de
xyyninattatekotokah azhsu



ilg ithasnle



solyaadekisaingounisiterukarakoordodeomnsitukawaruyonaa



Het is grantid


jo pallasolrr
parrasols
jen parrasol



anaunsaanohougateretajanakusyainnandayonaaaterebisukyokusu



keyboodonouedetekhanenaahougaiikoulituutukomu
seyusakidakeugiookasiteujikakkanakaahougoiitosooyuukotokakatakorisousunaa



kantannahanasidasabetujinsyunaolikaisitekatuteronojokkouhannozansatudekirukouzouomotiawaserukoregakanntannakotokahttebndah



kantannakotowakantannite



d3emokqanaysyasitetaradyinsannitottekawaiihitotatiknanokahdiiakarishla



austorariladejisindemotoukaikenzoubutukaamukamoenaikamokaamutehtatemonogahikuikaraa



mylang es crier voer ma ziel, libermyselvens

es not mej ke le crier, le lang



mej auto ha kapot kowaremasiten kaikaega hituyounanokamo

mej auto es kapot kosyoutyuuudesita naosukoto o kangee hukumerukamo


artukuteugokukiisinaa



kiokunionkakunohoogamerstnokotteruyuunonee



hhkokoronnoheionwaitutenidekindayojjjjeje

tasikanitukuurudekonnanniasoberunwautakadeiindakedonsonnajikannotukaikata
iorenankanyiwa
orewadekineesu
jikanlyouto
haaomosiroikatoyuuhuanto
madateedaseneeyo
huhu


geemu5tyuudemeerugsatodokusisutemunikandoosiktamondagbdatasi
pmkaadogeemhhhh
wwadvqogbanayuugiookaadogxww
maslalgoshaha



legewndoittaodondakejikantukautoyuunosaaoreeeatukuuryuuusu


kawhgwaiyakaguwaiya
setuimewininattenaikayuudoitunguseigosuwakariyasuunowagokeiganakasugirukotooimisuukamo


kakubo ekakurenbosu
bottib ehitoribottisu


imakazenimakasetedakkeiisutooriidattasuutukuurunisenseinooogeemuurpgiiiisuu


nandakoresuhekiantesilsenhakomdizeintenantesleirbanhahajesukozah


sakuuramisni



matuyamadeidoudekiremabtasukarujesunkuimonsu


puzzlingkumitatesuhanandemodekitrutte jworeanmananmodekinakattasisoonarutoomnioroinaana


sutooriiwasonzaiomottesyoumeisurfusni



gegenferraviavacteriasyakaitekisalzo
noneedsoforthhaje


kisekaadanjonsunaalicqsugeejikankakerusorrrtenoseinaraiikedonaa
jikandorobsrrjikantorisuginandayonaagbnokuseniiqje



necromancerteyuunaadiablosdoosssss


anl
HolyKnightsmajiasondaqunqmajiasondaqasonda



kajin0keokeemuwavidgameingdesikayaranaiytteyuune



gamepacktoyuumonotovaluepachtoyuumononojoutyuosu


gbloccieu
ghlokeui


snidqanahornmusni


kyaaantziiiisuuuukyanntizqkyantziqkyanzikayantziiq



zikyuusujisiokugeemunotemas


cugolhagasikaerukaraaaaiyanandayohoomubnisetteisoredeeeetabdekensakugaanzennandayoamegmentel
yokokutokamitereneesi
homnanonikattenikaeterukotokakiniiranaizoukiherzniwaruuukokikodoudoukisugajjjeje


gr.aponlonhla apolonjaneenokah


jissajikenjikodenopororisuhaafemsiarundetyyorokobimozetuboumosentooteaje



agnadbodnis milyokugaarukawakarankedoyonjuumadewadaikawaikattawakedeqqq



izenkussinnobinoukokisunaa

zan nakajinwanaaganaatougokunotlnnkarasukosiekidereukotoajenisrunyyodizeitenlisi


kireekawakaranaiga btnemutittosuru perresteikireenisun-oouh


masaarumasaaos



dilmdilm



mnomnbirisugosuyoteigasousamisudewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas



soredemokizuwanaottarisuruga kinzokutokadetometerunonaa



igyounogyotto iyahontosoyuukoto kinoutosite gotaikanaitokayori
riseiomottesoukaazousitakoto matawa byouki uiruru gaosottanokato hijounikiken o
kannkisurumo
genzaiwa anzen teyuukotoga sinjirarenaideitru


sonojoikan wa dooyuuhaitokunimo mer avligonderresmegjens bewr

gokirobaitoattanokah
sankilonbaitodakekahjen mis le kiokubaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqaqaqaqaqqaqqqqqqqqqqqqqqqqqqaaaaaaaa



sisyuuwaiterrezumiwaitaaku kikenwasukunaaga hihunidaka

nokoru


kihonwaseimeinikikengaarukara

naninsietendewsukaninaru



kiokugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazhierensaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



tatoeba tenikiokunoanagaaiteru naoranaimoniotositte


souyomimonojanaidabesa



TExt:fsrdimnaatsa

関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/713-a59f695a
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索