Entries

asikdmaikasikdm


gimionsiga aru bun doosio tukatta baai

ba_ sa: zda lai: nani o tabemasitaka?

ba_ sa: ma lai: nani o tabemasuka?

kougotaidewa zda lai: no zda wa yoku habukaremasusa: dai_ taberu
wai'zca: butaniku
hin: okazu
wai'zchz:hin: butaniku no okazu , birumasiki no butaniku karee
ma sa : bu: tabenai
ma cae' phu: suki de wa nai
cae' tai_ sukina , konokmu
cai'zca: toriniku
cai'zca~:hin: toriniku no okazu birumasiki toriniku no kareeZcoun: 3 cama. wai'zca:hin: ma cai' phu: watasiwa butaniku okazuga suki de wa arimasen

´ko_win: ba_ sa: ma lai://
´canau_ wai'zca:hin: sa: mai_//
ma.hgla. lai: wai'zca:hin: zsa: ma la:
.:ma sa_ bu: // cama. wai'zca:hin: ma cae' phu: //
--ba_ hin: cae' lai_ //
--cai'zca:hin: cae' tai_ //


_--
ch e q a tukaeru ato x wa tukaimitiZcva: zda_ la: ikimasitaka «zca:dai_

kaon zda_ la: iidesuka
«kaon: dai_

LA_ ma la: kimasuka
«la_ mai_

PU_ zda_ la: atui kion desuka
«pu_ dai_

È: zda_ la: samuidesuka
«`e: dai_
CAE' zda_ la: sukidesuka
cae' tai_
`ei' ma la: mnemasuka
«`ei' mai_
ci. zda_ la: mimasitaka
«ci. dai_
ze_ zcva: zda_ la: sijou ni ikimasitaka
«ze: zcva: dai_ matawa zcva: dai_

da'poun_ jae' ma la: shasin o torimasu ka
«da'poun_ yae' mai_ matawa yae' mai_


da_ ba_ lai: kokoyasi no mi de
da_ òun:zdi: ba_

da_ Khai:dan_ ba_ enpitu desu
da_ khvai: ba_
da_ caon_ ba_ neko
da_ èin_ ba_ ie
da_ hngai' pa_ tori
da_ zabvai_ ba_ tukue
da_ kalathaen_ ba_ isu
da_ ngapyau_zdi: ba_ banana


bungotai kougotai josi no tagui/tigai saidai ga keitoo ni betuga tukawareru koto tigai dake
terasiawasede kantan masutah

rei
kougotai bungotai

doodi + tai_ zci_(zdi_)
dousi + mai_ myi_
ma + dousi+ phu: ma + pa_(ba_)
meisi + ha zci_(zdi_)
meisi + jai. meisi + `i.
meisi + mai. phyin.
meisi + hma_ hnae'
tvin_(dvin_)
meisi + nai. hnin.
dousi + pi: ywe.
dousi + lo. zca(zda)phyin.
pe_mai. zcau_(zdau_)lai:
dousi + pho. jan_
di_ ì
ho_ tho_


daimeesi / hann youi si

canau_ watasi otoko dga tukau cama. watasi onna ga tukau
khamya: anata okokoga tukau syin ansata onna ga tukau
zcu_ kare/kanojo
khamya: to syin_ wa aiteniyotte tukau wa sitqrei de tukawanai ga bunan, kawari/kawatte oniisan oneesan ojisan obasan nado o tukaimasu sinzokumeishouhai wa eigo iesu noo i atgeru kotoba ari ma sen
ikimasuka ni kotaewa ikimasu ikimasen de henji
sukitto no hou'kai. wa aizuti no t youna n monodato kangaetekudasaikau:(gau:) ««ha? nanto/ tazunekaesu josji
ko_win: gau: koowin wa?
lai: ««mo joji
jojo/
ma.hla. lai: zcva: dai_ ma-hura san mo ikumasita

ma lo. korekara ««suru tokoro da
ma wa mai_ ga karukunatta katati
lo. wa in you o arawasu joji
`akhu. zcva: ma lo. imaiku tokoro da
naninani ka? to yuu gimon bun no la: wa doosi o tukattav bun demo tukeru koto onajiku desuga
tai_ to mai_ wa katatiga kawatte zca(zda) oyoyobi ma tonarimasu

zcva: zda la: ikimasitaka
zcva: ma la: ikimasuka

kudaketa no tai wa tza la: no tza ga yoku habukaremasu
ma la: no ma wa habukemasen
giminbun ni teinaei pa o motiiru hituyopu wa arinmasentai_(dai_) to mai_ wa doosi no usiro tuku joji desu
buntyuuno doosi wa koreka zokusuru nanika setuji simasu
korerawasonouti juuyounamono desu

tai_ wa kako to genzai o arawasi mai_ wa mirai o arawasimasu

biruma de go doosi inyou ni tai_ o tuke masu
doosi o noseru to ki tuketeoki masu
zcva: dai shuukantekini iku itteiru
zca: mai_ miraini oite iku
kaon: dai_ yokatta mata yoi
kaon: mai: yoidaroo

teinei no pa o ireru wa doosi tyokugo hanasiaite ga meyue ya shotaimen ni tukaimasu
zcva: ba_ dai_ ikimasita
kaon: ba_ dai_

tai_ to mai_ wa kakogenzaimiri nado jisei o arawasunode naku, kotogara ga awsha ni totte genjitu no mono to toraerareteiruka inaka o arawasu
gegongakude wa hou to yobu / sou nah kah.doosinni iku no yoona doosao arawasu to yoi no yoona jootai o arawasu o hukumumasu

text:rtyud
kasikdmaikasikdmai
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/700-421df3b7
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索